Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực tổng phụ trách

Được đăng lên bởi truongan-kg-umt-ty
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Yên, Ngày 9 tháng 5 năm 2014
BÁO CÁO
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN
Họ và tên: Phan Trường An
Chức danh: Tổng phụ trách Đội
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạnh Yên 1
1. Tên đề tài sáng kiến: “Hoạt động tham quan với công tác giáo dục truyền
thống của Liên Đội Trường Tiểu học Thạnh Yên 1”
2. Cơ sở lí luận.
Tham quan là một hoạt động của Đội, giúp các em hiểu biết về sự kiện, con
người và những thành quả tốt đẹp của các thế hệ trước. Đây là hình thức giáo dục trực
quan sống động, sâu sắc. Hình thức này có ý nghĩa và tác dụng nhiều mặt với việc giáo
dục thiếu nhi. Mặt khác, các hoạt động tham quan dã ngoại là hình thức hoạt động rất
bổ ích và lý thú đối với các em vì ở đó các em được học tập, vui chơi, nâng cao về kiến
thức "học mà chơi, chơi mà học". Các hoạt động tham quan dã ngoại vừa thoả mãn
những nhu cầu ưa hoạt động sôi nổi, vừa gây được ấn tượng sâu sắc và đem lại hiệu
quả giáo dục rất cao trong các em. Mặc dù, tham quan dã ngoại là hoạt động thực tế rất
phức tạp. Việc tổ chức gặp nhiều khó khăn, nếu tổ chức không tốt sẽ lãng phí thời gian,
tiền bạc và những hậu quả không lường hết được. Đối với thiếu niên các em chưa hiểu
biết nhiều về truyền thống, về quá khứ đau thương và anh dũng của Dân tộc, của các
thế hệ cha anh. Hơn nữa các lực lượng chống đối, các thế lực thù địch đang tìm mọi
cách để lôi kéo, đầu độc từ tầng lớp thanh thiếu nhi. Chúng reo rắc những tập tục xấu,
những lối sống, phong cách sống buông thả, đua đòi nhằm tách thế hệ trẻ ra khỏi cộng
đồng, khước từ quá khứ, đối lập với thế hệ cha anh. Bên cạnh đó đặc điểm tâm lý của
thanh thiếu niên là luôn luôn tìm hiểu, hiểu biết, khám phá về cái đẹp và cái mới. Do
đó cần phải giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chuẩn bị cho thanh thiếu niên một
cách toàn diện để họ làm tròn vai trò, bổn phận của mình. Đó là một nhiệm vụ quan
trọng của Đảng, Nhà nước, của mỗi gia đình, nhà trường và xã hội.
3. Thực trạng yêu cầu.
Trường Tiểu học Thạnh Yên 1 nằm ngay trung tâm xã Thạnh Yên nơi có nhiều
điểm vui chơi giải trí thu hút nhiều các em đội viên tham gia. Mặt khác trường nằm gần
chợ nơi có nhiều thành phần xã hội trong đó có nhiều phần tử không tốt lôi kéo làm
ảnh hưởng đến ý thức đạo đức của các em, làm các em sao lãng chuyện học và quên đi
các giá trị truyền thống quý báo của dân tôc. Trước thực tế như vậy tôi thiết nghĩ phải
cần có một hoạt động vui chơi hấp dẫn thu hút các em tham gia qua đó góp phần giáo
dục đạo đức cho các em, đặc biệt là ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Yên, Ngày 9 tháng 5 năm 2014
BÁO CÁO
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN
Họ và tên: Phan Trường An
Chức danh: Tổng phụ trách Đội
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạnh Yên 1
1. Tên đề tài sáng kiến: “Hoạt động tham quan với công tác giáo dục truyền
thống của Liên Đội Trường Tiểu học Thạnh Yên 1”
2. Cơ sở lí luận.
Tham quan một hoạt động của Đội, giúp các em hiểu biết về sự kiện, con
người những thành quả tốt đẹp của các thế hệ trước. Đây hình thức giáo dục trực
quan sống động, sâu sắc. Hình thức này có ý nghĩa và tác dụng nhiều mặt với việc giáo
dục thiếu nhi. Mặt khác, các hoạt động tham quan ngoại là hình thức hoạt động rất
bổ ích và lý thú đối với các em vì ở đó các em được học tập, vui chơi, nâng cao về kiến
thức "học chơi, chơi mà học". Các hoạt động tham quan ngoại vừa thoả mãn
những nhu cầu ưa hoạt động sôi nổi, vừa gây được ấn tượng sâu sắc và đem lại hiệu
quả giáo dục rất cao trong các em. Mặc dù, tham quan dã ngoại là hoạt động thực tế rất
phức tạp. Việc tổ chức gặp nhiều khó khăn, nếu tổ chức không tốt sẽ lãng phí thời gian,
tiền bạc những hậu quả không lường hết được. Đối với thiếu niên các em chưa hiểu
biết nhiều về truyền thống, v quá khứ đau thương và anh dũng của Dân tộc, của các
thế hệ cha anh. Hơn nữa các lực lượng chống đối, các thế lực t địch đang tìm mọi
cách đlôi kéo, đầu độc từ tầng lớp thanh thiếu nhi. Chúng reo rắc những tập tục xấu,
những lối sống, phong cách sống buông thả, đua đòi nhằm tách thế hệ trẻ ra khỏi cộng
đồng, khước từ quá khứ, đối lập với thế hệ cha anh. Bên cạnh đó đặc điểm tâm của
thanh thiếu niên là luôn luôn tìm hiểu, hiểu biết, khám phá v cái đẹp và cái mới. Do
đó cần phải giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chuẩn bị cho thanh thiếu niên một
cách toàn diện để họ làm tròn vai trò, bổn phận của mình. Đó một nhiệm vụ quan
trọng của Đảng, Nhà nước, của mỗi gia đình, nhà trường và xã hội.
3. Thực trạng yêu cầu.
Trường Tiểu học Thạnh Yên 1 nằm ngay trung tâm Thạnh Yên nơi nhiều
điểm vui chơi giải trí thu hút nhiều các em đội viên tham gia. Mặt khác trường nằm gần
chợ nơi nhiều thành phần hội trong đó nhiều phần tử không tốt lôi kéo làm
ảnh hưởng đến ý thức đạo đức của các em, làm các em sao lãng chuyện học quên đi
các giá trị truyền thống quý báo của dân tôc. Trước thực tế như vậy tôi thiết nghĩ phải
cần một hoạt động vui chơi hấp dẫn thu hút các em tham gia qua đó góp phần giáo
dục đạo đức cho các em, đặc biệtgiáo dục đạo đức truyền thống của dân tộc. Trong
những m qua nhà trường đã tổ chức rất nhiều phong trào văn nghệ, thể dục thể
thao… Tuy nhiên vẫn chưa mang lại hiệu quả thiết thực, qua hơn haim làm tổng
phụ trách tôi băn khoăn suy nghĩ cần phải có những sáng tạo trong hoạt động đội để
thu hút các em tham gia. Nắm bắt được tâm thích được đi chơi, khám phá cái mới
của các em. Tôi đã mạnh dạn đưa “hoạt động tham quan với công tác giáo dục truyền
1
Sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực tổng phụ trách - Trang 2
Sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực tổng phụ trách - Người đăng: truongan-kg-umt-ty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực tổng phụ trách 9 10 193