Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm về giáo viên chủ nhiệm

Được đăng lên bởi caosonmk
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Trang
I – Lý do chọn đề tài .....................................................................................2
II - Giải quyết vấn đề....................................................................................3
1. Cơ sở lý luận của vấn đề..........................................................................3
2. Thực trạng của vấn đề..............................................................................3
3. Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề..........................................3
4. Kết quả thực hiện.....................................................................................9
III - Kết luận ..............................................................................................10

1

I – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Giáo viên chủ nhiệm có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình thành
cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức,
trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng sống cơ bản để học sinh tiếp tục học tập ở
các lớp trên.
Ngoài việc tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập của học sinh, giáo viên
chủ nhiệm lớp còn phải thường xuyên theo dõi các hoạt động ngoài giờ lên lớp,
trong các buổi sinh hoạt, giao lưu tập thể,…và cả hoạt động học tập ở nhà của học
sinh. Vì vậy công việc của một giáo viên chủ nhiệm là rất nặng nề, rất vất vả và vô
cùng phức tạp.
2. Ở đầu mỗi năm học, ở cùng một trường học, cùng một khối lớp, chất lượng
học tập của học sinh cũng tương đương nhau. Nhưng tại sao đến cuối năm, chất
lượng học tập và hạnh kiểm của học sinh lớp này lại vượt trội hẳn so với các lớp
khác; sĩ số của lớp này duy trì 100% nhưng ở những lớp khác lại có tới 2, 3 học
sinh bỏ học, thậm chí có em đang ở nhà nhưng vẫn không thể vận động đi học trở
lại được. Tất cả những điểm khác biệt đó đều do giáo viên chủ nhiệm lớp tạo ra.
Giáo viên chủ nhiệm nào có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với học sinh của
mình thì chắc chắn sẽ tìm ra được các biện pháp để thu hút học sinh đến lớp, làm
cho học sinh trở nên chăm ngoan, thích đi học và luôn cảm thấy “mỗi ngày đến
trường là một niềm vui”.
Mặt khác, mỗi năm lên lớp, các em lại được học với một thầy (cô) khác nhau.
Nếu giáo viên lớp dưới làm tốt công tác chủ nhiệm, xây dựng tốt nề nếp lớp học,
rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học và nhiều kĩ năng sống cơ bản khác;
nhưng lên lớp trên, giáo viên chủ nhiệm lớp không duy trì, không phát huy thì rồi
nề nếp lớp học và chất lượng học tập của học sinh sẽ ra sao? Do vậy, công tác chủ...
MỤC LỤC
Trang
I – Lý do chọn đề tài .....................................................................................2
II - Giải quyết vấn đề....................................................................................3
1. Cơ sở lý luận của vấn đề..........................................................................3
2. Thực trạng của vấn đề..............................................................................3
3. Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề..........................................3
4. Kết quả thực hiện.....................................................................................9
III - Kết luận ..............................................................................................10
1
Sáng kiến kinh nghiệm về giáo viên chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm về giáo viên chủ nhiệm - Người đăng: caosonmk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm về giáo viên chủ nhiệm 9 10 165