Ktl-icon-tai-lieu

Sinh Thái Môi Trường

Được đăng lên bởi duongngocle
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA MÔI TRƯỜNG

BÀI KHẢO SÁT

MÔN HỌC:SINH THÁI MÔI TRƯỜNG
GVHD:ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH
SVTH:NHÓM 6

PHẦN B:
SINH VẬT
CHỈ THỊ

PHẦN A: HỆ

( SEN NƯỚC)

SINH THÁI
(BÀU
VÀNG)

NỘI DUNG
CHÍNH

PHẦN A: HỆ SINH THÁI
Một số khái niệm

•
•

Hệsinh thái là một hệ thống mở hoàn chỉnh, bao gồm tập hợp các quần xã sinh vật và khu
vực sống của sinh vật còn được gọi là sinhcảnh.
Quầnthểlà nhóm cá thể cùng một loài hoặc dưới loài, khác nhau về giới tính; về tuổi và về
kích thước, phân bố trong vùng phân bố của loài, chúng có khả năngsinhsảnracác thế hệ
mớihữuthụ

Thành phần HST

Nhân tố vô sinh

Điều kiện khí hậu

Nhân tố hữu sinh

Thổ nhưỡng

Sinh vật

ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT

HỆ SINH THÁI

HỒ BÀU VÀNG

1.Vịtrí:giữa đường Nguyễn Chánh và Kiệt 82, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu , ĐàNẵng.

2.Đặcđiểmkhíhậukhuvực:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thuộckhuvựckhíhậunhiệtđớigiómùacó2mùarõrệt:mùamưavàmùakhô
o
Nhiệtđộtrungbình:từ21.5-22 C
Hàngnăm,trungbìnhthànhphốchịuảnhhưởngtrựctiếpcủa1cơnbãohoặcápthấpnhiệtđới
LượngmưatrungbìnhnămcủaĐàNẵng2.000đến2.700mm
Tổngsốgiờnắng:trungbìnhnăm2.211giờ,lớnnhất2.523giờ
Độẩmtrungbìnhnăm: 82 %.
Tốcđộgiótrungbìnhnăm: 1,78 m/s.
Độẩmtươngđốithấpnhất: 35,7%.
Độẩmtươngđốitrungbình: 78%.

3.KhônggianhệsinhtháiBàuVàng:

•
•
•
•
•
•
•
•

Chiềudài:từ300-350m
Chiềurộng:150m
Diệntích:trên3500m2
Độsâugiữahồ:1,5m
Venhồđếncáchbờhồ3m:cạnnước
Cáchbờ10m sâu40cm.
Lớpbùn ven bờ dày 0,5m.Giữa hồlớpbùndàyhơn 1m
HồBàuVànglàkhuvựcthoánggióvềphíađông,cáchướngkhácđềucódâncưsinhsống.

4.CấutrúchệsinhtháiBàuVàng:

•

Thànhphầnvôsinh:

-Cácchấtvôcơ: O2hòatan, CO2,N, P, pH,độmuối,ánhsáng…
-Mùnbãhữucơ:cólớpmùnbãhữucơdàytrên0.5m (đoởvịtrícáchbờhồ3m).

•

Thànhphầnhữusinh: (quầnxãsinhvật)

-Sinhvậtsảnxuất: visinhvậtquanghợp,tảolam,bèo,rong,cỏnước…

Tảolampháttriểnlàm
nướchồcómàuxanh

-Sinhvậttiêuthụgồm:
-Sinhvậttiêuthụbậc1:cácloạicôntrùngnước,nhệnnước,ốc,tôm, cá trắm…
-Sinhvậttiêuthụbậc2:cárô,cámè,cálóc,cádiết, cá trê…
-Sinhvậttiêuthụbậc3 :Chimăncá,rắnnước,ngỗng, cò .
-Sinhvậtphângiải: Visinhvật,nấm,ấutrùngcủamộtsốloài

Chimcòăncá

5.Sựphânbốcácloàitronghệsinhtháihồbàuvàng.
Theochiềuthẳngđứng:
Tầngnướcmặt:
-Sinhvậtsảnxuất:bèo,sen,tảo,cỏ,sinhvậtphùdu,…
-Sinhvậttiêuthụ:cárôphi,cáchép,cálóc.
-Sinhvậtphânhủy: vikhuẩn,nấm.
Tầngnướcgiữa:
-Sinhvậtsảnxuất:tảo,mùnbã,rong.
-Sinhvậttiêuthụ:tôm,cámè,cátrắm…
-Sinhvậtphânhủy: vikhuẩn,nấm.
Vùngkhônggianphíatrênmặtnước:chủyếulàcácsinhvậttiêuthụnhưchimbóicá,cò, …

Tầngnướcđáy:
-Sinhvậtsảnxuất:mùnbã.
Sinhvậttiêuthụ:ốc,traisô...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA MÔI TRƯỜNG
BÀI KHẢO SÁT
MÔN HỌC:SINH THÁI MÔI TRƯỜNG
GVHD:ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH
SVTH:NHÓM 6
Sinh Thái Môi Trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh Thái Môi Trường - Người đăng: duongngocle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Sinh Thái Môi Trường 9 10 132