Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng bản đồ, lược đồ trong dạy Địa 5

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sáng kiến kinh nghiệm Địa 5
Sử dụng có hiệu quả lược đồ - bản đồ trong dạy địa lý.
Người thực hiện : NGUYỄN HỮU TÚ
Trường: Tiểu học Nghĩa Hành

1

Phần I :
Cơ sở xuất phát và cách đặt vấn đề
Lý do chọn đề tài :
Các bạn đã biết mục tiêu của nhà trường Tiểu học là "Giáo dục toàn diện
cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi : "Đó là những hiểu biết cơ bản về: Khoa học tự nhiên,
khoa học xã hội và chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
Thực hiện chủ trương dạy đủ môn ở trường Tiểu học (không coi môn nào
là môn chính - phụ), trong ngành giáo dục đã không ngừng đổi mới phương
pháp giảng dạy. Đặc biệt là việc sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học trong
giảng dạy. Môn tự nhiên - xã hội lớp 5 nói chung là phần Địa lý 5 nói riêng đòi
hỏi trong quá trình giảng dạy phải sử dụng đồ dùng một cách linh hoạt để làm
sao đạt được một số yêu cầu :
- Về kiến thức : Học sinh có hiểu biết cơ bản, ban đầu về địa lý tự nhiên,
địa lý kinh tế - xã hội của Việt Nam, của các châu lục và một số nước trên thế
giới.
- Về kỹ năng :
+ Học sinh có ý thức sử dụng các giác quan để quan sát môi trường xung
quanh, các sơ đồ, lược đồ, bản đồ, học sinh sử dụng một số thuật ngữ khoa học
đơn giản phù hợp để mô tả và nói về : một số đặc điểm địa hình, về hoạt động
kinh tế, xã hội ở các vùng trên đất nước Việt Nam, một số nước trên thế giới ...
+ Học sinh biết so sánh, khái quát hoá để tìm ra mối quan hệ, tác động qua
lại để giải thích một vài hiện tượng đơn giản.
- Về thái độ : Học sinh có sự ham thích các hoạt động, sưu tầm các tư liệu,
mẫu vật, hình ảnh ... phục vụ bài học.
Để thực hiện những yêu cầu trên tôi nhận thấy "Sử dụng có hiệu quả bản đồ,
lược đồ ở các bài trong dạy địa lý 5" là băn khoăn của nhiều giáo viên.
Từ những lý do trên tôi đã mạnh dạn chọn và bắt tay vào nghiên cứu đề tài :
"Sử dụng bản đồ, lược đồ trong dạy địa lý 5".

2

Phần II :
A - Nội dung đề tài :
1. Những vấn đề cần giải quyết :
· Hệ thống bài dạy địa ở lớp 5 gồm 30 bài trong đó có :
15 bài địa lý Việt Nam.
15 bài địa lý Thế giới.
· Đặc trưng của địa lý và sử dụng biểu đồ, lược đồ, bản đồ một cách thành
thạo của giáo viên và học sinh.
· Tất cả các phần được học đều có dàn bài chung đó là : Vị trí, giới hạn, đặc
điểm tự nhiên, đặc điểm dân cư, đặc điểm kinh tế.
2. Thực trạng hiện nay :
· Học sinh lớp 5 sử dụng không thành thạo.
· Giáo viên dạy chay do không có bản đồ, chưa sử dụng hết tác dụng của
bản đồ trong bài dạy, quan niệm dạy phần địa lý dân cư, kinh tế tách biệt với tự
nhiên, sử dụng bản đồ không hiệu quả.
3. Cụ thể :
Bài 8 : Dân số số nư...
1
Sáng kiến kinh nghiệm Địa 5
Sử dụng hiệu quả lược đồ - bản đồ trong dạy địa lý.
Người thực hiện : NGUYỄN HỮU
Trường: Tiểu học Nghĩa nh
Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng bản đồ, lược đồ trong dạy Địa 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng bản đồ, lược đồ trong dạy Địa 5 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Sử dụng bản đồ, lược đồ trong dạy Địa 5 9 10 336