Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC

Được đăng lên bởi lebanhan113-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A – PHẦN MỞ ĐẦU
I/ Bối cảnh của đề tài:
Trong những năm gần đây Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã có những cải cách
lớn trong toàn nghành giáo dục nói chung và đặc biệt là trong việc dạy và học ở
trường phổ thông nói riêng; nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về
đức, trí, thể, mĩ. Quyết định số 16/2006/QĐ. BGD & ĐT nêu rõ : “Dạy học phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với từng
môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng
cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng
kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và
trách nhiệm học tập cho học sinh...”
Để đạt được các mục tiêu trên, nền giáo dục phải đổi mới phương pháp
dạy học một cách tích cực . Trong phương pháp dạy học tích cực mới này,
“Người thầy” đóng vai trò vừa là “đạo diễn” tổ chức các hoạt động dạy học vừa
là “trọng tài” để phân xử “đúng , sai” trong quá trình học sinh chủ động tiếp
nhận và xây dựng kiến thức cho mình. Nhờ vậy, học sinh sẽ nâng cao được năng
lực tự học, phát triễn tư duy sáng tạo trên con đường đi tìm tri thức mới.
II/ Lý do chọn đề tài
Qua nhiều năm giảng dạy môn Hóa học, tôi nhận thấy có rất nhiều vấn đề

cần được khai thác nhưng do thời gian một tiết học không đủ để truyền đạt hết
kiến thức đến học sinh , đa số học sinh lại chưa tích cực, tự giác trong học tập,
học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình ghi nhớ, tái hiện và củng có lại
kiến thức đã học. Lượng kiến thức do thầy truyền thụ bằng hình thức “ thầy đọc
trò chép” cũng không đủ để học sinh làm tốt các bài thi trắc nghiệm , dẫn đến
chất lượng bộ môn chưa đạt kết quả cao. Do vậy tôi đã chọn đề tài:
“ SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC ” .

Trang 1

III/ Phạm vi và đối tượng
III. 1/ Phạm vi:
Một số bài dạy ở khối 11 cơ bản và khối 12 cơ bản có những mảng kiến thức
học sinh đã được học ở lớp 9 và lớp 10.
III. 2/ Đối tượng:
- Các phương pháp dạy học tích cực bộ môn hóa học.
- Phương pháp đặt câu hỏi tích cực
- Qúa trình dạy học ở trường THPT
IV/ Mục đích của đề tài
- Tăng lượng kiến thức cần truyền đạt đến học sinh trong một tiết học.
- Gíup học sinh hứng thú học tập, tích cực chủ động tiếp thu kiến thức
- Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu kiến thức từ sách vở, tài liệu
- Giúp học sinh tái hiện, cũng cố lại những kiến thức đã học một cách tốt
hơn, sâu sắc hơn.
- Hình thành kĩ năng làm tốt các bài thi trắc nghiệm hóa học
- Nâng cao năng lực , phát huy ti...
A – PHẦN MỞ ĐẦU
I/ Bối cảnh của đề tài:
Trong những năm gần đây Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã có những cải cách
lớn trong toàn nghành giáo dục nói chung và đặc biệt là trong việc dạy và học ở
trường phổ thông nói riêng; nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về
đức, trí, thể, mĩ. Quyết định số 16/2006/QĐ. BGD & ĐT nêu rõ : “Dạy học phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với từng
môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng
cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng
kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và
trách nhiệm học tập cho học sinh...”
Để đạt được các mục tiêu trên, nền giáo dục phải đổi mới phương pháp
dạy học một cách tích cực . Trong phương pháp dạy học tích cực mới này,
“Người thầy” đóng vai trò vừa là “đạo diễn” tổ chức các hoạt động dạy học vừa
là “trọng tài” để phân xử “đúng , sai” trong quá trình học sinh chủ động tiếp
nhận và xây dựng kiến thức cho mình. Nhờ vậy, học sinh sẽ nâng cao được năng
lực tự học, phát triễn tư duy sáng tạo trên con đường đi tìm tri thức mới.
II/ Lý do chọn đề tài
Qua nhiều năm giảng dạy môn Hóa học, tôi nhận thấy có rất nhiều vấn đề
cần được khai thác nhưng do thời gian một tiết học không đủ để truyền đạt hết
kiến thức đến học sinh , đa số học sinh lại chưa tích cực, tự giác trong học tập,
học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình ghi nhớ, tái hiện và củng có lại
kiến thức đã học. Lượng kiến thức do thầy truyền thụ bằng hình thức “ thầy đọc
trò chép” cũng không đủ để học sinh làm tốt các bài thi trắc nghiệm , dẫn đến
chất lượng bộ môn chưa đạt kết quả cao. Do vậy tôi đã chọn đề tài:
SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC ” .
Trang 1
SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC - Người đăng: lebanhan113-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRONG BÀI GIẢNG HÓA HỌC 9 10 32