Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG 5 MẪU CÔNG CỤ HỌC TẬP TÍCH HỢP MỚI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Được đăng lên bởi congtyabc2000
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỬ DỤNG 5 MẪU CÔNG CỤ HỌC TẬP TÍCH HỢP MỚI THEO
HƯỚNG TIẾP CẬN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH
Tg. Phan Đình Minh
Ủy viên BCH Hiệp hội TBGD VN,
G/đ Công ty ABC
Sự phát triển bùng nổ của KHCN và yêu cầu đổi mới phương pháp dậy học đáp ứng với
yêu cầu đào tạo nguốn nhân lực VN có kỹ năng, sáng tạo là những đòi hỏi cấp thiết đặt ra
cho Hiệp hội TBGD VN những cái nhìn mới về công tác nghiên cứu TBGD. Chúng tôi xin
giới thiệu một số ý kiến của Tác giả, trình bày trong Hội thảo khoa học về 5 mẫu công cụ
học tập mới, có tính tích hợp cao, theo hướng tiếp cận năng lực tư duy và tư duy sáng tạo
cho HS phổ thông.
I.

Tổng quan chung về năm mẫu TBDH mới:
1. Năm mẫu TBDH mới, bao gồm:
- Bộ công cụ học tập Khoa học tự nhiên 1 ( PT08).
- Bộ công cụ học tập Khoa học tự nhiên 2 ( PT09).
- Bộ công cụ học tập Khoa học tự nhiên 3 ( PT10).
- Bộ công cụ học tập Kỹ thuật Điện ( PT11).
- Bộ công cụ học tập Kỹ thuật Điện tử ( PT12).
Chi tiết các mẫu mới mô tả trên trang Website: 
Từ 5 mẫu TBDH trên, một số mẫu công cụ học tập mới, rút gọn được GV và HS ưa thích
sử dụng vì sự đơn giản, dễ sử dụng và gọn nhẹ hơn. Cụ thể:
- Thước Parabol – Hypecbol PT15GV dùng cho giáo viên.
- Thước Parabol – Hypecbol PT15 dùng cho học sinh.
- Thước Hình học PT16.
- Thước Lượng giác PT17 và một số bộ công cụ học tập mới về Hóa học, Sinh học,..
2. Đặc điểm chung của các TBDH mới :
a. Các bộ công cụ học tập (CCHT) có tính mới về phương pháp, theo hướng tiếp cận với
b.

c.
d.

e.

năng lực tư duy và tư duy sáng tạo cho HS, có tính chất phổ thông và trực quan.
Tích hợp được nhiều công dụng, giúp HS có thể vẽ và diễn tả được nhanh, đẹp, chuẩn
xác các nội dung kiến thức học tập với tư duy mềm dẻo, linh hoạt, đa dạng và phong
phú hơn.
Sử dụng được trong nhiều môn học (liên môn), nhiều lớp học (liên thông) và xuyên
môn.
Mỗi công cụ được tích hợp trên thước giúp HS ôn luyện sâu hơn các kiến thức cơ bản,
biết vận dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt để giải quyết vấn đề. Qua đó, hình
thành cho HS thói quen suy nghĩ, từ những tư duy thông thường, tư duy kinh nghiệm
chuyển dần sang tư duy sáng tạo.
Công nghệ sản xuất cao, chính xác, giá thành rẻ, bền, an toàn, phù hợp với yêu cầu xã
hội hóa.

3. Ý kiến của các chuyên gia:

