Ktl-icon-tai-lieu

SKKN : Giúp học sinh phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc 2

Được đăng lên bởi buikimpthg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sáng kiến kinh nghiệm
GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI
TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình giảng dạy thực tế trên lớp một số năm học, tôi đã phát hiện ra rằng
còn rất nhiều học sinh thực hành kỹ năng giải toán còn kém trong đó có rất nhiều học
sinh chưa thực sự hiểu kỹ về căn bậc hai và trong khi thực hiện các phép toán về căn
bậc hai rất hay có sự nhầm lẫn hiểu sai đầu bài, thực hiện sai mục đích… Việc giúp
học sinh nhận ra sự nhầm lẫn và giúp các em tránh được sự nhầm lẫn đó là một công
việc vô cùng cần thiết và cấp bách, giúp các em có một sự am hiểu vững trắc về kiến
thức căn bậc hai.
Qua sáng kiến này tôi muốn đưa ra một số sai lầm mà học sinh hay mắc phải trong
quá trình tiếp thu kiến thức ở chương căn bậc hai để từ đó có thể giúp học sinh khắc
phục các sai lầm mà các em hay mắc phải trong quá trình giải bài tập hoặc trong thi
cử. Cũng qua sáng kiến này tôi muốn giúp giáo viên dạy toán 9 có thêm cái nhìn mới,
chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng thực hành giải toán về căn bậc hai cho học sinh để
từ đó khai thác hiệu quả và đào sâu suy nghĩ tư duy lôgic của học sinh giúp học sinh
phát triển khả năng nhận thức của mình.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Dựa vào kinh nghiệm giảng dạy bộ môn toán của các giáo viên có kinh nghiệm của
trường trong những năm học trước và vốn kinh nghiệm của bản thân đã rút ra được
một số vấn đề có liên quan đến nội dung của sáng kiến.
Trong những năm học vừa qua chúng tôi đã quan tâm đến những vấn đề mà học
sinh mắc phải. Qua những giờ học sinh làm bài tập tại lớp, qua các bài kiểm tra dưới
các hình thức khác nhau, bước đầu tôi đã nắm được các sai lầm mà học sinh thường
mắc phải khi giải bài tập.
Trong quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã sử dụng những phương
pháp sau :
- Quan sát trực tiếp các đối tượng học sinh để phát hiện ra những vấn đề mà học
sinh thấy lúng túng, khó khăn khi giáo viên yêu cầu giải quyết vấn đề đó.
- Điều tra toàn diện các đối tượng học sinh trong 2 lớp 9 của khối 9 với tổng số 65
học sinh để thống kê học lực của học sinh. Tìm hiểu tâm lý của các em khi học môn
toán, quan điểm của các em khi tìm hiểu những vấn đề về giải toán có liên quan đến
căn bậc hai.
- Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của GV và HS để phát hiện trình độ nhận 2 thức,
phương pháp và chất lượng hoạt động nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo
dục.
- Thực nghiệm giáo dục trong khi giải bài mới, trong các tiết luyện tập, tiết trả bài
kiểm tra. . . tôi đã đưa vấn đề này ra hướng dẫn học sinh cùng t...
Sáng kiến kinh nghiệm
GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI
TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình giảng dạy thực tế trên lớp một số năm học, tôi đã phát hiện ra rằng
còn rất nhiều học sinh thực hành kỹ năng giải toán còn kém trong đó có rất nhiều học
sinh chưa thực sự hiểu kỹ về căn bậc hai và trong khi thực hiện các phép toán về căn
bậc hai rất hay có sự nhầm lẫn hiểu sai đầu bài, thực hiện sai mục đích… Việc giúp
học sinh nhận ra sự nhầm lẫn và giúp các em tránh được sự nhầm lẫn đó là một công
việc vô cùng cần thiết và cấp bách, giúp các em có một sự am hiểu vững trắc về kiến
thức căn bậc hai.
Qua sáng kiến này tôi muốn đưa ra một số sai lầm mà học sinh hay mắc phải trong
quá trình tiếp thu kiến thức ở chương căn bậc hai để từ đó có thể giúp học sinh khắc
phục các sai lầm mà các em hay mắc phải trong quá trình giải bài tập hoặc trong thi
cử. Cũng qua sáng kiến này tôi muốn giúp giáo viên dạy toán 9 có thêm cái nhìn mới,
chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng thực hành giải toán về căn bậc hai cho học sinh để
từ đó khai thác hiệu quả và đào sâu suy nghĩ tư duy lôgic của học sinh giúp học sinh
phát triển khả năng nhận thức của mình.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Dựa vào kinh nghiệm giảng dạy bộ môn toán của các giáo viên có kinh nghiệm của
trường trong những năm học trước và vốn kinh nghiệm của bản thân đã rút ra được
một số vấn đề có liên quan đến nội dung của sáng kiến.
Trong những năm học vừa qua chúng tôi đã quan tâm đến những vấn đề mà học
sinh mắc phải. Qua những giờ học sinh làm bài tập tại lớp, qua các bài kiểm tra dưới
các hình thức khác nhau, bước đầu tôi đã nắm được các sai lầm mà học sinh thường
mắc phải khi giải bài tập.
Trong quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã sử dụng những phương
pháp sau :
- Quan sát trực tiếp các đối tượng học sinh để phát hiện ra những vấn đề mà học
sinh thấy lúng túng, khó khăn khi giáo viên yêu cầu giải quyết vấn đề đó.
- Điều tra toàn diện các đối tượng học sinh trong 2 lớp 9 của khối 9 với tổng số 65
học sinh để thống kê học lực của học sinh. Tìm hiểu tâm lý của các em khi học môn
toán, quan điểm của các em khi tìm hiểu những vấn đề về giải toán có liên quan đến
căn bậc hai.
- Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của GV và HS để phát hiện trình độ nhận 2 thức,
phương pháp và chất lượng hoạt động nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo
dục.
- Thực nghiệm giáo dục trong khi giải bài mới, trong các tiết luyện tập, tiết trả bài
kiểm tra. . . tôi đã đưa vấn đề này ra hướng dẫn học sinh cùng trao đổi, thảo luận
bằng nhiều hình thức khác nhau như hoạt động nhóm, giảng giải, vấn đáp gợi mở để
học sinh khắc sâu kiến thức, tránh được những sai lầm trong khi giải bài tập. Yêu cầu
học sinh giải một số bài tập theo nội dung trong sách giáo khoa rồi đưa thêm vào đó
những yếu tố mới, những điều kiện khác để xem xét mức độ nhận thức và suy luận
của học sinh.
SKKN : Giúp học sinh phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN : Giúp học sinh phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc 2 - Người đăng: buikimpthg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SKKN : Giúp học sinh phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc 2 9 10 351