Ktl-icon-tai-lieu

SKKN Đưa trò chơi dân gian vào hoạt động ngoại khóa

Được đăng lên bởi vtsvantho12
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đưa trò chơi dân gian vào tiết HĐNGLL

A - Phần mở đầu
I. Lí do chọn đề tài:
Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, trẻ em không những được chăm sóc sức khỏe,
được học tập mà phải cần được thỏa mãn nhu cầu vui chơi. Vui chơi là hoạt động
chủ đạo thông qua hoạt động trò chơi, trẻ em được phát triển trí tuệ, thể chất, tình
cảm, quan hệ xã hội nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ.
Năm học 2008 – 2009 là năm đầu tiên thực hiện chỉ thị 40/2008/CTBGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của BGD – ĐT về việc phát động phong trào
thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Trong 2 mục tiêu,
5 yêu cầu và 5 nội dung của chỉ thị 40 có nội dung: “Tổ chức các trò chơi dân
gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của học
sinh”.
Ngược dòng thời gian với những người đã từng học tập ở thập kỷ 70, 80
trở về trước. Những trò chơi như u tù, kéo co, thả diều, đánh chuyền, nhảy dây…
Ký ức tuổi thơ còn đọng lại trong ta là sự sảng khoái, hả hê khi thắng cuộc trò
chơi kéo co, sung sướng đến tê người khi cánh diều no gió, bay bổng của trò chơi
thả diều, là sự ú tim hồi hộp của trò chơi trốn tìm.
Có lẽ những kỉ niệm thời thơ ấu gắn liền với những trò chơi hấp dẫn, lôi
cuốn của trẻ thơ. Tiếc rằng, những trò chơi hồn nhiên ấy đang dần mai một, ngày
càng bị lãng quên. Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ số, trong quá trình
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, quá trình đô thị hóa và sự phát triển như vũ bão
của công nghệ thông tin, những trò chơi dân gian trở nên xa lạ đối với trẻ thơ.
Thay vào đó là những trò chơi điện tử mang tính bạo lực, nguy hiểm. Các hàng
trò chơi điện tử mọc lên nhan nhản từ miền ngược đến miền xuôi mà khách hàng
ở đây chỉ toàn là các em nhỏ. Lời cảnh báo của chúng ta những người làm công
tác giáo dục: “Hãy ngăn chặn các trò chơi vô bổ bằng việc phát huy tốt trò chơi
dân gian – một di sản văn hóa quí báu của dân tộc”.
Tuy nhiên, trong thực tế việc chuyển tải các trò chơi dân gian cho học sinh
tiểu học còn gặp nhiều bất cập do những khó khăn như: không gian, thời gian
chơi, cách thức tổ chức trò chơi, chơi như thế nào để vừa vui tươi, lành mạnh vừa
đảm bảo an toàn cho học sinh. Trong khi học sinh hiện nay, nhất là học sinh ở
các vùng miền nói chung chưa có điều kiện tiếp cận với các trò chơi dân gian và
bản thân nhiều giáo viên cũng còn bỡ ngỡ trước các trò chơi dân gian. Để tổ chức
được các trò chơi dân gian có hiệu quả, lôi cuốn có tính giáo dục cao là một điều
nan giải. Trước tình hình đó, là một giáo viên chủ nhiệ...
Đưa tr chơi dân gian vào tit HĐNGLL


lứa tuổi học sinh tiểu học, trẻ em không những được chăm c sức khỏe,
được học tập phải cần được thỏa mãn nhu cầu vui chơi. Vui chơi là hoạt động
chủ đạo thông qua hoạt động trò chơi, trẻ em được phát triển t tuệ, thể chất, nh
cảm, quan hệ xã hội nhằm phát triển toàn diện nn cách cho trẻ.
Năm học 2008 2009 năm đu tiên thực hiện chỉ thị 40/2008/CT-
BGDĐT ngày 22 tng 7 m 2008 của BGD ĐT v việc pt động phong trào
thi đua “Xây dựng tờng học tn thiện Học sinh tích cực”. Trong 2 mục tiêu,
5 yêu cầu 5 nội dung của chỉ th 40 có nội dung: Tổ chức các t ci dân
gian các hoạt động vui chơi giải trí ch cực kc phù hợp với lứa tuổi của học
sinh”.
Ngược ng thời gian với những ni đã từng học tập thập k 70, 80
trở v tớc. Những trò ci nu tù, o co, thả diều, đánh chuyền, nhảy dây…
Ký c tuổi thơ n đọng lại trong ta sự sảng khoái, hả hê khi thắng cuộc t
ci kéo co, sung ớng đến tê người khi nh diều no gió, bay bổng của t ci
thả diều, sú tim hồi hộp của trò ci trốn tìm.
Có l những kỉ niệm thời thơ ấu gắn liền với những trò chơi hấp dẫn, lôi
cuốn của tr t. Tiếc rằng, những t ci hồn nhiêny đang dần mai một, ny
càng bị ng quên. Ngày nay, tớc sự bùng n của công nghsố, trong quá trình
công nghiệp a - hiện đại hóa, quá trình đô thị a s phát triển n o
của ng ngh thông tin, những trò chơi dân gian trở nên xa lạ đi với trẻ t.
Thay o đó là những trò ci điện t mang tính bạo lực, nguy hiểm. Các ng
t chơi điện tử mọc lên nhan nhản t miền ngược đến miền xi mà kch ng
đây chỉ toàn là c em nhỏ. Lời cảnh o của cng ta những người m công
tác go dục: y ngăn chặn các t ci b bằng việc pt huy tốt trò ci
dân gian một di sảnna quí u của dân tộc”.
Tuy nhiên, trong thực tế việc chuyển tải c t chơi dân gian cho học sinh
tiểu học n gặp nhiều bất cập do những khó kn n: kng gian, thời gian
ci, ch thức tổ chức trò ci, ci như thế o để vừa vui ơi, nh mạnh vừa
đảm bảo an tn cho học sinh. Trong khi học sinh hiện nay, nhất học sinh
các ng miền nói chung chưa có điều kiện tiếp cận với c trò ci dân gian
bản thân nhiều go viênng còn bngtrước các trò ci n gian. Đtổ chức
được c t chơi dân gian hiệu quả, i cuốn nh giáo dục cao là một điều
nan giải. Tớc tình hình đó, một giáo viên ch nhiệm, i ln tn trở đi tìm
ra c giải pp đ tổ chức t ci dân gian đạt nhiều kết qu nhằm thiết thực cụ
thể hóa phong to thi đuay dựng trường học tn thiện học sinh tích cực”.
Sau đây i xin tnh y ng kiến kinh nghiệm của mình với đề i: Đưa trò
ci dân gian vào tit Hot đng gio dc ngoài gi lên lp”.
Sng kin kinh nghi!m Hoàng Th$ Phương Th&o
1
SKKN Đưa trò chơi dân gian vào hoạt động ngoại khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN Đưa trò chơi dân gian vào hoạt động ngoại khóa - Người đăng: vtsvantho12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
SKKN Đưa trò chơi dân gian vào hoạt động ngoại khóa 9 10 26