Ktl-icon-tai-lieu

Slide Bài giảng Tệp và Quản lý tệp

Được đăng lên bởi thutrang18101965
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 9822 lần   |   Lượt tải: 46 lần
10/30/12

Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Nêu khái niệm về hệ điều hành?
Cho ví dụ?

Câu 2: Hãy nêu các chức năng
chính của hệ điều hành?
1

10/30/12

Trong thư viện
người ta sắp xếp
sách trên giá sách
như thế nào?

2

10/30/12

Làm sao để
phân biệt từng
ngăn

Các quyển sách được sắp xếp theo từng
ngăn, mỗi ngăn là các cuốn sách cùng thể loại.
Gắn tên lên mỗi ngăn sách

Quản lý sách tốt hơn
3

10/30/12

Thông tin đưa vào
máy tính sẽ được tổ
chức lưu trữ như thế
nào để có thể quản lý
tốt?

4

10/30/12

BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP

5

10/30/12

Để tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài Hệ
điều hành dùng những khái niệm gì?

Tệp (tập tin)
lưu thông tin

Thư mục
chứa tập tin hay
thư mục khác
6

10/30/12

Biểu tượng thư mục

Tệp

7

10/30/12

1. Tệp và thư mục
Tệp và tên tệp
- Khái niệm tệp: Tệp còn được gọi là tập tin, là
một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ
ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều
hành quản lý.
- Mỗi tệp có một tên truy cập
- Tên tệp được đặt theo quy định riêng của
từng hệ điều hành
a)

8

10/30/12

Quy tắc đặt tên tệp
Trong hệ điều hành WinDows

Trong hệ điều hành MS - DOS

- Tên tệp thường gồm phần tên
- Tên tệp không quá 255 kí tự,
và phần mở rộng, hai phần
thường gồm 2 phần: phần tên và
phần mở rộng và được phân cách này được ngăn cách
nhau bởi dấu chấm (.)
nhau bằng dấu chấm (.)
- Phần mở rộng không nhất thiết
phải có và được hệ điều hành
sử dụng để phân loại tệp
- Tên tệp không được chứa
một trong các kí tự sau:
\ / : * ? “ <> |

- Phần tên không quá 8 kí tự,
phần mở rộng có thể có hoặc
Không. Nếu có thì không
quá 3 kí tự;
- Tên tệp không được chứa
-dấu cách
9

10/30/12

Xác định các tên đúng, sai trong từng HĐH?

Tên tệp

HĐH Windows HĐH MS-DOS

Lop.doc

Đúng

Đúng

Ly Thuyet

Đúng

Sai

Tinhoc_lop10.doc

Đúng

Sai

Ca nhac.mp3

Đúng

Sai

Bai?tap lop11

Sai

Sai

Hien\.jpg

Sai

Sai

Ab c

Đúng

Sai

Trang.abcd

Đúng

Sai

10/30/12

Mỗi em hãy tự đặt một tên hợp lệ trong
hệ điều hành WinDows

Tên tệp trong MS-DOS
và WinDows
không phân biệt hoa thường

11

10/30/12

Chú ý: Một số phần mở rộng thường được sử dụng
với ý nghĩa riêng:
.PAS - Tệp chương trình nguồn của Pascal
.DOC – Tệp văn bản của hệ soạn thảo Word
.JPG – Tệp hình ảnh
.XLS – Tệp bảng tính của chương trìnhExcel
.MP3 – Tệp nhạc tiếng
.AVI – Tệp phim video
.EXE – Tệp chương trình ứng dụng
.PPT – Tệp trình chiếu PowerPoint
…

12

10/30/12

Các tệp tin trong máy
tính cũng vậy, chúng
được lưu trữ trong thư
mục

Các em thường sắp xếp
sách vở vào giá sách
hoặc ...
10/30/12
1
Câu 2: Hãy nêu các chức năng
chính của hệ điều hành?
Câu 1: Nêu khái niệm về hệ điều hành?
Cho ví dụ?
Kiểm tra bài cũ
Slide Bài giảng Tệp và Quản lý tệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Bài giảng Tệp và Quản lý tệp - Người đăng: thutrang18101965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Slide Bài giảng Tệp và Quản lý tệp 9 10 694