Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm tập đọc lớp 5

Được đăng lên bởi xuanhung23
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 20232 lần   |   Lượt tải: 37 lần
Sang kiên kinh nghiêm:
́
́
̣

"Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 thông qua tiết
tập đọc"
PHẦN THỨ NHẤT:ĐẶT VẤN ĐỀ

I.Tên đề tài : “Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 qua tiết tập đọc’’
II. Lý do chọn đề tài:
A. Cơ sở lý luận:
Trong chương trình Tiểu học xác định mục tiêu của môn Tiếng Việt ở bậc
Tiểu học là:
-Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt,
(nghe, nói, đọc,viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của
lứa tuổi.
-Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt góp phần rèn luyện thao tác tư
duy.
-Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những
hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên, con người, về văn hoá văn học Việt Nam
và nước ngoài .
-Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong
sáng giàu đẹp của Tiếng Việt góp phần hình thành nhân cách con người Việt
Nam XHCN.
-Phân môn Tập đọc trong Tiếng Việt là một trong những phân môn quan
trọng bởi có đọc tốt thì mới học tốt Tiếng Việt. Đọc tốt ở phân môn Tập đọc là
các em được củng cố khắc sâu thêm những tri thức, kỹ năng học tốt ở những
phân môn khác của Tiếng Việt và các môn học khác. Chức năng của phân môn
Tập đọc là luyện đọc: rèn cho học sinh đọc đúng, đọc trôi chảy, tiến tới đọc hay
(đọc diễn cảm). Thông qua đọc đúng, đọc hay học sinh cảm thụ được cái hay cái
đẹp của bài văn, bài thơ. Nó là chìa khoá đưa các em vào kho tàng văn hoá, khoa
học, giúp các em nhận ra những tinh hoa của dân tộc đang được tàng trữ trong
Người thực hiện: Lê Thị Sen

1

Sang kiên kinh nghiêm:
́
́
̣

"Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 thông qua tiết
tập đọc"

sách vở. Mỗi bài tập đọc là một văn bản là một bức tranh thu nhỏ về hiện thực
về cảnh đẹp đất nước, con người, xã hội...Mặt khác, thể hiện được tâm hồn của
tác giả không chỉ có nội dung hấp dẫn của bài văn bài thơ mà còn phụ thuộc vào
người đọc tác phẩm đó. Trước hết người đọc phải đọc đúng, đọc chính xác, đọc
trôi chảy, tiến tới đọc diễn cảm, đọc theo vai thì mới diễn tả cảm xúc, tình cảm,
thái độ của tác giả bộc lộ qua từng nhân vật trong tác phẩm .
Bởi vậy nâng cao năng lực đọc cho học sinh nhất là đọc đúng, đọc diễn
cảm là hết sức cần thiết đối với giáo viên cuối bậc tiểu học.
B. Cơ sở thực tiễn:
- Qua nhiều năm nhà trường phân công giảng dạy lớp 5 và qua dự giờ trao
đổi học tập lẫn nhau. Còn bộc lộ nhiều tồn tại:
+ Có những học sinh học tới lớp 5 đọc vẫn chưa lưu loát, chưa hay, ngắt
nghỉ còn bừa bãi, nhấn giọng lên xuống tuỳ tiện. Các em không hiểu được nội
dung ...
Sang kiên kinh nghiêḿ ́ ̣ : "Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 thông qua tiết
tập đọc"
PHẦN THỨ NHẤT:ĐẶT VẤN ĐỀ
I.Tên đề tài : Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 qua tiết tập đọc’’
II. Lý do chọn đề tài:
A. Cơ sở lý luận:
Trong chương trình Tiểu học xác định mục tiêu của môn Tiếng Việt ở bậc
Tiểu học là:
-Hình thành phát triển học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt,
(nghe, nói, đọc,viết) để học tập giao tiếp trong các môi trường hoạt động của
lứa tuổi.
-Thông qua việc dạy học Tiếng Việt góp phần rèn luyện thao tác tư
duy.
-Cung cấp cho học sinh những kiến thức giản về Tiếng Việt những
hiểu biết sơ giản về hội, t nhiên, con người, v văn h văn học Việt Nam
và nước ngoài .
-Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt nh thành thói quen giữ gìn s trong
sáng giàu đẹp của Tiếng Việt góp phần hình thành nhân cách con người Việt
Nam XHCN.
-Phân môn Tập đọc trong Tiếng Việt là một trong những phân môn quan
trọng bởi đọc tốt thì mới học tốt Tiếng Việt. Đọc tốt phân môn Tập đọc
các em được củng cố khắc sâu thêm những tri thức, k năng học tốt những
phân môn khác của Tiếng Việt và các môn học khác. Chức năng của phân môn
Tập đọc luyện đọc: rèn cho học sinh đọc đúng, đọc trôi chảy, tiến tới đọc hay
(đọc diễn cảm). Thông qua đọc đúng, đọc hay học sinh cảm thụ được cái hay cái
đẹp của bài văn, bài thơ. Nó là chìa khoá đưa các em vào kho tàng văn hoá, khoa
học, giúp các em nhận ra những tinh hoa của dân tộc đang được tàng trữ trong
Người thực hiện: Lê Thị Sen
1
Sáng kiến kinh nghiệm tập đọc lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm tập đọc lớp 5 - Người đăng: xuanhung23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm tập đọc lớp 5 9 10 3