Ktl-icon-tai-lieu

stepmotor

Được đăng lên bởi duong-hung-nguyen
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌM HIỂU
ĐỘNG CƠ BƯỚC
Thànhviên:ĐỗPhúcHùng
LêViếtQuang

NỘI DUNG CHÍNH

I. Giớithiệu,phânloạiĐCbước.
II. NguyênlýhoạtđộngĐCbước.
III.ỨngdụngĐCbước.
IV.SựkhácbiệtgiữaĐCbướcvớiĐC ACvàDC.

I. GIỚI THIỆU, PHÂN LOẠI

I.Giớithiệu,phânloại.
1.Giớithiệu

o Độngcơbước(Stepmotor),đúngnhưtêngọicủanó,
dichuyểntừngbướcnhỏmột.Nghĩalànóquaykhông
phảiliêntục,màtừnggócnhỏmột,mỗibướcnhưvậy
ứngvới360/nđộ.

Hình1.CấutạoĐCbước

I.Giớithiệu,phânloại.
1.Giớithiệu

o Chúng thực chất là một động cơ đồng bộ dùng
để biến đổi các tín hiệu điều khiển dưới dạng
các xung điện rời rạc kế tiếp nhau thành các
chuyển động góc quay.

Hình1.CấutạoĐCbước

I.Giớithiệu,phânloại.
1.Giớithiệu

o Điềukhácbiệtcácđộngcơvàbộđiềukhiểnđượcthiết
kếđểđộngcơcóthểgiữnguyênbấtkỳvịtrícốđịnhnào
cũngnhưlàquayđếnbấtkỳvịtrínào.

Hình1.CấutạoĐCbước

I.Giớithiệu,phânloại.

Hình2:HìnhvẽmôphỏngcấutạoĐCbước

I.Giớithiệu,phânloại.

Hình3:MộtsốloạiĐCbướcthườngdùng

I.Giớithiệu,phânloại.
2.Phânloại.

Độngcơbướccóthểphânloạinhưsau:

1.

Độngcơbướcdùngnamchâmvĩnhcửu.

2.

Độngcơbướctừtrởthayđổi.

3.

Độngcơbướchỗnhợp.

II. NGUYÊN LÝ

HOẠT ĐỘNG

II.Nguyênlýhoạtđộng.
1.Độngcơbướcnamchâmvĩnhcửu

Hình4. ĐCbướcnamchâmvĩnhcửu

1.Độngcơbướcnamchâmvĩnhcửu
a.Cấutạo.

Gồm có hai phần chính:

o Phần quay (Rotor)
o Và được bao xung quanh là phần tĩnh
(Stator).

Hình4. ĐCbướcnamchâmvĩnhcửu

1.Độngcơbướcnamchâmvĩnhcửu
a.1.Phầnquay (Rotor)

o Rotor của động cơ bước nam châm vĩnh cửu có
cấu
tạolàcáccựccủanamchâmđượctừhóavĩnhcửuđặ
tvuông góc với trục (ngang trục) và được lồng
vào phía trong của Stator.

o Cáccực từ(N - S) củađượcxen kẽ nhau.

Hình5. ĐCbướcnamchâmvĩnhcửu

1.Độngcơbướcnamchâmvĩnhcửu
a.2.Phầntĩnh(Stator)

o Statorgồmlõithép(mạchtừ)vàdâyquấn.
• Lõithép:Chínhlàcácláthépkĩthuậtđượcdậpcórãn
hquấndâyvàghéplạivớinhau.

•

Dâyquấn:Làloạidâyđiệntừ,đượcquấnthànhcácb
ối,mỗibốiđượcgọilàmộtpha.

Hình5. ĐCbướcnamchâmvĩnhcửu

1.Độngcơbướcnamchâmvĩnhcửu
b.Nguyênlýlàmviệc.

o ĐCbướcnamchâmvĩnhcửuhoạtđộngthe
onguyêntắctácđộnggiữa1trườngđiệntừv
à1 haynhiềunamchâmvĩnhcửu.

Hình6. ĐCbướcnamchâmvĩnhcửu

1.Độngcơbướcnamchâmvĩnhcửu
b.Nguyênlýlàmviệc.

o Khi1cuộndâyđượckíchhoạtthì1trongcácc
ặpcựccủastatorsẽthành1namchâmđiệnv
ới2cựcbắc(N)vànam(S).

Hình6.HoạtđộngĐCbướcnamchâmvĩnhcửu.

1.Độngcơbướcnamchâmvĩnhcửu
b.Nguyênlýlàmviệc.

o Haicựcbắc(N)vànam(S)củastatorsẽhútc
ựcnam(S)vàbắc(N)củarotorvàlàmchotrụ
ccủađộngcơquay.

Hình6.HoạtđộngĐCbướcnamchâmvĩnhcửu.

1.Độngcơbướcnamchâmvĩnhcửu
b.Nguyênlýlàmviệc.

o TrụccủađộngcơquayđếnlúccựcNvà...
TÌM HIỂU
ĐỘNG CƠ BƯỚC
Thànhviên:ĐỗPhúcHùng
LêViếtQuang
stepmotor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
stepmotor - Người đăng: duong-hung-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
stepmotor 9 10 716