Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học 12

Được đăng lên bởi Lukaku Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§ç Thanh Tu©n - §HY Th¸i B×nh
Nguyªn nn vµ chÕ tiÕn ho¸
1.Häc thuyÕt tiÕn ho¸ cæ ®iÓn
1.1Thuyết tiến hoá La Mác
- Nguyên nhân tiến hoá:
+ Trong mỗi cơ thể đã có khuynh hướng luôn cố tự hoàn thiện mình
+ Điều kiện ngoại cảnh không đng nhất thường xuyên thay đổi nguyên nhân
gây ra những biến đổi dần liên tục. Những biến đổi nhỏ được tích luỹ qua thời
gian dài đã tạo nên những biến đổi sâu sắc trên cơ thể sinh vật
- Cơ chế tiến hoá:
+ quan nào được sử dụng thường xuyên s phát triển quan nào không sử dụng
thường xuyên sẽ bị tiêu giảm.
+ Mọi biến đỏi trên cơ thể sinh vật đều được di truyền cho thế h sau bằng con đuờng
sinh sản
- Sự thích nghi: Ngoại cảnh thay đổi chậm nên sinh vậtkhả ng phản ứng kịp để
thích nghi.
- Sự hình thành loài mới: Loài mi được hình thành t nhiều dạng trung gian tương
ứng với ngoại cảnh
1.2 Học thuyết Đác uyn( 1809 –1882)
- Nguyên nhân tiến hoá:
+ Biến dị và di truyền là 2 đặc tính cơ bản của sinh vật
+ Tác động của ngoại cảnh
- Cơ chế tiến hoá: CLTN tích luỹ những biến dị có lợi đào thải những biến dị có hại
- Sự hình thành đặc điểm thích nghi
+ Biến dị phát sinh theo nhiều hưóng khác nhau
+ Dưới tác dụng của CLTN chỉ những cá thể mang biến dcó lợi nhất được sống sót
và phát triển ưu thế.
- Sự hình thành thành loài mới: Loài mới được hình thành qua nhiều dạng trung gian
dưới tác dụng của CLTN theo con đuờng phân ly tính trạng từ một nguồn gốc chung.
2 . Thuyết tiến hoá hiện đại
* Sự ra đời của thuyết tiến hoá hiện đại
1
Sinh học 12 - Trang 2
Sinh học 12 - Người đăng: Lukaku Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sinh học 12 9 10 717