Ktl-icon-tai-lieu

SKKN: Sử dụng các phần mềm dạy học trong dạy và học môn hình học THCS

Được đăng lên bởi bothach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1461 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG
GV: Kiều Ngọc Trang

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI: SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC
TRONG DẠY VÀ HỌC MÔN HÌNH HỌC

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Do thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, đất nước đang trên đà phát trỉn và hội
nhập thế giới đòi hỏi nhà trường phải đào tạo con người mới: năng động, sáng tạo và
để làm được điều đó với đối tượng giáo dục là học sinh phổ thông, chúng ta cần đổi
mới phương pháp dạy học.
Đổi mới phương pháp dạy học bao gồm việc đổi mới phương pháp dạy và đổi
mới phương pháp học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh “ dạy học lấy
học sinh làm trung tâm”, khơi dậy và phát triển khả năng tự học nhằm hình thành cho
học sinh tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo, nâng cao năng lực phát triển vấn đề và giải
quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình
cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Dạy học hình học về thực chất là quá trình giáo dục thông qua việc dạy môn
hình học. Mỗi nội dung của môn Hình học đều có mối liên hệ mật thiết với những hoạt
động nhất định. Đó là những hoạt động đã được tiến hành trong quá trình hình thành và
vận dụng nội dung đó.

NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
Theo chương trình cải cách hiện nay việc dạy học hình học xích lại gần với việc
dạy học vật lý. Hình học lớp 6,7 là phần chuyển tiếp từ giai đoạn quan sát thực nghiệm
ở bậc tiểu học sang giai đoạn tiếp thu kiến thức suy diễn ở cấp THCS. Xu hướng chủ
yếu là mô tả, thực nghiệm, dựa vào trực giác. Yêu cầu vẽ hình; đo đạc, quan sát hình;
cắt gấp, ghép được tăng cường, qua đó hiểu được và vận dụng được khái niệm, rút ra
một số tính chất của các hình. Vì thế trong giảng dạy hình học, tranh ảnh và hình vẽ
sinh động giúp học sinh có thể tiếp cận kiến thức mới một cách tự nhiên, nhẹ nhàng,
thấy được sự áp dụng kiến thức hình học trong đời sống. Bên cạnh đó, yêu cầu về suy
1

TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG
GV: Kiều Ngọc Trang

luận, diễn dịch, chứng minh cũng được nâng cao dần từ lớp 7 đến lớp 9. Từ lớp 8, các
thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp…được rèn luyện nhiều nên đòi hỏi các hình vẽ
không những đúng, trực quan mà còn có tính tổng quát, tạo thuận lợi cho suy luận,
chứng minh.
Bên cạnh các phần mềm tính toán như Maple, Mathshop, Mathematica, các
phần mềm hình học như Sketchpad, Cabri giúp chúng ta có các hình động, phần mềm
Flash MX tạo các hoạt hình, biểu diễn gấp, ghép hình và phần mềm trình diễn
PowerPoint tối ưu hóa được các tính năng đồ họa Web.
Hình học THCS là phần chuyển tiếp từ giai đoạn quan...
TRƯNG THCS HNG BNG
GV: Kiu Ngc Trang



 
Do thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, đất nước đang trên đà phát trỉn và hội
nhập thế giới đòi hỏi nhà trường phải đào tạo con người mới: năng động, sáng tạo và
để làm được điều đó với đối tượng giáo dục là học sinh phổ thông, chúng ta cần đổi
mới phương pháp dạy học.
Đổi mới phương pháp dạy học bao gồm việc đổi mới phương pháp dạy và đổi
mới phương pháp học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh “ dạy học lấy
học sinh làm trung tâm”, khơi dậy và phát triển khả năng tự học nhằm hình thành cho
học sinh tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo, nâng cao năng lực phát triển vấn đề và giải
quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình
cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Dạy học hình học về thực chất là quá trình giáo dục thông qua việc dạy môn
hình học. Mỗi nội dung của môn Hình học đều có mối liên hệ mật thiết với những hoạt
động nhất định. Đó là những hoạt động đã được tiến hành trong quá trình hình thành và
vận dụng nội dung đó.
!"
Theo chương trình cải cách hiện nay việc dạy học hình học xích lại gần với việc
dạy học vật lý. Hình học lớp 6,7 là phần chuyển tiếp từ giai đoạn quan sát thực nghiệm
ở bậc tiểu học sang giai đoạn tiếp thu kiến thức suy diễn ở cấp THCS. Xu hướng chủ
yếu là mô tả, thực nghiệm, dựa vào trực giác. Yêu cầu vẽ hình; đo đạc, quan sát hình;
cắt gấp, ghép được tăng cường, qua đó hiểu được và vận dụng được khái niệm, rút ra
một số tính chất của các hình. Vì thế trong giảng dạy hình học, tranh ảnh và hình vẽ
sinh động giúp học sinh có thể tiếp cận kiến thức mới một cách tự nhiên, nhẹ nhàng,
thấy được sự áp dụng kiến thức hình học trong đời sống. Bên cạnh đó, yêu cầu về suy
1
SKKN: Sử dụng các phần mềm dạy học trong dạy và học môn hình học THCS - Trang 2
SKKN: Sử dụng các phần mềm dạy học trong dạy và học môn hình học THCS - Người đăng: bothach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
SKKN: Sử dụng các phần mềm dạy học trong dạy và học môn hình học THCS 9 10 733