Ktl-icon-tai-lieu

sinh thái học

Được đăng lên bởi toiditimtoi259
Số trang: 187 trang   |   Lượt xem: 3833 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN

GIÁO TRÌNH

CƠ SỞ KHOA HỌC
MÔI TRƯỜNG

Biên soạn: Ts. Bùi Thị Nga
2008

1

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
CỦA GIÁO TRÌNH
(CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG)

1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
Họ và tên: BÙI THỊ NGA
Sinh năm: 1963
Cơ quan công tác:
Bộ môn: Khoa học Môi Trường
Khoa: Môi Trường & TNTN
Trường: Đại học Cần Thơ
Địa chỉ Email liên hệ: btnga@ctu.edu.vn

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành: Ngành Môi Trường, Ngành
Nông Nghiệp, Ngành Thủy Sản, Ngành Quản Lý Đất Đai.
Có thể dùng cho các trường Đại học, Trung tâm và Viện nghiên cứu Môi Trường, Chi
cục Bảo vệ Môi Trường.
Các từ khóa: Khoa học môi trường, Công cụ quản lý môi trường, Kinh tế môi trường,
Luật môi trường, Tầm nhìn chiến lược và Bảo vệ môi trường
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này:
-

Sinh thái học cơ bản

-

Hóa Môi Trường

Đã xuất bản in chưa: chưa.

2

MỤC LỤC
THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ................................................................................................................. 2
1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ......................................................................................................... 2
2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG .................................................................................... 2
MỤC LỤC............................................................................................................................................ 3
CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................................................................... 10
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG.......................................... 11
I.1. TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG......................................................................................... 11
I.1.1 Khái niệm về môi trường ................................................................................................... 11
I.1.2 Các yếu tố môi trường và yếu tố sinh thái ......................................................................... 11
I.1.3. Hệ sinh thái ....................................................................................................................... 12
I.1.4 Các vấn đề môi trường....................................................................................................... 12
I.1.4.1 Khủng hoảng môi trường............................................................................................ 12
I.1.4...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN
GIÁO TRÌNH
CƠ S KHOA HC
MÔI TRƯỜNG
Biên son: Ts. Bùi Th Nga
2008
sinh thái học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh thái học - Người đăng: toiditimtoi259
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
187 Vietnamese
sinh thái học 9 10 562