Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường thông qua bộ môn sinh học lớp 9

Được đăng lên bởi Trần Thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

I. TÊN ĐỀ TÀI:
LỒNG GHÉP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA
BỘ MÔN SINH HỌC 9
II. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo dục bảo vệ môi trường là một nội dung giáo dục quan trọng
trong nhà trường, nhằm giúp cho học sinh hiểu rõ được sự cần thiết phải
bảo vệ môi trường. Từ đó hình thành và phát triển ở các em thói quen,
hành vi, ứng xử thân thiện với môi trường, bồi dưỡng tình yêu thiên
nhiên, tình yêu quê hương đất nước và hình thành kỹ năng sống bảo vệ
môi trường cho các em.
Sinh học là một môn học giúp học sinh có những hiểu biết khoa học về
thế giới sống, kể cả con người trong mối quan hệ với môi trường, có tác dụng
tích cực trong việc giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan nhằm nâng cao
chất lượng cuộc sống. Vì vậy môn sinh học trong trường phổ thông có khả
năng tích hợp rất nhiều nội dung trong dạy học, trong đó việc tích hợp giáo
dục bảo vệ môi trường là một vấn đề quan trọng trong hoạt động dạy học.
Hiện nay như chúng ta đã biết môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng,
gây nên sự mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên ảnh
hưởng tới chất lượng cuộc sống.
Nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường chủ yếu là do các hoạt động của
con người như: Chặt phá rừng, sản xuất công, nông nghiệp, giao thông vận
tải, sinh hoạt, dân số tăng nhanh, do các phong tục tập quán của người dân
như đốt nương làm rẫy, canh tác, việc săn bắt động vật hoang dã, tình trạng
khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi… đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường sống trên Trái Đất gây mất cân bằng sinh thái, tài nguyên thiên nhiên
ngày một cạn kiệt. Ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng đe doạ
chất lượng cuộc sống, sức khoẻ của con người; khí hậu toàn cầu đang thay
đổi, hạn hán, lũ lụt, lỗ thủng tầng ôzôn, mất cân bằng sinh thái, làm tan
băng, ... ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của xã hội.
Giáo dục bảo vệ môi trường là một vấn đề cấp bách có tính toàn cầu và
là vấn đề có tính khoa học, tính xã hội sâu sắc. Đặc biệt vấn đề này rất cần
thiết cho các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Là giáo viên, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh
qua các tiết dạy là một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình dạy học. Làm
thế nào để hình thành cho các em ý thức bảo vệ môi trường và thói quen sống
vì một môi trường “xanh - sạch - đẹp”.
Vậy phải giáo dục như thế nào mới có hệ thống và hiệu quả. Tôi chọn
Sáng kiến kinh nghiệm:
“Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường thông qua bộ môn sinh học lớp 9”

2

III. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Bảo vệ môi trường hiện đang là vấn đề...
I. TÊN ĐỀ TÀI:
LỒNG GHÉP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA
BỘ MÔN SINH HỌC 9
II. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo dục bảo vệ i trường một nội dung giáo dục quan trọng
trong nhà trường, nhằm giúp cho học sinh hiểu được sự cần thiết phải
bảo vệ i trường. Từ đó hình thành phát triển các em thói quen,
hành vi, ứng xử thân thiện với môi trường, bồi dưỡng tình yêu thiên
nhiên, tình yêu quê hương đất nước hình thành kỹ năng sống bảo vệ
môi trường cho các em.
Sinh học là một môn học giúp học sinh những hiểu biết khoa học v
thế giới sống, kể cả con người trong mối quan hệ với môi trường, tác dụng
tích cực trong việc giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan nhằm nâng cao
chất lượng cuộc sống. Vì vậy môn sinh học trong trường phổ thông có khả
năng tích hợp rất nhiều nội dung trong dạy học, trong đó việc tích hợp giáo
dục bảo vệ môi trường là một vấn đề quan trọng trong hoạt động dạy học.
Hiện nay như chúng ta đã biết môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng,
gây nên sự mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên ảnh
hưởng tới chất lượng cuộc sống.
Nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường chủ yếu là do các hoạt động của
con người như: Chặt p rừng, sản xuất công, nông nghiệp, giao thông vận
tải, sinh hoạt, dân s tăng nhanh, do các phong tục tập quán của người dân
như đốt nương làm rẫy, canh tác, việc săn bắt động vật hoang dã, nh trạng
khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi… đã ảnh ởng tiêu cực đến môi
trường sống trên Trái Đất gây mất cân bằng sinh thái, i nguyên thiên nhiên
ngày một cạn kiệt. Ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng đe doạ
chất lượng cuộc sống, sức khoẻ của con người; khí hậu toàn cầu đang thay
đổi, hạn hán, lụt, lỗ thủng tầng ôzôn, mất cân bằng sinh thái, làm tan
băng, ... ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của xã hội.
Giáo dục bảo vệ môi trường là một vấn đề cấp bách tính toàn cầu và
vấn đề tính khoa học, tính hội sâu sắc. Đặc biệt vấn đề này rất cần
thiết cho các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Là giáo viên, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh
qua các tiết dạy là một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình dạy học. m
thế nào để nh thành cho các em ý thức bảo vệ môi trường thói quen sống
một môi trườngxanh - sạch - đẹp”.
Vậy phải giáo dục như thế nào mới có hệ thống và hiệu quả. i chọn
Sáng kiến kinh nghiệm:
Lồng ghép go dc bo vệ môi trưng thông qua b môn sinh học lp 9
1
Sáng kiến kinh nghiệm : Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường thông qua bộ môn sinh học lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường thông qua bộ môn sinh học lớp 9 - Người đăng: Trần Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường thông qua bộ môn sinh học lớp 9 9 10 462