Ktl-icon-tai-lieu

SKKN: một số biện pháp quản lí học sinh bán trú dân nuôi trường THCS Pa Nang có hiệu quả

Được đăng lên bởi asiuhuongxskt-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2087 lần   |   Lượt tải: 13 lần
SKKN: một số biện pháp quản lí học sinh bán trú dân nuôi trường THCS Pa Nang có hiệu quả

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH BÁN TRÚ DÂN NUÔI
TRƯỜNG THCS PA NANG CÓ HIỆU QUẢ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Lý do chọn đề tài:
Hiện nay thực trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở các cấp học trên địa bàn
huyện Đakrông vẫn còn xảy ra, tỷ lệ học sinh đến lớp hàng ngày vẫn còn thấp. Với rất
nhiều lí do khác nhau mà các em bỏ học, vắng học; ví như: hũ tục coi nhẹ con gái học
lên bởi quan niệm con gái chỉ cần làm việc nhà, sinh con và trông con chăm chồng là
đủ, tập tục gã chồng sớm cho con gái vẫn tồn tại ở nhiều vùng; Có nhiều gia đình các
em còn là đối tượng lao động chính, cho nên việc học sinh vắng học vào mùa gặt, mùa
trồng, trĩa thường xảy ra, không ít trường hợp nghỉ học luôn để ở nhà làm nương rẫy;
Ý thức học lên cao của người dân nơi đây chưa cao, việc con cái bỏ học giữa chừng để
tham gia lao động kiếm tiền không làm các bậc phụ huynh lo lắng nhiều; Điều kiện
kinh tế địa phương còn nghèo nàn, hiện tượng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ
của nhà nước vẫn còn nên không ít gia đình không đủ sức lo cho con đi học; Chính
quyền địa phương chưa quan tâm và đầu tư đúng mức đối với công tác giáo dục, vẫn
còn hiện tượng phó mặc cho nhà trường. 100% các xã chỉ có 01 trường THCS, địa bàn
trãi rộng, có nhiều thôn bản cách xa khu vực trường chính trên 10km, sông suối cách
trở, việc đi lại của học sinh không hề đơn giản, yếu tố địa lí cũng làm cản bước chân
đến trường của các em.
Xã Pa Nang cũng nằm trong thực trạng như vậy. Gần hai năm qua bằng sự tham
mưu sáng suốt và lòng quyết tâm của nhà trường, đồng thời được sự quan tâm lãnh, chỉ
đạo của lãnh đạo ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của đơn vị Bộ
Chỉ Huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Khu bán trú, tạo điều kiện cho nhà
trường tổ chức mô hình “Học sinh bán trú dân nuôi” thu hút, tập hợp đông đảo học
sinh ở các thôn bản xa về ăn ở và tham gia học tập, góp phần ổn định, duy trì số lượng,
nâng cao chất lượng dạy học.
Có thể nói rằng triển khai, thực hiện mô hình “Bán trú dân nuôi” là “Một cách
làm rất sáng tạo, cần được nhân rộng và có sự quan tâm đầu tư tốt hơn nữa” (Phó thủ
tướng – nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu). Thực tế
quả là như vậy. Năm học 2011 – 2012 là năm thứ 2 Trường THCS Pa Nang thư...
SKKN: một số biện pháp quản lí học sinh bán trú dân nuôi trường THCS Pa Nang có hiệu quả
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH BÁN TRÚ DÂN NUÔI
TRƯỜNG THCS PA NANG CÓ HIỆU QUẢ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Lý do chọn đề tài:
Hiện nay thực trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở các cấp học trên địa bàn
huyện Đakrông vẫn còn xảy ra, tỷ lệ học sinh đến lớp hàng ngày vẫn còn thấp. Với rất
nhiều lí do khác nhau mà các em bỏ học, vắng học; ví như: hũ tục coi nhẹ con gái học
lên bởi quan niệm coni chỉ cần làm việc nhà, sinh con trông con chăm chồng
đủ, tập tục chồng sớm cho con gái vẫn tồn tại nhiều vùng; nhiều gia đình các
em còn là đối tượng lao động chính, cho nên việc học sinh vắng học vào mùa gặt, mùa
trồng, trĩa thường xảy ra, không ít trường hợp nghỉ học luôn để nhà làm nương rẫy;
Ý thức học lên cao của người dân nơi đây chưa cao, việc con cái bỏ học giữa chừng để
tham gia lao động kiếm tiền không làm các bậc phụ huynh lo lắng nhiều; Điều kiện
kinh tế địa phương còn nghèo nàn, hiện tượng trông chờ, lại vào chính sách hỗ trợ
của nhà nước vẫn còn nên không ít gia đình không đủ sức lo cho con đi học; Chính
quyền địa phương chưa quan tâm và đầu đúng mức đối với công tác giáo dục, vẫn
còn hiện tượng phó mặc cho nhà trường. 100% các xã chỉ có 01 trường THCS, địa bàn
trãi rộng, nhiều thôn bản cách xa khu vực trường chính trên 10km, sông suối cách
trở, việc đi lại của học sinh không hề đơn giản, yếu tố địa cũng làm cản bước chân
đến trường của các em.
Xã Pa Nang cũng nằm trong thực trạng như vậy. Gần hai năm qua bằng sự tham
mưu sáng suốt và lòng quyết tâm của nhà trường, đồng thời được sự quan tâm lãnh, chỉ
đạo của lãnh đạo ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của đơn vị Bộ
Chỉ Huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Khu bán trú, tạo điều kiện cho nhà
trường tổ chức hình “Học sinh bán trú dân nuôi” thu hút, tập ̣p đông đảo học
sinh ở các thôn bản xa về ăn ở và tham gia học tập, góp phần ổn định, duy trì số lượng,
nâng cao chất lượng dạy học.
Có thể nói ̀ng triển khai, thực hiện mô hình “Bán trú dân nuôi l “Một cách
làm rất sáng tạo, cần được nhân rộng squan tâm đầu tốt hơn nữa” (Phó thủ
tướng nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu). Thực tế
quả là như vậy. Năm học 2011 – 2012 là năm thứ 2 Trường THCS Pa Nang thực hiện
hình, qua gần hai năm thực hiện đã thu hút tập hợp được trên 50 học sinh/năm ở
các thôn bản xa như: Đá Bàn, Tà Mên, Trầm, Cốc, Bù, Ngược về sinh hoạt và học tập.
Với những khó khăn thiếu thốn nhiều mặt như: Chổ ở, nước sinh hoạt, công
trình vệ sinh, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ... vv, hơn các em học sinh lần đầu tiên
xa gia đình, cuộc sống tự lập, sinh hoạt tập thể, nên các em còn bở ngỡ, mọi hoạt động
chưa đi vào nề nếp. Nên đây là một vấn đề cấp bách và nan giải được đặt ra, yêu cầu
BGH nhà trường phải thực hiện các biện pháp phù hợp để quản lí các em có hiệu qủa.
Phó Hiệu trưởng: Lê Thanh Tùng – Trường THCS Pa Nang
1
SKKN: một số biện pháp quản lí học sinh bán trú dân nuôi trường THCS Pa Nang có hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN: một số biện pháp quản lí học sinh bán trú dân nuôi trường THCS Pa Nang có hiệu quả - Người đăng: asiuhuongxskt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
SKKN: một số biện pháp quản lí học sinh bán trú dân nuôi trường THCS Pa Nang có hiệu quả 9 10 81