Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục đạo đức học sinh

Được đăng lên bởi tuyenyd
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1973 lần   |   Lượt tải: 8 lần
SKKN 2008-2009

Giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm

A.PHẦN MỞ ĐẦU
I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

1.Cơ sở lý luận
- Giáo dục là một quá trình liên tục, giáo dục suốt đời, giáo dục trung học cơ sở có
tính chất trung gian trong hệ thống giáo dục, nhằm chuẩn bị cho học sinh, thanh niên
trực tiếp bước vào đời.
- Giáo dục đạo đức học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác chủ
nhiệm.
- Đạo đức học sinh trong lớp quyết định nề nếp thi đua của lớp được nâng cao, đẩy
mạnh phong trào thi đua học tốt, chuyên cần, duy trì sĩ số.
- Giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chính trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, là
người quản lý mọi hoạt động của lớp học, là người triển khai mọi hoạt động của nhà
trường đến từng học sinh.
- Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, mỗi giáo viên cần xác định
nhiệm vụ chủ yếu đối với học sinh là giáo dục, giáo dưỡng. Trong quá trình giảng
dạy ta không nên coi nhẹ hai nhiệm vụ đó, bởi giáo dục và giáo dưỡng mới đào tạo
được một học sinh toàn diện theo yêu cầu của nền giáo dục mới.
2. Cơ sở thực tiễn
a.Thuận lợi:
- Trường THCS Chí Công là trường tiên tiến của huyện. Là ngôi trường cấp II duy
nhất ở xã. Địa bàn đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường, sự nhiệt
tình của hội phụ huynh, giám thị cùng tâp thể giáo viên trong nhà trường.
b. Khó khăn:
- Phần lớn học sinh đang ở lứa tuổi thay đổi về tâm lý, rất hiếu động .
- Là học sinh địa bàn con em ngư dân, có trình độ dân trí thấp, phần lớn mù chữ,
chuyên nghề khai thác thuỷ sản, họ có con theo học được cấp hai là đã tự mãn.
- Khi nghĩ học, lứa tuổi này các em đã tạo ra tiền dể dàng, nên không coi trọng vấn đề
đạo đức
1

SKKN 2008-2009

Giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm

- Trong xu thế phổ cập trung học cơ sở, học sinh trong lứa tuổi này được xã hội ưu ái
nên các em thường có nhiều yêu sách với giáo viên khi bị nhắc nhở, gây khó khăn
cho việc giáo dục học sinh.
- Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã nâng cao chất lượng cuộc sống, gây ra những
biến động về giá trị đạo đức: tự do ngôn luận, tính lễ phép, tính trung thực, tính chăm
chỉ bị suy thoái trầm trọng so với những năm học trước.
II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức học sinh ở lớp, ở trường thông qua đó đề ra
một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh một cách có hiệu quả.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
Nghiên cứu về công tác giáo dục đạo đức học sinh của giáo viên chủ nhiệm ở cấp
trun...
SKKN 2008-2009 Giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm
A.PHẦN MỞ ĐẦU
I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1.Cơ sở lý luận
- Giáo dục một quá trình liên tục, giáo dục suốt đời, giáo dục trung học s có
tính chất trung gian trong hệ thống giáo dục, nhằm chuẩn bị cho học sinh, thanh niên
trực tiếp bước vào đời.
- Giáo dục đạo đức học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác chủ
nhiệm.
- Đạo đức học sinh trong lớp quyết định nề nếp thi đua của lớp được nâng cao, đẩy
mạnh phong trào thi đua học tốt, chuyên cần, duy trì sĩ số.
- Giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chính trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, là
người quản mọi hoạt động của lớp học, người triển khai mọi hoạt động của nhà
trường đến từng học sinh.
- Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, mỗi giáo viên cần xác định
nhiệm vụ chủ yếu đối với học sinh giáo dục, giáo ỡng. Trong quá trình giảng
dạy ta không nên coi nhẹ hai nhiệm v đó, bởi giáo dục giáo dưỡng mới đào tạo
được một học sinh toàn diện theo yêu cầu của nền giáo dục mới.
2. Cơ sở thực tiễn
a.Thuận lợi:
- Trường THCS C Công trường tiên tiến của huyện. ngôi trường cấp II duy
nhất ở xã. Địa bàn đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường, snhiệt
tình của hội phụ huynh, giám thị cùng tâp thể giáo viên trong nhà trường.
b. Khó khăn:
- Phần lớn học sinh đang ở lứa tuổi thay đổi về tâm lý, rất hiếu động .
- học sinh địa bàn con em ngư dân, trình độ dân trí thấp, phần lớn chữ,
chuyên nghề khai thác thuỷ sản, họ có con theo học được cấp hai là đã tự mãn.
- Khi nghĩ học, lứa tuổi này các em đã tạo ra tiền dể dàng, nên không coi trọng vấn đề
đạo đức
1
Sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục đạo đức học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục đạo đức học sinh - Người đăng: tuyenyd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục đạo đức học sinh 9 10 222