Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học lớp 10 cơ bản

Được đăng lên bởi Tho Phan
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT THÔNG NGUYÊN

SINH HỌC 10
CƠ BẢN

Vì sao rau, củ,
quả, bị mốc, thức ăn ôi thiu?

PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH
VẬT
Chương 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
Tiết 23: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

I. Khái niệm vi sinh vật:

Vi khuẩn

Vi nấm

Vi tảo

Động vật nguyên sinh

I. Khái niệm vi sinh vật:

Kích thước của VSV so với
đầu kim khâu
Vi sinh vật có kích thước nhỏ bé

Đầu kim khâu

Tảo và tập đoàn
volvox

I. Khái niệm vi sinh vật:

Vi khuẩn than

Vi khuẩn lam

Vi khuẩn e.coli

Nấm men

Phần lớn VSV là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc
nhân thực, một số là tập hợp đơn bào

I. Khái niệm vi sinh vật:

Hãy nhận xét tốc độ sinh trưởng và
sinh sản của vi sinh vật?

Vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng
Suy luận về tốc độ hấp thụ và chuyển
nhanh, sinh trưởng và sinh sản nhanh.
hóa chất dinh dưỡng của vsv?

I. Khái niệm vi sinh vật:

Suối nước nóng

Biển mặn

Vi sinh vật phân bố rộng

Vùng đất axit

I. Khái niệm vi sinh vật:

Vi khuẩn

Vi nấm

Vi tảo

Động vật
nguyên sinh

Đại diện: Vi khuẩn, vi nấm, vi tảo,
động vật nguyên sinh,….

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng
1. Các loại môi trường cơ bản:

Trong tự nhiên vsv tồn tại ở đâu ?

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng
1. Các loại môi trường cơ bản:

Môi trường đất

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng
1. Các loại môi trường cơ bản:

Môi trường nước

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng
1. Các loại môi trường cơ bản:

Môi trường không khí

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng
1. Các loại môi trường cơ bản:

Môi trường sinh vật

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng
1. Các loại môi trường cơ bản:

Trong phòng nuôi cấy có
những loại môi trường nào?

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng:
1. Các loại môi trường cơ bản:

Vi sinh vật có thể tồn tại ở
những loại môi trường nào?
Tự nhiên: MT đất, MT nước,
MT không khí , MT sinh vật

Môi trường

Phòng thí nghiệm: căn cứ
vào thành phần chia làm 3
loại MT cơ bản: MT dùng
chất tự nhiên, MT tổng hợp
và MT bán tổng hợp.

Đặc điểm

Ví dụ

Môi trường tự
nhiên
Môi trường
tổng hợp
Môi trường
bán tổng hợp
A.Gồm các chất hóa học đã
biết thành phần, khối lượng
B. Glucozo 10g/l
C. Dịch chiết cà chua

D. Gồm các chất tự nhiên, không xác
định được thành phần, khối lượng
E. Glucozo 15g/ l + KH2PO4 1,0g/l +
10g bột gạo
F. Gồm các chất hóa học và tự nhiên

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng:
1. Các loại môi trường cơ bản:

Dịch chiết cà chua

Glucozo 15g/ l;
KH2PO4 1,0g/l + 10gBột gạo

Gl...
SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT THÔNG NGUYÊN
SINH HỌC 10
CƠ BẢN
Sinh học lớp 10 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học lớp 10 cơ bản - Người đăng: Tho Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Sinh học lớp 10 cơ bản 9 10 629