Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh ngiệm về công tác chủ nhiệm

Được đăng lên bởi Nguyện Ngân
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp cho học sinh phát triển về tư duy sáng tạo,
năng lực giải quyết vấn đề; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của các em, đồng
thời học sinh được bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức
vào thực tiễn; tạo động cơ tình cảm, hứng thú, niềm vui học tập của các em. Là một giáo
viên đã từng làm công tác chủ nhiệm. Tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn
luyện hạnh kiểm cho các em là rất cần thiết. Tôi thiết nghĩ, để đạt được mục tiêu dạy học
nói trên việc xây dựng nền nếp- thói quen tốt cho học sinh là vấn đề không thể thiếu. Nó
chẳng những giúp học sinh giao tiếp tốt với mọi người xung quanh mà còn tạo thói quen
làm việc có kế hoạch, nếp sống có văn hóa. Ngoài ra trong quá trình rèn luyện nền nếp thói quen tốt trong học sinh có thể năng cao hiệu quả học tập cũng như hình thành cho
các em lối sống văn minh, lịch sự.
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là “Dạy tốt-học tốt”, bản thân đã
có nhiều biện pháp tích cực trong việc xây dựng nền nếp - thói quen tốt trong học sinh và
cũng đã đạt được những chuyển biến tích cực, đáng kể góp phần nâng cao chất lượng dạy
và học.
Nền nếp thói quen tốt của học sinh trong nhà trường là nền tảng để xây dựng chất lượng
dạy và học.
Xây dựng nền nếp - thói quen tốt của học sinh trong nhà trường là hình thành phong cách
sống thông qua những thói quen bị bắt buộc ngay từ lúc ban đầu. Vì vậy, việc xây dựng
nền nếp - thói quen cho học sinh là việc cần làm. Chính vì vậy, qua nhiều năm thực hiện,
tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của đồng nghiệp trường THCS Thèn
Phàng để làm nên chuyên đề này.
Tôi hy vọng, chuyên đề này sẽ tiếp tục đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công trong
việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là Dạy tốt - học tốt.
NỘI DUNG
I. Thực trạng của lớp chủ nhiệm:
1. Về phía nhà trường:
Có qui định nền nếp cho học sinh nhưng chưa có sự kiểm tra sát sao, nhắc nhở thường
xuyên (đối với một số thầy, cô)
2. Về phía học sinh :
- Các em đang ở giai đoạn phát triển nhanh nhất về cơ thể cũng như tâm sinh lí( tuổi dậy
thì).
- Nhiều em có học lực từ trung bình cho đến giỏi như ở lớp 9A , nhưng việc thực hiện
nền nếp của các em vẫn chưa tốt.
- Đa số học sinh là con gia đình lao động nghèo không có việc làm ổn định, dân tộc thiểu
số ở vùng khó khan nên các em phải hộ gia đình làm việc nhà, phải nghỉ học trong ngày
mùa, thậm chí nhiều em phải bươn trải kiếm sống.

II. Những nền nếp - thói quen tốt cần xây dựng ...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp cho học sinh phát triển về tư duy sáng tạo,
năng lực giải quyết vấn đề; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của các em, đồng
thời học sinh được bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức
vào thực tiễn; tạo động cơ tình cảm, hứng thú, niềm vui học tập của các em. Là một giáo
viên đã từng làm công tác chủ nhiệm. Tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn
luyện hạnh kiểm cho các em là rất cần thiết. Tôi thiết nghĩ, để đạt được mục tiêu dạy học
nói trên việc xây dựng nền nếp- thói quen tốt cho học sinh là vấn đề không thể thiếu. Nó
chẳng những giúp học sinh giao tiếp tốt với mọi người xung quanh mà còn tạo thói quen
làm việc có kế hoạch, nếp sống có văn hóa. Ngoài ra trong quá trình rèn luyện nền nếp -
thói quen tốt trong học sinh có thể năng cao hiệu quả học tập cũng như hình thành cho
các em lối sống văn minh, lịch sự.
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là “Dạy tốt-học tốt”, bản thân đã
có nhiều biện pháp tích cực trong việc xây dựng nền nếp - thói quen tốt trong học sinh và
cũng đã đạt được những chuyển biến tích cực, đáng kể góp phần nâng cao chất lượng dạy
và học.
Nền nếp thói quen tốt của học sinh trong nhà trường là nền tảng để xây dựng chất lượng
dạy và học.
Xây dựng nền nếp - thói quen tốt của học sinh trong nhà trường là hình thành phong cách
sống thông qua những thói quen bị bắt buộc ngay từ lúc ban đầu. Vì vậy, việc xây dựng
nền nếp - thói quen cho học sinh là việc cần làm. Chính vì vậy, qua nhiều năm thực hiện,
tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của đồng nghiệp trường THCS Thèn
Phàng để làm nên chuyên đề này.
Tôi hy vọng, chuyên đề này sẽ tiếp tục đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công trong
việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là Dạy tốt - học tốt.
NỘI DUNG
I. Thực trạng của lớp chủ nhiệm:
1. Về phía nhà trường:
Có qui định nền nếp cho học sinh nhưng chưa có sự kiểm tra sát sao, nhắc nhở thường
xuyên (đối với một số thầy, cô)
2. Về phía học sinh :
- Các em đang ở giai đoạn phát triển nhanh nhất về cơ thể cũng như tâm sinh lí( tuổi dậy
thì).
- Nhiều em có học lực từ trung bình cho đến giỏi như ở lớp 9A , nhưng việc thực hiện
nền nếp của các em vẫn chưa tốt.
- Đa số học sinh là con gia đình lao động nghèo không có việc làm ổn định, dân tộc thiểu
số ở vùng khó khan nên các em phải hộ gia đình làm việc nhà, phải nghỉ học trong ngày
mùa, thậm chí nhiều em phải bươn trải kiếm sống.
Sáng kiến kinh ngiệm về công tác chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh ngiệm về công tác chủ nhiệm - Người đăng: Nguyện Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sáng kiến kinh ngiệm về công tác chủ nhiệm 9 10 489