Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : " Rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5"

Được đăng lên bởi le hoang dung
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN SÓC SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT LONG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT LONG

NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH
“RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
CHO HỌC SINH LỚP 5”

MÔN: TOÁN
TÁC GIẢ: ĐỖ BÁ KHOA
GV MÔN: VĂN HÓA

NĂM HỌC: 2012 - 2013
MỤC LỤC

Trang

1

MỞ ĐẦU
1. Lí chọn đề tài
2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi áp dụng.
NỘI DUNG
1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu
1.1. Về tình hình học sinh lớp 5D
1.2. Số liệu thống kê
1.3. Thực trạng về giải toán có lời văn đối với học sinh lớp 5D
2. Các giải pháp:
2.1. Hướng dẫn học sinh nắm chắc phương pháp chung về các
bước giải các bài toán có lời văn
2.2. Tổ chức thực hiện
2.3. Hướng dẫn học sinh thực hiện các bước giải một số dạng toán
có lời văn trong chương trình lớp 5
2.4. Kết quả
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

3
3
5
6
6
6
6
7
8
8
12
13
19
21
21
21
22

MỞ ĐẦU

2

1. Lí do chọn đề tài:
Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thời đại của vi tính - tin
học đang dần chiếm lĩnh mọi lĩnh vực. Để thích nghi được với sự phát triển đó
của xã hội rất cần những con người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
vững vàng, thực sự uyên bác về khoa học, tinh thông, lão luyện về khoa học kĩ
thuật để đủ sức khám phá, đề xuất, sáng tạo cái mới, cải thiện những cái đã có,
tạo ra bước ngoặt về sự phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, Đảng và Nhà
nước ta đã chỉ rõ: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” với mục tiêu:
“Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Hiện nay chúng ta
đang thực hiện đổi mới nhiều vấn đề liên quan đến dạy và học với mục đích là
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Chương trình Toán của Tiểu học có vị trí và tầm quan trọng rất lớn. Môn
Toán là một môn học trọng tâm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giáo dục,
đào tạo con người toàn diện ở các bậc học. Đặc biệt, bậc học Tiểu học là bậc học
nền tảng cho việc hình thành và phát triển nhân cách con người trong sự nghiệp
giáo dục của đất nước. Trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về
số học, các số tự nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản, giải toán có lời
văn ứng dụng thiết thực trong đời sống và một số yếu tố hình học đơn giản. Môn
Toán ở Tiểu học bước đầu hình thành và phát triển năng lực trừu tượng hóa,
khái quát hóa, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán, phát triển
hợp lý khả năng suy luận và biết diễn đạt đúng bằng lời, bằng viết, các suy luận
đơn giản, góp phần rèn luyện phương pháp học tập và làm việc khoa học, linh
hoạt sáng ...
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN SÓC SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT LONG
TRƯNG TIU HC VIT LONG
NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH
“RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
CHO HỌC SINH LỚP 5”
MÔN: TOÁN
TÁC GIẢ: ĐỖ BÁ KHOA
GV MÔN: VĂN HÓA
NĂM HỌC: 2012 - 2013
MỤC LỤC
Trang
1
Sáng kiến kinh nghiệm : " Rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : " Rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5" - Người đăng: le hoang dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : " Rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5" 9 10 700