Ktl-icon-tai-lieu

SKKN : Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, đọc thạo cho học sinh lớp 1

Được đăng lên bởi nguyentrien0807
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 1 lần
0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỢ LÁCH
Đơn vị : TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài:

RÈN KỸ NĂNG ĐỌC ĐÚNG, ĐỌC THẠO
CHO HỌC SINH LỚP MỘT

Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn: TIẾNG VIỆT
Họ và tên người thực hiện: TRẦN THỊ KIM NGA
Chức vụ: GIÁO VIÊN
Sinh hoạt tổ chuyên môn: TỔ KHỐI MỘT

Vĩnh Bình, tháng 3/2010

1

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
Giáo viên: GV
Học sinh: HS
Phương pháp: PP
Sách giáo khoa: SGK
Sách giáo viên: SGV

2

Phần I: MỞ ĐẦU
1. Bối cảnh của đề tài
Ơ lứa tuổi lớp 1, các em bắt đầu làm quen với nghe, nói, đọc, viết. Kỹ
năng đọc mỗi khi được hình thành ở các em sẽ theo các em suốt cả cuộc đời .
Không những thế mà để các em phát triển tư duy, cảm nhận cái hay, cái đẹp
trong mỗi bài học, hiểu được nghĩa của tiếng, từ mình vừa đọc và các em có
thể nắm được kho tàng tri thức của loài người.
Đần năm, khi nhận lớp, qua một tháng giảng dạy tôi nhận thấy còn một
số HS chưa nắm vững các âm, vần, cho nên không ghép được thành tiếng, kỹ
năng đọc đúng, đọc nhanh chưa cao. Do đó việc đọc đúng, đọc thạo là vấn đề
cần thiết đòi hỏi mỗi GV dạy lớp Một phải quan tâm.
2. Lý do chọn đề tài
Ở lớp Một, các em đọc đúng, đọc thành thạo thì khi lên các lớp trên các
em học mới vững vàng và khi biết đọc các em sẽ có điều kiện học các môn
học khác có trong chương trình được tốt hơn. Để làm được điều đó điều đầu
tiên người GVphải làm là nắm được tâm lí của học sinh, dạy học phải mang
tính chuẩn xác, khoa học. Chính vì thế mà tôi lựa chọn đề tài: “Rèn kỹ năng
đọc đúng, đọc thạo cho học sinh lớp Một”
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Đề tài thực hiện cho HS khối lớp Một, cụ thể lớp Một6 của Trường
Tiểu học Vĩnh Bình, năm học 2009 – 2010
4. Mục đích nghiên cứu
- Nắm vững mục tiêu, yêu cầu của bài dạy.
- Hiểu và nắm chắc phương pháp đổi mới của phân môn.
- Tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm giảng dạy của bạn bè đồng nghiệp.

3

5. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu
Qua việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 tập trung nhiều vào đối
tượng học sinh đọc yếu, kém giúp các em đọc đúng, HS giỏi cảm nhận được
cái hay, cái đẹp, nhận thức về thế giới xung quanh, về cuộc sống của con
người và xã hội. Qua đó giáo dục cho các em tình yêu dân tộc, yêu quê hương
đất nước.

4

Phần II: NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
- Trong bối cảnh của công cuộc đổi mới đất nước, bên cạnh những
biến đổi sâu sắc và lớn lao của nền kinh tế cũng như chính tri, văn hoá xã hội
thì giáo dục đào tạo cũng đang trên đà phát triển và đổi mới . Bởi vậy Đảng
và nhà nước ta đã nêu cao vai trò: Giáo dục đào...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỢ LÁCH
Đơn vị : TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
RÈN KỸ NĂNG ĐỌC ĐÚNG, ĐỌC THẠO
CHO HỌC SINH LỚP MỘT
Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn: TIẾNG VIỆT
Họ và tên người thực hiện: TRẦN THỊ KIM NGA
Chức vụ: GIÁO VIÊN
Sinh hoạt tổ chuyên môn: TỔ KHỐI MỘT
Vĩnh Bình, tháng 3/2010
0
SKKN : Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, đọc thạo cho học sinh lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN : Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, đọc thạo cho học sinh lớp 1 - Người đăng: nguyentrien0807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
SKKN : Rèn luyện kỹ năng đọc đúng, đọc thạo cho học sinh lớp 1 9 10 339