Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm : sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn tự nhiên xã hội lớp 3

Được đăng lên bởi Hân Nhi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI Ở LỚP 3
Sáng kiến kinh nghiệm: "Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy
- học môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 3".
Người soạn: Vũ Thị Lan Phương
PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong xu thế đổi mới của nền giáo dục nước nhà. Giáo dục Tiểu học đang tạo ra
những chuyển dịch định hướng có giá trị. Cùng với 5 môn học khác Tự nhiên - Xã hội
là một môn học có nhiều sự đổi mới, nó là tích hợp của 2 môn học cũ Sức khoẻ và Tự
nhiên xã hội.
Môn Tự nhiên - Xã hội ở bậc Tiểu học được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1
từ lớp 1 đến lớp 3, giai đoạn 2 từ lớp 4 đến lớp 5 - nó có một vai trò cực kì quan trọng
đó là: Tìm hiểu khám phá thế giới Tự nhiên - Xã hội xung quanh chúng ta và cách chăm
sóc sức khoẻ cho mình, cho cộng đồng. Mỗi môn học có một sắc thái riêng. Môn Tự
nhiên - Xã hội cũng vậy. Tuy bản chất là cung cấp những kiến thức Tự nhiên - Xã hội
có xung quanh chúng ta song trong sách giáo khoa lớp 3 không đưa ra kiến thức đóng
khung có sẵn mà là một hệ thống các hình ảnh bên cạnh các lệnh yêu cầu học sinh thực
hiện. Học sinh muốn chiếm lĩnh tri thức không thể khác là thực hiện tốt các lệnh trong
sách giáo khoa. Vậy một giờ học Tự nhiên - Xã hội ở lớp 3 được tiến hành ra sao để có
chất lượng cao? Cho dù tất cả giáo viên đều tích cực đổi mới phương pháp dạy học thì
một giờ Tự nhiên - Xã hội vẫn diễn ra với các hoạt động không mấy mới lạ đó là quan
sát, đàm thoại và tổng hợp. Với rất nhiều tranh ảnh đẹp giàu màu sắc. Các em được lôi
kéo vào xem một cách rất hồn nhiên. Nhưng yêu cầu quan sát tập trung đưa ra một vấn
đề trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu của bài học thì các em rất dễ nản. Nếu tiết Tự
nhiên - Xã hội nào cũng lặp lại các lệnh: Quan sát, Đàm thoại, Mô tả...thì rất dễ làm các
em mệt mỏi. Điều đó đòi hỏi giáo viên cần có sự thay đổi linh hoạt các hình thức tổ
chức dạy học.
1. Cơ sở lí luận:
Đối với học sinh lớp 3, ở lứa tuổi này các em còn mang đậm bản sắc hồn nhiên,
sự chú ý chưa cao. Bên cạnh hoạt động học là chủ đạo thì nhu cầu chơi, giao tiếp với

bạn bè vẫn tồn tại, cần được thoả mãn. Nếu người giáo viên biết phối hợp nhịp nhàng
giữa nhiệm vụ của hoạt động học với sự thoả mãn nhu cầu chơi, giao tiếp của các em
"học mà chơi, chơi mà học" thì chúng sẽ hăng hái say mê học tập và tất yếu kết quả của
việc dạy học cũng đạt tới điểm đỉnh. Đây cũng là đặc thù của phương pháp dạy học đặc
biệt: Phương pháp trò chơi.
Dạy học bằng phương pháp tr...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI Ở LỚP 3
Sáng kiến kinh nghiệm: "Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy
- học môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 3".
Người soạn: Vũ Thị Lan Phương
PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong xu thế đổi mới của nền giáo dục nước nhà. Giáo dục Tiểu học đang tạo ra
những chuyển dịch định hướng giá trị. Cùng với 5 môn học khác Tự nhiên - hội
một môn học nhiều sự đổi mới, tích hợp của 2 môn học Sức khoẻ Tự
nhiên xã hội.
Môn Tự nhiên - hội bậc Tiểu học được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1
từ lớp 1 đến lớp 3, giai đoạn 2 từ lớp 4 đến lớp 5 - một vai trò cực quan trọng
đó là: Tìm hiểu khám phá thế giới Tự nhiên - Xã hội xung quanh chúng ta và cách chăm
sóc sức khoẻ cho mình, cho cộng đồng. Mỗi môn học một sắc thái riêng. Môn Tự
nhiên - hội cũng vậy. Tuy bản chất cung cấp những kiến thức Tự nhiên - hội
xung quanh chúng ta song trong sách giáo khoa lớp 3 không đưa ra kiến thức đóng
khung có sẵn một hệ thống các hình ảnh bên cạnh các lệnh yêu cầu học sinh thực
hiện. Học sinh muốn chiếm lĩnh tri thức không thể khác thực hiện tốt các lệnh trong
sách giáo khoa. Vậy một giờ học Tự nhiên - hội lớp 3 được tiến hành ra sao để
chất lượng cao? Cho tất cả giáo viên đều tích cực đổi mới phương pháp dạy học thì
một giờ Tự nhiên - hội vẫn diễn ra với các hoạt động không mấy mới lạ đó quan
sát, đàm thoại tổng hợp. Với rất nhiều tranh ảnh đẹp giàu màu sắc. Các em được lôi
kéo vào xem một cách rất hồn nhiên. Nhưng yêu cầu quan sát tập trung đưa ra một vấn
đề trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu của bài học thì các em rất dễ nản. Nếu tiết T
nhiên - Xã hội nào cũng lặp lại các lệnh: Quan sát, Đàm thoại, Mô tả...thì rất dễ làm các
em mệt mỏi. Điều đó đòi hỏi giáo viên cần sự thay đổi linh hoạt các hình thức tổ
chức dạy học.
1. Cơ sở lí luận:
Đối với học sinh lớp 3, lứa tuổi y các em còn mang đậm bản sắc hồn nhiên,
sự chú ý chưa cao. Bên cạnh hoạt động học chủ đạo thì nhu cầu chơi, giao tiếp với
sáng kiến kinh nghiệm : sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn tự nhiên xã hội lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm : sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn tự nhiên xã hội lớp 3 - Người đăng: Hân Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm : sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn tự nhiên xã hội lớp 3 9 10 165