Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm lớp 3

Được đăng lên bởi nhungnguyen14191
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 3 học hợp tác nhóm có hiệu quả

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI THANH

----- ˜–˜˜˜ -----

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Người viết: Nguyễn Thị Nhung
Đơn vị: Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh
Năm học: 2013 – 2014

Nguyễn Thị Nhung

1

Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh

Biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 3 học hợp tác nhóm có hiệu quả

A. MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
- Trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học, việc phát huy tính tích cực học tập
của học sinh có ý nghĩa quan trọng. Bởi xét cho cùng, công việc giáo dục phải được tiến hành
trên cơ sở tự nhận thức, tự hành động. Giáo dục phải được thực hiện thông qua hành động và
bằng hành động của bản thân. Cho nên việc khơi dậy, phát triển ý thức, ý chí, năng lực của
người học là con đường phát triển tối ưu của giáo dục. Và để đáp ứng yêu cầu trên, hiện nay
trong dạy học có nhiều phương pháp và hình thức dạy học đã được nhiều giáo viên áp dụng
nhằm phát triển tư duy người học. Trong số đó, hình thức tổ chức học tập theo nhóm đã và đang
được vận dụng một cách hiệu quả.
1. Thực trạng của vấn đề :
Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy có những thực trạng cụ thể sau:
a. Về phía học sinh:
- Thực tế hiện nay phần lớn các em chưa thực sự chủ động, tích cực trong giờ học. Các
em chỉ biết nghe, chép, trả lời, làm theo thầy cô một cách rập khuôn, không chịu tự mình suy
nghĩ và tìm tòi những kiến thức cho bản thân mình. Chính vì vậy nên khi yêu cầu các em hoạt
động học hợp tác nhóm, chỉ có một số ít học sinh thực hành làm bài, số còn lại các em không
biết làm như thế nào, chỉ biết ngồi chơi hoặc làm việc riêng.
b. Về phía giáo viên:
- Đa số giáo viên chưa hiểu nhiều về phương pháp này. Theo họ thì học hợp tác nhóm là
xếp các em vào một nhóm để cùng giải quyết một câu hỏi khó mà một em học sinh bình thường
không thể giải quyết được.
- Phương pháp dạy này chưa được phần lớn giáo viên sử dụng một cách thường xuyên,
hoặc có sử dụng thì cũng qua loa, chiếu lệ, chỉ thực hiện khi có thao giảng dự giờ.
- Nhiều giáo viên ngại sử dụng phương pháp này vì đòi hỏi phải chuẩn bị công phu khi

soạn giáo án, quản lí khó khi tổ chức thực hiện trên lớp và tốn nhiều thời gian thực hiện.
c. Về tài liệu và đồ dùng:
- Lượng tranh ảnh minh họa phóng lớn cho học sinh ở thư viện sẵn có rất ít.
Nguyễn Thị Nhung

2

Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh

Biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 3 học hợp tác nhóm có hiệu quả
- Hệ thống bàn ghế bố trí chưa phù hợp
Từ thực trạng đó, được phân công dạy lớp 3, với yêu c...
Biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 3 học hợp tác nhóm có hiệu quả
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI THANH
----- -----
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Người viết: Nguyễn Thị Nhung
Đơn vị: Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh
Năm học: 2013 – 2014
Nguyễn Thị Nhung 1 Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh
sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 - Người đăng: nhungnguyen14191
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 9 10 976