Ktl-icon-tai-lieu

so sánh nền văn minh phương tây và phương đông

Được đăng lên bởi xuantran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3856 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐÔNG
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
v Cuối TNK IV – TNK III tr.CNv Lưu
vực các sông lớn.
v Đồng bằng phù sa, rộng, màu mỡ,
mềm, mịn, tơi xốp, phù hợp trồng cây
lương thực.
v Địa hình khép kín.
v Khoáng sản ít.
v Chế tạo và sử dụng CCLĐ bằng đồng.
v Khí hậu nhiệt đới

TÂY
v Đầu TNK I tr.CN.v Ven biển Địa Trung Hải.
v Đ. bằng bình nguyên, núi đồi, cao nguyên,
khô cứng, phù hợp trồng cây công nghiệp. Có
nhiều đảo.
v Địa hình mở.
v Khoáng sản phong phú.
v Chế tạo và sử dụng CCLĐ bằng sắt.
v Khí hậu ôn đới ĐTH

ĐÔNG
KINH TẾ
v Kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp.v Nông
nghiệp là chủ đạo.
v Chế độ tư hữu ruộng đất kém phát triển.
v LLLĐSX: Nông dân c.xã.
v Phân công lao động xã hội chưa rõ ràng.
v Sản phẩm phục vụ nhu cầu nội bộ.

TÂY
v Kinh tế hàng hóa tiền tệ cổ điển.v Thủ
CN, thương nghiệp.
v Chế độ tư hữu ruộng đất phát triển mạnh.
v LLLĐSX: nô lệ.
v Phân công lao động xã hội: khá rõ rệt.
v Sản phẩm được coi là hàng hóa.

ĐÔNG
TÂY
CHĂN NUÔI – TRỒNG TRỌT
Cây lương thực (lúa…)
v Cây c. nghiệp (nho, ô liu) v Quy mô: đại điền
Quy mô: manh mún, nhỏ lẻ. Mỗi trang. Có thể canh tác quanh năm.
năm một vụ.
v Chăn nuôi quy mô lớn: bầy đàn không chuồng
Chăn nuôi quy mô nhỏ: cá thể trại, tách rời với trồng trọt.
có chuồng trại, chưa tách khỏi trồng
v Sản phẩm là hàng hóa để trao đổi lấy hàng
trọt.
hóa. Là nguồn nguyên liệu cho một số ngành thủ
Sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh công nghiệp.
hoạt hàng ngày.

ĐÔNG
TÂY
THỦ CÔNG NGHIỆP
Phát triển cục bộ.
Là ngành chủ đạo.
Quy mô nhỏ trong các gia đình.
Quy mô lớn, sự dụng lao động
Ngành nghề phong phú.
nô lệ rộng rãi.
Chưa có quá trình chuyên môn hóa.
Ngành nghề phong phú.
Lượng sản phẩm ít, chủ yếu phục vụ nhu
Chuyên môn hóa ở một số

cầu nội bộ trong công xã.

ngành.
Lương sản phẩm nhiều đem trao
đổi hàng hóa khác.

ĐÔNG
THƯƠNG NGHIỆP
Kém phát triển.
Chưa xuất hiện tiền tệ. Phương thức
hàng đổi hàng.
Không mang tính quốc tế, hàng hóa
trao đổi ít.
Loại hình chợ phiên.
.

TÂY
Là ngành chủ đạo, đặc biệt là mậu
dịch hàng hải.
Đồng tiền x. hiện sớm. Phương
thức phong phú.
Mang tính quốc tế, hàng hóa phong
phú (nô lệ).
Xuất hiện những ngân hàng cổ
điển.

...
ĐÔNG TÂY
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
v Cuối TNK IV – TNK III tr.CNv Lưu
vực các sông lớn.
v Đồng bằng phù sa, rộng, màu mỡ,
mềm, mịn, tơi xốp, phù hợp trồng cây
lương thực.
v Địa hình khép kín.
v Khoáng sản ít.
v Chế tạo và sử dụng CCLĐ bằng đồng.
v Khí hậu nhiệt đới
v Đầu TNK I tr.CN.v Ven biển Địa Trung Hải.
v Đ. bằng bình nguyên, núi đồi, cao nguyên,
khô cứng, phù hợp trồng cây công nghiệp. Có
nhiều đảo.
v Địa hình mở.
v Khoáng sản phong phú.
v Chế tạo và sử dụng CCLĐ bằng sắt.
v Khí hậu ôn đới ĐTH
ĐÔNG TÂY
KINH TẾ
v Kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp.v Nông
nghiệp là chủ đạo.
v Chế độ tư hữu ruộng đất kém phát triển.
v LLLĐSX: Nông dân c.xã.
v Phân công lao động xã hội chưa rõ ràng.
v Sản phẩm phục vụ nhu cầu nội bộ.
v Kinh tế hàng hóa tiền tệ cổ điển.v Thủ
CN, thương nghiệp.
v Chế độ tư hữu ruộng đất phát triển mạnh.
v LLLĐSX: nô lệ.
v Phân công lao động xã hội: khá rõ rệt.
v Sản phẩm được coi là hàng hóa.
ĐÔNG TÂY
CHĂN NUÔI – TRỒNG TRỌT
Cây lương thực (lúa…)
Quy mô: manh mún, nhỏ lẻ. Mỗi
năm một vụ.
Chăn nuôi quy mô nhỏ: cá thể
có chuồng trại, chưa tách khỏi trồng
trọt.
Sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh
hoạt hàng ngày.
v Cây c. nghiệp (nho, ô liu) v Quy mô: đại điền
trang. Có thể canh tác quanh năm.
v Chăn nuôi quy mô lớn: bầy đàn không chuồng
trại, tách rời với trồng trọt.
v Sản phẩm là hàng hóa để trao đổi lấy hàng
hóa. Là nguồn nguyên liệu cho một số ngành thủ
công nghiệp.
ĐÔNG TÂY
THỦ CÔNG NGHIỆP
Phát triển cục bộ.
Quy mô nhỏ trong các gia đình.
Ngành nghề phong phú.
Chưa có quá trình chuyên môn hóa.
Lượng sản phẩm ít, chủ yếu phục vụ nhu
Là ngành chủ đạo.
Quy mô lớn, sự dụng lao động
nô lệ rộng rãi.
Ngành nghề phong phú.
Chuyên môn hóa ở một số
so sánh nền văn minh phương tây và phương đông - Trang 2
so sánh nền văn minh phương tây và phương đông - Người đăng: xuantran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
so sánh nền văn minh phương tây và phương đông 9 10 330