Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU LỤC

Được đăng lên bởi bichngoc080588
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2081 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT
TRƯỜNG THCS ĐÔNG DU

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN CÁC
CHÂU LỤC.

DẠY HỌC ĐỊA LÍ 7.

Người thực hiện: LÊ THỊ BÍCH NGỌC.

Năm học: 2014 – 2015.

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I.

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Lê Thị Bích Ngọc.
2. Ngày tháng năm sinh: 08/05/1988
3. Nam, nữ: Nữ
4. Địa chỉ: 236 QL1A Hưng Nhơn – Hưng Lộc – Thống Nhất – Đồng Nai.
5. Điện thoại: 0934250804
6. E-mail: bichngoc080588@gmail.com.
7. Chức vụ: Giáo Viên.
8. Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Du.

II.

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân cao đẳng.
- Năm nhận bằng: 2009
- Chuyên ngành đào tạo: Địa – Sử.

III.

KINH NGHIỆM KHOA HỌC
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy.
- Số năm có kinh nghiệm: 5 năm.
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: Rèn luyện kĩ năng khai
thác biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong day học địa lý 7.

TÊN ĐỀ TÀI: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ TỰ
NHIÊN CÁC CHÂU LỤC.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy địa lí là phải thực hiện
theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh (Lấy học sinh làm trung
tâm). Người thầy phải có ý thức sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy
được năng lực tư duy sáng tạo của học sinh. Trong đó định hướng chủ đạo và xuyên
suốt của việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là phát huy tính tích cực chủ
động sáng tạo, năng lực nghiên cứu, lòng say mê, ham muốn hiểu biết và học hỏi của
học sinh. Thông qua việc đổi mới nội dung chương trình giáo dục, đổi mới phương
pháp, phương tiện dạy học nhằm đào tạo ra lớp người năng động, linh hoạt có đủ năng
lực phẩm chất, trí tuệ và hoàn thiện về nhân cách để đảm đương sứ mệnh chủ nhân
tương lai của đất nước- một đất nước đang trong thời kỳ hội nhập vào nền kinh tế khu
vực,toàn cầu mà ở đó ngoài việc được đối xử bình đẳng, được tiếp cận với những tiến
bộ của nền kinh tế tri thức, ta còn khẳng định vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế
bằng lối đi riêng với bản sắc riêng của dân tộc mình. Đó là vấn đề lớn, là thách thức
lớn đặt ra không những cho các nhà chiến lược, các nhà hoạch định chính sách của
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ban , ngành mà còn đặt ra với mọi công dân Việt
Nam.
Trong dạy học địa lí kênh hình đóng vai trị rất quan trọng, nó vừa là phương tiện
trực quan, vừa là nguồn tri thức quan trọng. Trong đó, bản đồ là một kênh hình chiếm
tỉ lệ khá lớn của khá nh...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT
TRƯỜNG THCS ĐÔNG DU
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN CÁC
CHÂU LỤC.
DẠY HỌC ĐỊA LÍ 7.
Người thực hiện: LÊ THỊ BÍCH NGỌC.
Năm học: 2014 – 2015.
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU LỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU LỤC - Người đăng: bichngoc080588
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU LỤC 9 10 0