Ktl-icon-tai-lieu

SINH 9

Được đăng lên bởi hoadaodechuong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT

TÊN
NƠI
CÂY SỐNG

ĐẶC
ĐIỂM
PHIẾN
LÁ

1

Cây
bàng

Trên
cạn

Dài, màu
xanh nhạt

2

Cây
chuối

Trên
cạn

To, dài,
rộng, lá màu
xanh nhạt

CÁC
NHỮNG NHẬN XÉT KHÁC NẾU CÓ
ĐẶC
ĐIỂM
NÀY
CHỨNG
TỎ LÁ
CÂY
QUAN
SÁT
LÀ:(**)
Ưa sáng

Ưa sáng

3

Lá
sen

Nước

To, rộng,
màu xanh
thẫm

Lá cây
nổi trên
mặt
nước

4

Cây
ba lá

Trên
cạn

Mỏng,
nhỏ, màu
xanh
thẫm

Ưa bóng

5

Cây
lá lốt

Trên
cạn

To, rộng, Ưa bóng
màu xanh
thẫm

6

Cây
cau

Trên
cạn

Lá kép,
dài, màu
xanh nhạt

7

Cây
rêu

Cạn,
dưới
nước,
sinh
vật

Xanh
Ưa
thẩm, có bóng/ẩm
lớp cutin
dày,
chìm/nổi
trong/trên
nước

8

Cây
rau
má

Cạn

Mỏng,
nhỏ, màu
xanh sẫm

Ưa sáng

Ưa bóng

9

Cây
lúa

Cạn,
nước

Nhỏ, có
lớp lông
bao phủ,
màu xanh
lá nhạt

Ưa
bóng,
ẩm

10

Cây
lô
hội

Cạn

Dày, dài,
xanh tươi

Ưa bóng

BẢNG 45.3 MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CÁC ĐỘNG VẬT QUAN SÁT ĐƯỢC
STT

Tên động vật

1

Chim

Môi trường
sống
Đất, không
khí

Mô tả đặc điểm của động vật thích nghi với môi
trường sống
Hai chi trước biến thành cánh, thân hình nhỏ,
nhẹ, một số cơ quan bị tiêu giảm

2

Cá

Nước

Có mang, có đuôi hình bánh lái,đầu nhọn, thân
hình có vảy, vảy xếp chồng lên nhau

3

Chuột chũi

Trong lòng
đất

Mõm dài, hơi nhọn, tay có móng to, dài

4

Bọ chét

Kí sinh

Thân hình nhỏ, chân dài, có vuốt nhọn, miệng có ống
dùng để hút máu

5

Sóc

Đất

Thân hình nhỏ, nhẹ chân ngắn, có vuốt nhỏ,
nhọn, đuôi dài, hai chi trước ngắn, mắt linh hoạt

6

Sán

Kí sinh

TRẢ LỜI CÂU HỎI THU HOẠCH:
1)
- Có 4 môi trường sống của sinh vật là:

Thân hình nhỏ, dài, không có chi

+ Môi trường nước 
+ Môi trường trong đất
+ Môi trường trên mặt đất và không khí
+ Môi trường sinh vật 
- Các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến đời sống sinh vật
+ NTST vô sinh
+ NTST hữu sinh
+ NTST con người
+ NTST sinh vật khác 
- Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái 
+ Phiến lá rộng, dày hoặc mỏng 
+ Lá cây có màu xanh nhạt
+ Lá thường không xếp thẳng hàng 
- Lá cây ưa bóng có đặc điểm hình thái 
+ Phiến lá thường mỏng 
+ Lá cây có màu xanh sẫm 
      ­ Các loại sinh động vật tìm được thuộc cả 4 môi trường sống
2)
­ Ở môi trường sống phù hợp với điều kiện của cơ thể, đáp ứng được nhu cầu thích nghi sẽ bảo vệ và duy trì 
được sự sống của sinh – động vật.

...
STT TÊN
CÂY
NƠI
SỐNG
ĐẶC
ĐIỂM
PHIẾN
CÁC
ĐẶC
ĐIỂM
NÀY
CHỨNG
TỎ LÁ
CÂY
QUAN
SÁT
LÀ:(**)
NHỮNG NHẬN XÉT KHÁC NẾU CÓ
1
Cây
bàng
Trên
cạn
Dài, màu
xanh nhạt
Ưa sáng
2 Cây
chuối
Trên
cạn
To, dài,
r ng, lá màu
xanh nh t
Ưa sáng
SINH 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH 9 - Người đăng: hoadaodechuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
SINH 9 9 10 400