Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác đội

Được đăng lên bởi truongan-kg-umt-ty
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH YÊN 1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN
Họ và tên: Phan Trường An
Chức danh: Tổng phụ trách Đội
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạnh Yên 1
1. Tên đề tài sáng kiến: Một số biện pháp bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy Chi
Đội trong trường Tiểu học.
2. Cơ sở lí luận:
Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.
Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài
nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy
thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu cho Đội viên, giúp đỡ Đội viên phát triển mọi khả
năng trong học tập và trong hoạt động Đội.Đội tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có
sự hướng dẫn của phụ trách Đội". BCH Chi Đội luôn là cánh tay đắc lực của Tổng phụ trách
và là đơn vị trực tiếp biến nghị quyết của liên Đội trong mọi hoạt động của trường. BCH chi
Đội có giỏi, có năng lực thì công việc của Tổng phụ trách sẽ đỡ vất vả hơn, các em cũng sẽ
phát huy được tính sáng tạo, tính năng động, tự chủ của mình.Vì vậy việc bồi dưỡng BCH chi
Đội là việc vô cùng quan trọng và cấp thiết. một liên Đội có phong trào Đội phát triển mạnh
là do BCH chi Đội đã luôn được bồi dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả.
3.Thực trạng yêu cầu:
Trường tiểu học Thạnh Yên 1 nằm ngay trung tâm xã Thạnh Yên. Do vậy phần đông
các em là con cán bộ, giáo viên con gia đình kinh doanh. Các em phần lớn đều dễ bảo, có
phần mạnh dạn và nhiệt tình trong hoạt động Đội.Trường đạt trường đạt chuẩn quốc gia mức
độ 1. BGH nhà trường, Hội cha mẹ học sinh, các giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm giúp đỡ
hoạt động Đội đạt kết quả.Qua hơn 1 năm làm Tổng phụ trách tôi luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi,
học hỏi các bạn đồng nghiệp cũng như tìm hiểu về tư liệu hoạt động Đội. Đặc biệt làm thế
nào cho đội ngũ BCH Chi Đội hoạt động có hiệu quả và có kinh nghiệm để luôn giữ vững
danh hiệu: "Liên Đội mạnh cấp huyện".Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện, Hội Đồng
Đội xã và BGH trường tôi đã phần nào thực hiện tốt công tác Tổng phụ trách và học hỏi được
nhiều kinh nghiệm quý báu. Do vậy trong năm học vừa qua, công việc bồi dưỡng BCH chi
Đội đã đạt kết quả rõ rệt.
4.Nội dung chính của đề tài sáng kiến và việc triển khai thực hiện:
1.Nội dung bồi dưỡng:
*Bồi dưỡng phương pháp công tác của BCH:Cách ghi chép biên...
BÁO CÁO ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN
Họ và tên: Phan Trường An
Chức danh: Tổng phụ trách Đội
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạnh Yên 1
1. Tên đề tài sáng kiến: Một số biện pháp bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy Chi
Đội trong trường Tiểu học.
2. Cơ sở lí luận:
Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.
Đội tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, lực lượng giáo dục trong ngoài
nhà trường, lực lượng dự bị của Đoàn TNCS H Chí Minh.Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy
thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu cho Đội viên, giúp đỡ Đội viên phát triển mọi khả
năng trong học tập và trong hoạt động Đội.Đội tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có
sự hướng dẫn của phụ trách Đội". BCH Chi Đội luôn cánh tay đắc lực của Tổng phụ trách
đơn vị trực tiếp biến nghị quyết của liên Đội trong mọi hoạt động của trường. BCH chi
Đội giỏi, năng lực thì công việc của Tổng phụ trách sẽ đỡ vất vả hơn, các em cũng s
phát huy đưcnh sáng to, tính năng đng, tchca mình. vậy việc bồi dưỡng BCH chi
Đội việc cùng quan trọng cấp thiết. một liên Đội phong trào Đội phát triển mạnh
là do BCH chi Đội đã luôn được bồi dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả.
3.Thực trạng yêu cầu:
Trường tiểu học Thạnh Yên 1 nằm ngay trung tâm Thạnh Yên. Do vậy phần đông
các em con cán bộ, giáo viên con gia đình kinh doanh. Các em phần lớn đều dễ bảo,
phần mạnh dạn nhiệt tình trong hoạt động Đội.Trường đạt trường đạt chuẩn quốc gia mức
độ 1. BGH n trường, Hội cha mẹ học sinh, các giáo viên chủ nhim luôn quan tâm giúp đỡ
hot động Đội đt kết quả.Qua hơn 1 năm làm Tổng phụ trách i luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi,
học hỏi các bạn đồng nghiệp cũng như tìm hiểu về tư liệu hoạt động Đội. Đặc biệt làm thế
nào cho đội ngũ BCH Chi Đội hoạt động hiệu quả kinh nghiệm để luôn giữ vững
danh hiệu: "Liên Đội mạnh cấp huyện".Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện, Hội Đồng
Đội xã và BGH trường tôi đã phần nào thực hiện tốt công tác Tổng phụ trách và học hỏi được
nhiều kinh nghiệm quý báu. Do vậy trong năm học vừa qua, công việc bồi dưỡng BCH chi
Đội đã đạt kết quả rõ rệt.
4.Nội dung chính của đề tài sáng kiến và việc triển khai thực hiện:
1.Nội dung bồi dưỡng:
*Bồi dưỡng phương pháp công tác của BCH:Cách ghi chép biên bản, thực hiện các
sổ sách của Đội, dự thảo nghị quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết, thành tích, đăng ký thi
đua, biên bản nghị quyết Đại hội Đội, lời điều khiển của chương trình hoạt động Đội, sinh
hoạt sao nhi đồng dựa vào kế hoạch của Tổng phụ trách.
* Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của BCH: - Các thủ tục nghi l của Đội
phương pháp tổ chức: (lễ kết nạp Đội viên, lễ trưởng thành, lễ phát động chủ đề, sinh hoạt
Đội, Đại Hội Liên Đội, Chi Đội)
PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH YÊN 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác đội - Trang 2
Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác đội - Người đăng: truongan-kg-umt-ty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác đội 9 10 121