Ktl-icon-tai-lieu

So sánh hệ thống giáo dục VN với thế giới

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 0 lần
So sánh hệ thống giáo dục của một số nước
trên thế giới với Việt Nam
(Nguồn: )
1. Vương quốc Anh

1

2

2. Cộng hòa Pháp

3

. Học phí :
- Học phí học tiếng Pháp từ 900- 4700 USD/năm
- Học phí cho bậc Trung học từ 4000- 4500USD/năm
5

3. Hoa Kỳ
4

:

5

4/ - Chi phí :

6

4. Phần Lan

3. Học phí :

7

5. Trung quốc

8

9

6. Singapore

10

11

7. Thái lan

12

6

13

8. Malaysia

14

15

9. Úc - Australia

16

17

10. New Zealand

18

19

11. Liên bang Nga

20

5

21

12. Ấn độ

22

4/ -

23

13. Nhật bản

4/ - Các cấp học :

24

14. Hàn Quốc

25

26

15. Cộng hòa Liên bang Đức

27

28

16. Canada

29

5/ -

30

...
So sánh hệ thống giáo dục của một số nước
trên thế giới với Việt Nam
(Nguồn: http://edu.net.vn/media/p/436279.aspx)
1. Vương quốc Anh
1
So sánh hệ thống giáo dục VN với thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh hệ thống giáo dục VN với thế giới - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
So sánh hệ thống giáo dục VN với thế giới 9 10 561