Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý

Được đăng lên bởi baibinhdh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ KINH NGHIỆM
VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9
1. Mở đầu.
1.1. Lý do chọn sáng kiến.
Nhằm từng bước đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra " Nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", góp phần xây dựng Tổ Quốc ngày một giàu mạnh.
Trong những năm gần đây ngành giáo dục và đào tạo đã không ngừng đổi mới nội
dung học của trò, cách dạy của thầy để nâng cao hiệu quả và chất lượng trong giáo dục.
Muốn thực hiện tốt điều đó thì vai trò chủ đạo của người thầy trong việc hướng dẫn
học sinh lĩnh hội những kiến thức, làm cho học sinh thấy được, hiểu được và biết áp
dụng được những cái mình đã được học vào cuộc sống là rất quan trọng.
Thực tế qua nhiều năm giảng dạy chương trình thay sách giáo khoa ở lớp 9, bản
thân tôi nhận thấy: Trong chương trình vật lý lớp 9, phần điện một chiều chiếm 22 tiết
(kể cả tiết kiểm tra); số lượng các bài toán trong phần điện một chiều rất nhiều và
quan trọng, thường làm cho các em học sinh lúng túng, chưa định hướng được cách
giải, đa số các em không làm được bài tập. Nếu các em được hướng dẫn một số điểm
cơ bản thì những loại toán này không phải là khó.
Từ những lý do trên, để giúp các em học sinh lớp 9 nhận định, hiểu và có định
hướng về phương pháp giải bài toán điện một chiều lớp 9, tôi mạnh dạn đưa ra một vài
kinh nghiệm trong việc giải các bài toán về điện một chiều mà tôi áp dụng có hiệu quả
trong năm học 2012-2013.
1.2. Phạm vi sáng kiến.
Hướng dẫn học sinh giải các bài toán về mạch điện một chiều của chương I
môn Vật lý lớp 9.
2. Nội dung
2.1. Thực trạng
Trong quá trình giảng dạy tôi đã tìm hiểu, kiểm tra và nhận thấy được chất
lượng học tập, kĩ năng giải các bài toán về điện một chiều của học sinh chưa cao, chưa
có thói quen định hướng cách giải một cách khoa học là do hiểu biết về điện của học
sinh còn hạn chế nên tiếp thu bài chậm, lúng túng từ đó không nắm chắc các kiến thức,
kĩ năng cơ bản, định luật, công thức nên khó hoàn thiện được một bài toán về điện một
chiều. Mặt khác, đa số các em chưa có định hướng chung về phương pháp học lý
thuyết, nắm chắc các phương pháp giải một bài toán Vật lý, kiến thức toán học còn hạn
chế nên không thể tính toán được mặc dù nắm được các công thức. Bên cạnh đó nhược
điểm lớn nhất của các em trong quá trình giải các bài toán điện một chiều nữa là: đọc
đề vội vàng, qua loa, khả năng phân tích đề còn yếu, chưa xác định đúng cái đã cho,
1 toán còn hạn chế, vẽ sơ đồ mạch điện còn
cái cần tìm, lượng kiến thức cần thiết để giải

lúng túng, chưa thuộc công thức và ký ...
MỘT SỐ KINH NGHIỆM
VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9
1. Mở đầu.
1.1. Lý do chọn sáng kiến.
Nhằm từng bước đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra " Nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", góp phần xây dựng Tổ Quốc ngày một giàu mạnh.
Trong những năm gần đây ngành giáo dục đào tạo đã không ngừng đổi mới nội
dung học của trò, cách dạy của thầy để nâng cao hiệu quả và chất lượng trong giáo dục.
Muốn thực hiện tốt điều đó thì vai trò chủ đạo của người thầy trong việc hướng dẫn
học sinh lĩnh hội những kiến thức, làm cho học sinh thấy được, hiểu được biết áp
dụng được những cái mình đã được học vào cuộc sống là rất quan trọng.
Thực tế qua nhiều năm giảng dạy chương trình thay sách giáo khoa lớp 9, bản
thân tôi nhận thấy: Trong chương trình vật lớp 9, phần điện một chiều chiếm 22 tiết
(kể cả tiết kiểm tra); số lượng các bài toán trong phần điện một chiều rất nhiều
quan trọng, thường làm cho các em học sinh lúng túng, chưa định hướng được cách
giải, đa số các em không làm được bài tập. Nếu các em được hướng dẫn một số điểm
cơ bản thì những loại toán này không phải là khó.
Từ những lý do trên, để giúp các em học sinh lớp 9 nhận định, hiểu và có định
hướng về phương pháp giải bài toán điện một chiều lớp 9, tôi mạnh dạn đưa ra một vài
kinh nghiệm trong việc giải các bài toán về điện một chiều tôi áp dụng hiệu quả
trong năm học 2012-2013.
1.2. Phạm vi sáng kiến.
Hướng dẫn học sinh giải các bài toán về mạch điện một chiều của chương I
môn Vật lý lớp 9.
2. Nội dung
2.1. Thực trạng
Trong quá trình giảng dạy tôi đã tìm hiểu, kiểm tra nhận thấy được chất
lượng học tập,năng giải các bài toán về điện một chiều của học sinh chưa cao, chưa
thói quen định hướng cách giải một cách khoa học do hiểu biết về điện của học
sinh còn hạn chế nên tiếp thu bài chậm, lúng túng từ đó không nắm chắc các kiến thức,
kĩ năng cơ bản, định luật, công thức nên khó hoàn thiện được một bài toán về điện một
chiều. Mặt khác, đa số các em chưa có định hướng chung về phương pháp học
thuyết, nắm chắc các phương pháp giải một bài toán Vật lý, kiến thức toán học còn hạn
chế nên không thể tính toán được mặc dù nắm được các công thức. Bên cạnh đó nhược
điểm lớn nhất của các em trong quá trình giải các i toán điện một chiều nữa là: đọc
đề vội vàng, qua loa, khả năng phân tích đề còn yếu, chưa xác định đúng cái đã cho,
cái cần tìm, lượng kiến thức cần thiết để giải toán còn hạn chế, vẽ sơ đồ mạch điện còn
1
sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý - Người đăng: baibinhdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý 9 10 628