Ktl-icon-tai-lieu

SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Nguyễn Tùng
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

LÊ THÚY HẰNG

SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hà Nội – Năm 2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

LÊ THÚY HẰNG

SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ VĂN HẢO

Hà Nội – Năm 2013

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với TS. Lê Văn Hảo. Thầy đã
tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục,
ĐH Quốc Gia Hà Nội; Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất
lượng Đào tạo, ĐH Quốc Gia TP.HCM, các Giảng viên đã tham gia giảng dạy
khóa học giúp trang bị cho tôi những kiến thức quý báu về Đo lường và Đánh giá
trong Giáo dục.
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG HCM,
Thầy (Cô) giáo, các bạn đồng nghiệp và các bạn sinh viên Trường Đại học Quốc
tế đã động viên và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn.
Cảm ơn các bạn học viên cùng khóa đã động viên, hỗ trợ tôi hoàn thành luận văn.
Tác giả luận văn

Lê Thúy Hằng

ii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Sự hài lòng của sinh viên và giảng
viên khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Quản trị Kinh doanh đối với công tác tổ
chức đào tạo tại trường Đại học Quốc tế, ĐHQG – HCM” hoàn toàn là kết quả
nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được công bố trong bất cứ một công
trình nghiên cứu nào của người khác. Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã
thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức nghiên cứu; các kết quả trình bày trong
luận văn là sản phẩm nghiên cứu, khảo sát của riêng cá nhân tôi; tất cả các tài liệu
tham khảo sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn tường minh, theo đúng quy
định.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các
nội dung khác trong luận văn của mình.
Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013
Tác giả luận văn

Lê Thúy Hằng

iii

LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC........................................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT T...
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
VIN ĐẢM BO CHT LƯỢNG GIÁO DC
LÊ THÚY HNG
S HÀI LÒNG CA SINH VIÊN VÀ GING VIÊN
KHOA QUN TR KINH DOANH VÀ KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
ĐỐI VI CÔNG TÁC T CHC ĐÀO TO
TI TRƯỜNG ĐẠI HC QUC T -
ĐẠI HC QUC GIA, THÀNH PH H CHÍ MINH
LUN VĂN THC SĨ
Hà Ni – Năm 2013
SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Nguyễn Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 9 10 257