Ktl-icon-tai-lieu

SINH LÝ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO

Được đăng lên bởi tieudoan208
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 21457 lần   |   Lượt tải: 50 lần
CHƯƠNG SINH LÝ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO
BÀI 1: PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I- KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO.
Hệ thần kinh trung ương có hai chức năng cơ bản là điều hoà hoạt động các
cơ quan trong cơ thể và làm cho cơ thể thích nghi với môi trường. Động vật và
người có những hiện tượng mà ta không thể giải thích được bằng cơ chế hoạt
động của các cung phản xạ có sẵn.
Ví dụ: con thỏ đang ăn cỏ bỗng chạy trốn khi nghe có tiếng chó sói vọng từ
xa. Con chó nhà thấy chủ về thì vẫy đuôi mừng, thấy người lạ vào thì sủa, cắn.
Cùng thức ăn khi vui thì ăn ngon miệng, khi buồn thì cũng không muốn ăn, mặc
dù đói bụng. Cũng với các hoạt động khác của con người như lao động, học
tập... đều là những hoạt động rất phức tạp.
Pavlov gọi:
-Chức năng điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể là
hoạt động thần kinh cấp thấp, nó có cơ sở là phản xạ không điều kiện.
- Chức năng điều hoà cho cơ thể thích nghi linh hoạt với môi trường đó là
hoạt động thần kinh cấp cao , nó có cơ cở là phản xạ có điều kiện.
1- Phản xạ không điều kiện:
-PXKĐKlà các phản xạ bẩm sinh mang tính chất của loài và di truyền lại
được cho thế hệ sau nó tương đối không thay đổi trong suốt đời sống các thể.
Ví dụ: phản xạ mút ở trẻ lọt lòng, phản xạ mổ thóc ở gà. Khi gặp nguy con
mèo thì gù lưng, con mhím cuộn mình và chĩa lông ra.
-Phản xạ không điều kiện có cung phản xạ sẵn có và cố định vĩnh viễn.
-Phản xạ không điều kiện xuất hiện không cần điều kiện gì, xuất hiện ngay
lần đầu mỗi khi có kích thích thích đáng tác động vào các cơ quan nhận cảm
đặc hiệu và xung động đi theo cung phản xạ có sẵn.
Ví dụ: kích thích cơ học, lý học, hoá học vào da tay co tay, ánh sáng tác
động vào mắt gây co đồng tử hay chớp mắt. Thức ăn tác động vào miệng gây
tiết nước bọt.
-Trung khu của phản xạ không điều kiện là các phần thấp của hệ thần kinh
trung ương (tuỷ sống và thân não).
2- Phản xạ có điều kiện:
-PXCĐK là phản xạ tập thành trong đời sống cá thể, nó mang tính cá thể và
không di truyền.
-Phản xạ có điều kiện có thể bị biến đổi và mất hẳn khi kích thích có điều
kiện không còn ý nghĩa thông báo nữa.
-Phản xạ có điều kiện hình thành trên cơ sở các phản xạ không điều kiện
nhưng nó không có sẵn cung phản xạ, nó cũng không phụ thuộc vào tính chất

tác nhân kích thích và bộ phận thụ cảm, mà phụ thuộc vào điều kiện xây dựng
phản xạ.
Ví dụ: phản xạ tiết nước bọt bằng ánh đèn hoặc tiếng chuông. ánh sáng và
tiếng chuông không phải là kích thích thích đáng cho sự tiết nước bọt.
-Như vậy phản xạ có điề...
CHƯƠNG SINH LÝ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO
BÀI 1: PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I- KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO.
Hệ thần kinh trung ương hai chức năng bản điều hoà hoạt động các
quan trong thể làm cho thể thích nghi với môi trường. Động vật
người những hiện tượng ta không thể giải thích được bằng chế hoạt
động của các cung phản xạ có sẵn.
dụ: con thỏ đang ăn cỏ bỗng chạy trốn khi nghe tiếng chó sói vọng từ
xa. Con chó nhà thấy chủ về thì vẫy đuôi mừng, thấy người l vào thì sủa, cắn.
Cùng thức ăn khi vui thì ăn ngon miệng, khi buồn thì cũng không muốn ăn, mặc
đói bụng. ng với các hoạt động khác của con ngưi như lao động, hc
tập... đều là những hoạt động rất phức tạp.
Pavlov gọi:
-Chức năng điều hoà, phối hợp hoạt động của các quan trong thể là
hoạt động thần kinh cấp thấp, nó có cơ sở là phản xạ không điều kiện.
- Chức năng điều hoà cho thể thích nghi linh hoạt vớii trường đó
hoạt động thần kinh cấp cao , nó có cơ cở là phản xạ có điều kiện.
1- Phản xạ không điều kiện:
-PXKĐKlà các phản xạ bẩm sinh mang tính chất của loài di truyền lại
được cho thế hệ sau nó tương đối không thay đổi trong suốt đời sống các thể.
dụ: phản xạ mút trẻ lọt lòng, phản xạ mổ thócgà. Khi gặp nguy con
mèo thì gù lưng, con mhím cuộn mình và chĩa lông ra.
-Phản xạ không điều kiện có cung phản xạ sẵn có và cố định vĩnh viễn.
-Phản xạ không điều kiện xuất hiện không cần điều kiện , xuất hiện ngay
lần đầu mỗi khi kích thích thích đáng tác động vào các quan nhận cảm
đặc hiệu và xung động đi theo cung phản xạ có sẵn.
dụ: kích thích hc, học, hoá hc vào da tayco tay, ánh sáng tác
động vào mắt gây co đồng tử hay chớp mt. Thức ăn tác động vào miệng gây
tiết nước bọt.
-Trung khu của phản xạ không điều kiện là các phần thấp của hệ thần kinh
trung ương (tuỷ sống và thân não).
2- Phản xạ có điều kiện:
-PXCĐK phản xạ tập thành trong đời sống thể, mang tính thể
không di truyền.
-Phản xạ có điều kiện thể bị biến đổi và mất hẳn khi kích thích điều
kiện không còn ý nghĩa thông báo nữa.
-Phản xạ điều kiện hình thành trên cơ sở các phản xạ không điều kiện
nhưng không sẵn cung phản xạ, cũng không phụ thuc vào tính chất
SINH LÝ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH LÝ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO - Người đăng: tieudoan208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
SINH LÝ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO 9 10 458