Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm lớp 4

Được đăng lên bởi tranthiloan190580
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một vài biện pháp nâng cao hiệu quả dạy
đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4


NGƯỜI VIẾT: Trần Thị Loan
ĐƠN VỊ:
Trường tiểu học

Tân Lập B

TÂN LẬP ,ngày 4 tháng 5 năm 2011

Trang 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
-------------------------------------

Tên tác giả: Trần Thị Loan

MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY ĐỌC
DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC
TÂN LẬP B
NĂM HỌC 2010-2011

LONG AN 2011

Trang 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN THẠNH
---oooOooo----

ĐỀ TÀI:

MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY ĐỌC
DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC
TÂN LẬP B
NĂM HỌC 2010-2011

HỌ VÀ TÊN : TRẦN THỊ LOAN
ĐƠN VỊ:
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP B

LONG AN 2011

Trang 2

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
1.Caáp cơ sở giáo dục:

Tân lập, ngày
tháng
năm 2011
CT.HĐKHGD

2.Hội đồng khoa học giáo dục huyện:

Tân lập, ngày
tháng
năm 2011
CT.HĐKHGD

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
Trang 3

Trong những năm gần đây, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học đã
được các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lí chỉ đạo cũng như giáo viên trực tiếp giảng dạy
đặc biệt quan tâm.
Đổi mới phương pháp dạy học có thể tìm hiểu con đường ngắn nhất để đạt chất lượng
và hiệu quả cao. Con đường này không có sẵn, không bằng phẳng mà đầy chông gai,
khúc khuỷu, gập ghềnh với sự đan xen giữa cái chung và cái riêng, cái cũ và cái mới. Vì
vậy, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) bao gồm cả hai mặt: Phải đưa vào các
PPDH mới đồng thời đồng thời tích cực phát huy những ưu điểm của PPDH truyền
thống. Lý luận dạy học đã khẳng định không có phương pháp vạn năng, đặc biệt trong
lĩnh vực giáo dục, yếu tố kinh nghiệm và sự kế thừa thể hiện khá đậm nét (thuyết trình ,
vấn đáp là những phương pháp rất xưa cũ nhưng hiện tại vẫn được sử dụng trong các
tiết dạy với mức độ đậm nhạt khác nhau). Đổi mới PPDH là sự kết hợp nhuần nhuyễn
sáng tạo giữa kinh nghiệm của giáo viên với những yếu tố mới của PPDH hiện đại. Với
cách nhìn từ phương pháp mới, giáo viên có thể thực hiện việc cải tiến PPDH nói chung
và môn Tiếng Việt lớp 4 nói riêng nhằm gây hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui
bằng sự hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt: nghe, nói,
đọc, viết để học sinh giao tiếp. Thông qua việc dạy Tiếng Việt góp phần rèn luyện thao
tác tư duy.
Tiếng Việt là tiếng ghi âm, nghĩa là viết như thế nào thì đọc như thế ấy, có đọc
được thì mới hiểu được nội dung. Vì thế phân môn Tập đọc có vị trí đặc biệt trong
chương trình Tiểu học. Nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triể...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một vài biện pháp nâng cao hiệu quả dạy
đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4
NGƯỜI VIẾT: Trần Thị Loan
ĐƠN VỊ: Trường tiểu học Tân Lập B
TÂN LẬP ,ngày 4 thng 5 năm 2011
Trang 0
sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 - Người đăng: tranthiloan190580
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 9 10 255