Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng phép nhân liên hợp giải phương trình, hệ phương trình

Được đăng lên bởi Vô Danh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4810 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Sử dụng phép nhân liên hợp giải phương trình,
hệ phương trình
Trần Trung Hiếu
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Nhắc đến phương trình, hệ phương trình chứa căn thức trong đầu các bạn nghĩ tới phép
biến đổi nào? Chắc hẳn câu trả lời đầu tiên là bình phương, tuy nhiên phương pháp đơn
giản đó chỉ phù hợp với lớp các bài toán cơ bản. Bài viết này sẽ cung cấp cho chúng ta
một kĩ thuật hay và hiệu quả mang tên Nhân liên hợp (đôi khi còn được gọi vui là trục
căn thức ở tử)

1. Cơ sở lý thuyết và hướng phân tích chung.
1.1 Cơ sở lý thuyết
Muốn giải phương trình f ( x) = 0 ta thường đưa về dạng tích ( x − a ).g ( x ) = 0 . Để
thực hiện điều này trong bài toán hữu tỉ rất đơn giản, nhưng trong căn thức lại gặp đôi
chút khó khăn. Chúng ta cùng quay lại với những hằng đẳng thức đã học ở bậc THCS:
a2 − b2
2
2
.
a − b = (a + b)(a − b) ⇒ a − b =
a+b
x− y
x− y =
Áp dụng với căn thức có:
x+ y
x− y
3
x−3 y =
Tương tự có:
3 2
x + 3 xy + 3 y 2
Với ý tưởng này việc tạo ra nhân tử ( x − a ) đã được giải quyết.
1.2 Hướng phân tích
Để sử dụng phương pháp, ta phải tìm được nghiệm a và chứng minh g ( x) ≠ 0
• Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm a được giới thiệu ở phụ lục
• Việc chứng minh g ( x) ≠ 0 ta thường sử dụng phép đánh giá
Mở rộng hơn nữa với các bài toán có 2 nghiệm, các bài toán có nhân tử phức sẽ được
hướng dẫn cụ thể ở phần II

2. Môt số ví dụ cơ bản
VD1. Giải phương trình: x( x 2 − 6 x + 12) + x + 2 = 10 (1)
Hướng dẫn: Sử dụng máy tính ta được nghiệm x = 2 . Khi đó
x−4
ra nhân tử x − 2 như sau x + 2 − 2 =
.
x+2+2
Bài giải:
Điều kiện: x ≥ −2
trunghieumath.blogspot.com

x + 2 = 2 và chúng ta tạo

-1-

1


(1) ⇔ x 3 − 6 x 2 + 12 x − 8 + x + 2 − 2 = 0 ⇔ ( x − 2)  ( x − 2) 2 +
÷ = 0 ⇔ x = 2(tm)
x+2+2

Vậy phương trình có nghiệm x = 2
Nhận xét: Biểu thức cần liên hợp của chúng ta sẽ là P ( x) − P (a ) = ( x − a ).Q( x)

VD2. Giải phương trình 7 x 2 + 48 x + 7 7 x + 3 − 21 = 0 (2)
Hướng dẫn: Sử dụng máy tính ta được nghiệm x = 0,1428571429 . Đây là số vô tỷ hay
hữu tỉ? Chúng ta có thể nhập chuỗi tuần hoàn sau vào máy tính 0,142857142857 sẽ thu
1
được kết quả x = .
7
Bài giải:
−3
Điều kiện x ≥
7
7


(2) ⇔ 7 x 2 + 48 x − 7 + 7 7 x + 3 − 2 = 0 ⇔ (7 x − 1)  x + 7 +
÷= 0
7x + 3 + 2 


(

)

1

x
=
(tm)

7
⇔
7
−3 

x + 7 +
= 0  loai do x ≥
÷

7 
7x + 3 + 2

1
Vậy phương trình có nghiệm x = .
7
VD3. Giải phương trình: x 2 + x − 1 = ( x + 2) x 2 − 2 x + 2 (3)
Hướng dẫn: Sử dụng máy tính được các nghiệm x1 = 3,828427125 và
x2 = −1,828427125 (việc bấm máy tính sẽ cho kết quả n...
Sử dụng phép nhân liên hợp giải phương trình,
hệ phương trình
Trần Trung Hiếu
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Nhắc đến phương trình, hệ phương trình chứa căn thức trong đầu các bạn nghĩ tới phép
biến đổi nào? Chắc hẳn câu trả lời đầu tiên bình phương, tuy nhiên phương pháp đơn
giản đó chỉ phù hợp với lớp các bài toán bản. Bài viết này sẽ cung cấp cho chúng ta
một thuật hay hiệu quả mang tên Nhân liên hợp (đôi khi còn được gọi vui trục
căn thức ở tử)
1. Cơ sở lý thuyết và hướng phân tích chung.
1.1 Cơ sở lý thuyết
Muốn giải phương trình
( ) 0f x =
ta thường đưa về dạng tích
( ). ( ) 0x a g x =
. Để
thực hiện điều này trong bài toán hữu tỉ rất đơn giản, nhưng trong căn thức lại gặp đôi
chút khó khăn. Chúng ta cùng quay lại với những hằng đẳng thức đã học ở bậc THCS:
2 2
2 2
( )( )
a b
a b a b a b a b
a b
= + =
+
.
Áp dụng với căn thức có:
x y
x y
x y
=
+
Tương tự có:
3
3
3 2 2
3
3
x y
x y
x xy y
=
+ +
Với ý tưởng này việc tạo ra nhân tử
( )x a
đã được giải quyết.
1.2 Hướng phân tích
Để sử dụng phương pháp, ta phải tìm được nghiệm
a
và chứng minh
( ) 0g x
Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm
a
được giới thiệu ở phụ lục
Việc chứng minh
( ) 0g x
ta thường sử dụng phép đánh giá
Mở rộng hơn nữa với các bài toán 2 nghiệm, các bài toán nhân tử phức sẽ được
hướng dẫn cụ thể ở phần II
2. Môt số ví dụ cơ bản
VD1. Giải phương trình:
2
( 6 12) 2 10x x x x
+ + + =
(1)
Hướng dẫn: Sử dụng máy tính ta được nghiệm
. Khi đó
2 2x + =
và chúng ta tạo
ra nhân tử
2x
như sau
4
2 2
2 2
x
x
x
+ =
+ +
.
Bài giải:
Điều kiện:
2x ≥ −
trunghieumath.blogspot.com
-1-
Sử dụng phép nhân liên hợp giải phương trình, hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng phép nhân liên hợp giải phương trình, hệ phương trình - Người đăng: Vô Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sử dụng phép nhân liên hợp giải phương trình, hệ phương trình 9 10 305