Tại Hội thảo khoa học do Hiệp hội TBGD VN tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia
cao cấp Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT; đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, giáo viên trực tiếp
giảng dạy ở một số trường THPT Hà Nội. Các ý kiến đã tập trung phân tích và đánh giá:
i.
Bộ...
SỬ DỤNG 5 MẪU CÔNG CỤ HỌC TẬP TÍCH HỢP MỚI THEO
HƯỚNG TIẾP CẬN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH
Tg. Phan Đình Minh
Ủy viên BCH Hiệp hội TBGD VN,
G/đ Công ty ABC
Sự phát triển bùng nổ của KHCN và yêu cầu đổi mới phương pháp dậy học đáp ứng với
yêu cầu đào tạo nguốn nhân lực VN kỹ năng, sáng tạo những đòi hỏi cấp thiết đặt ra
cho Hiệp hội TBGD VN những cái nhìn mới về công tác nghiên cứu TBGD. Chúng tôi xin
giới thiệu một số ý kiến của Tác giả, trình bày trong Hội thảo khoa học về 5 mẫu công cụ
học tập mới, tính tích hợp cao, theo hướng tiếp cận năng lực duy duy sáng tạo
cho HS phổ thông.
I. Tổng quan chung về năm mẫu TBDH mới:
1. Năm mẫu TBDH mới, bao gồm:
- Bộ công cụ học tập Khoa học tự nhiên 1 ( PT08).
- Bộ công cụ học tập Khoa học tự nhiên 2 ( PT09).
- Bộ công cụ học tập Khoa học tự nhiên 3 ( PT10).
- Bộ công cụ học tập Kỹ thuật Điện ( PT11).
- Bộ công cụ học tập Kỹ thuật Điện tử ( PT12).
Chi tiết các mẫu mới mô tả trên trang Website: http://www.thuocphothong.com
Từ 5 mẫu TBDH trên, một số mẫu công cụ học tập mới, rút gọn được GV và HS ưa thích
sử dụng vì sự đơn giản, dễ sử dụng và gọn nhẹ hơn. Cụ thể:
- Thước Parabol – Hypecbol PT15GV dùng cho giáo viên.
- Thước Parabol – Hypecbol PT15 dùng cho học sinh.
- Thước Hình học PT16.
- Thước Lượng giác PT17 và một số bộ công cụ học tập mới về Hóa học, Sinh học,..
2. Đặc điểm chung của các TBDH mới :
a. Các bộ công cụ học tập (CCHT) có tính mới về phương pháp, theo hướng tiếp cận với
năng lực tư duy và tư duy sáng tạo cho HS, có tính chất phổ thông và trực quan.
b. Tích hợp được nhiều công dụng, giúp HS có thể vẽ và diễn tả được nhanh, đẹp, chuẩn
xác các nội dung kiến thức học tập với duy mềm dẻo, linh hoạt, đa dạng phong
phú hơn.
c. Sử dụng được trong nhiều môn học (liên môn), nhiều lớp học (liên thông) xuyên
môn.
d. Mỗi công cđược tích hợp trên thước giúp HS ôn luyện sâu hơn các kiến thức cơ bản,
biết vận dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt để giải quyết vấn đề. Qua đó, nh
tnh cho HS thói quen suy ng, từ nhng duy thông thường, duy kinh nghim
chuyển dn sang duy sáng to.
e. ng nghệ sản xuất cao, chính xác, giá thành rẻ, bền, an toàn, phù hợp với yêu cầu xã
hội hóa.
3. Ý kiến của các chuyên gia:
Tại Hội thảo khoa học do Hiệp hội TBGD VN t chức, với stham gia của các chun gia
cao cp Vụ Giáo dc Trung học, Bộ GDT; đi diện Sở GDT Hà Ni, giáo viên trc tiếp
ging dy một s trưng THPT Hà Nội. Các ý kiến đã tập trung phân tích và đánh giá:
i. Bộ CCHT KHTN 1, 2,3 những dụng cụ hỗ tr học tập rất tốt cho các môn
KHTN: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ.
ii. Hình thức, kết cấu bố trí các bộ phận trên mỗi thước được tính toán phù hợp với
đối tượng HS và nội dung học tập.
1
SỬ DỤNG 5 MẪU CÔNG CỤ HỌC TẬP TÍCH HỢP MỚI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG 5 MẪU CÔNG CỤ HỌC TẬP TÍCH HỢP MỚI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH - Người đăng: congtyabc2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SỬ DỤNG 5 MẪU CÔNG CỤ HỌC TẬP TÍCH HỢP MỚI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH 9 10 667