Ktl-icon-tai-lieu

Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời
Pháp sư Tịnh Không
Con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành, tâm thức không biến hoại nhưng
thể xác thì biến hoại tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử. Mỗi khi tâm thức rời khỏi thể
xác hơi thở không còn hơi ấm tiêu tan đời sống chấm dứt gọi là chết, sự thật thể xác có
chết nhưng tâm thức thì không mất.
Khi hơi thở người bệnh không còn nữa tâm thức không phải lúc đó đã rời khỏi thể xác.
Vậy ngay khi người bệnh chấm dứt hơi thở tâm thức bao lâu thì rời khỏi thể xác? Nhanh
lắm là ngay sau khi mới chết chậm lắm là một hai ngày. Trên thực tế trường hợp nhanh
và chậm rất ít xét chung là khoảng từ mười đến mười hai giờ đồng hồ thần thức sẽ rời
khỏi thể xác. Đôi khi người bệnh đã chấm dứt hơi thở trong khoảng một vài ngày đột
nhiên sống lại việc đó do hai nguyên nhân. Một là thần thức chưa rời khỏi thể xác hai là
thần thức đã rời nhưng nhập trở lại.
Căn cứ trên thực tế đã xảy ra, vì thế chúng ta đối với việc lớn lâm chung ngàn vạn lần
nên thận trọng. Người đời nhận thức sai lầm cho rằng người bệnh sau khi hơi thở chấm
dứt là chết, ngay đó bèn khám nghiệm tử thi va chạm khiến người bệnh phải chịu vô
vàn sự thống khổ. Nhân đây, quyển sách nhỏ này sẽ cung cấp các kiến thức thông
thường khi lâm chung, để kêu gọi mọi người trong xã hội đối với việc trước và sau khi
chết cần nên để ý và làm cho đúng pháp.
Thể xác thì biến hoại nhưng tâm thức không bao giờ mất. Gia đình nên chú trọng tâm
thức của người chết, cần làm cách nào để thần thức không thống khổ; cần làm cách
nào để có sự an tịnh; thần thức có những nhu cầu gì; cần tiếp dẫn thần thức đi về thế
giới nào; cần làm việc gì để thần thức có lợi và tránh những việc gì gây tổn hại cho thần
thức... Các vấn đề nêu trên là vô cùng quan trọng.
Người đời tuy có kiền thức sâu rộng nhưng đối với việc lớn lâm chung thì hoàn toàn
không biết. Họ thường bảo: “Con người khi hơi thở chấm dứt là chết, chết là hết là đoạn
diệt đó là lẽ tự nhiên”. Họ chỉ lo làm cách nào để tang ma to lớn, mọi người khen ngợi
mà chẳng quan tâm đến sự lợi ích của người chết. những nhận thức của việc làm nông
nỗi này khiến người chết vô cùng bi ai thống khổ, việc làm như thế không phải là người
có trí tuệ.
Họ không biết hơi thở tuy không còn nhưng thần thức người chết vẫn chưa rời thể xác,
người chết không chỉ còn ở trạng thái hấp hối có cảm giác mà cảm thọ của họ lúc này
tột cùng đau đớn như rùa bị lột mai. Do đó, trước khi thần thức chưa rời thể xác người
bà con cần đặc biệt quan tâm, nên đem những lời Phậ...
Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời
Pháp sư Tịnh Không
Con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành, tâm thức không biến hoại nhưng
thể xác thì biến hoại tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử. Mỗi khi tâm thức rời khỏi thể
xác hơi thở không còn hơi ấm tiêu tan đời sống chấm dứt gọi là chết, sự thật thể xác
chết nhưng tâm thức thì không mất.
Khi hơi thở người bệnh không còn nữa tâm thức không phải lúc đó đã rời khỏi thể xác.
Vậy ngay khi người bệnh chấm dứt hơi thở tâm thức bao lâu thì rời khỏi thể xác? Nhanh
lắm là ngay sau khi mới chết chậm lắm một hai ngày. Trên thực tế trường hợp nhanh
chậm rất ít xét chung khoảng từ mười đến mười hai giờ đồng hồ thần thức sẽ rời
khỏi thể xác. Đôi khi người bệnh đã chấm dứt hơi thở trong khoảng một vài ngày đột
nhiên sống lại việc đó do hai nguyên nhân. Mộtthần thức chưa rời khỏi thể xác hai
thần thức đã rời nhưng nhập trở lại.
Căn cứ trên thực tế đã xảy ra, thế chúng ta đối với việc lớn lâm chung ngàn vạn lần
nên thận trọng. Người đời nhận thức sai lầm cho rằng người bệnh sau khi hơi thở chấm
dứt chết, ngay đó bèn khám nghiệm tử thi va chạm khiến người bệnh phải chịu
vàn sự thống khổ. Nhân đây, quyển sách nhỏ này sẽ cung cấp các kiến thức thông
thường khi lâm chung, để kêu gọi mọi người trong hội đối với việc trước sau khi
chết cần nên để ý và làm cho đúng pháp.
Thể xác thì biến hoại nhưng tâm thức không bao giờ mất. Gia đình nên chú trọng tâm
thức của người chết, cần làm cách nào để thần thức không thống khổ; cần làm cách
nào để sự an tịnh; thần thức những nhu cầu gì; cần tiếp dẫn thần thức đi về thế
giới nào; cần làm việc gì để thần thức có lợitránh những việc gì gây tổn hại cho thần
thức... Các vấn đề nêu trên là vô cùng quan trọng.
Người đời tuy kiền thức sâu rộng nhưng đối với việc lớn lâm chung thì hoàn toàn
không biết. Họ thường bảo: “Con người khi hơi thở chấm dứt là chết, chết là hết đoạn
diệt đó lẽ tự nhiên”. Họ chỉ lo làm cách nào để tang ma to lớn, mọi người khen ngợi
chẳng quan tâm đến sự lợi ích của người chết. những nhận thức của việc làm nông
nỗi này khiến người chết cùng bi ai thống khổ, việc làm như thế không phải người
có trí tuệ.
Họ không biết hơi thở tuy không còn nhưng thần thức người chết vẫn chưa rời thể xác,
người chết không chỉ còn trạng thái hấp hối cảm giác cảm thọ của họ lúc này
tột cùng đau đớn như rùa bị lột mai. Do đó, trước khi thần thức chưa rời thể xác người
con cần đặc biệt quan tâm, nên đem những lời Phật pháp khai thị, với âm thanh
trong trẻo dịu dàng để an ủi người bệnh khiến cho tâm họ được an lạc chỗ quy
hướng.
Cho nên khi người bệnh vừa mới chấm dứt hơi thở, con không được di chuyển thân
thể không được bi ai khóc lóc khiến thần thức người bệnh phải bi lụy. Đồng thời phải
Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời 9 10 71