Ktl-icon-tai-lieu

SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

Được đăng lên bởi Huong Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 24 TIẾT 28
TUẦN 29
ngày dạy: 17/03/2014

BÀI 24:

-

-

SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

1.MỤC TIÊU :
1.1/. Kiến thức:
Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản về nhiệt độ của sự nĩng chảy.
1.2/. Kĩ năng:
Vận dụng được kiến thức về sự nĩng chảy trn để giải thích một số hiện tượng đơn giản. Bước đầu
biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm , cụ thể là từ bảng này biết vẽ đường biểu diễn và từ
đường biểu diễn biết rút ra những kết luận cần thiết .
1.3/. Thái độ:
Cĩ ý thức bảo vệ mơi trường sống.
2.NỘI DUNG HỌC TẬP:
Đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy . Biết giải thích một số hiện tượng đơn giản .
Biết vẽ đồ thị .
3. CHUẨN BỊ :
3.1/. GV:
Cả lớp :
Một giá đỡ thí nghiệm .
- Hai kẹp vạn năng .
Một nhiệt kế .
- Một đèn cồn .
Một kiềng và lưới đốt .
- Một cốc đốt .
Một ống nghiệm .
- Băng phiến tán nhỏ , nước , khăn lau .
Bảng phụ có kẻ ô vuông .
- Hình phóng to bảng 24.1 .
3.2/. HS:
Cho h/s : Thước kẻ , bút chì , tờ giấy kẻ ô vuông để vẽ đường biểu diễn .
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/. Ổn định, tổ chức và kiểm diện:
Kiểm diện HS.
Kiểm tra vệ sinh lớp
4.2/. Kiểm tra miệng: (10 đ )
? Nhiệt kế dùng để làm gì ? Kể tên các loại nhiệt kế . Nêu GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế . ( - Nhiệt
kế dùng để đo nhiệt độ . - Nhiệt kế thuỷ ngân , nhiệt kế y tế , nhiệt kế rượu … . GV đưa nhiệt kế
cho h/s quan sát và đọc số chỉ trên nhiệt kế ) .
Nước đá thường ở thể gì ? Khi đang tan bao nhiêu độ C ? Khi đã tan hết thì ở thể gì ? ( Nước đá ở
thể rắn . - Đang tan 0oC . - Khi đã tan hết chuyển sang thể lỏng ) .
4.3/. Tiến trình bài học:
+ Bài học hôm nay có liên quan đến sự chuyển thể của các chất : Từ thể rắn chuyển sang thể lỏng
.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ
* Hoạt dộng 1 : ( 3 phút )

NỘI DUNG
1

Mục tiêu: Tổ chức tình huống học tập .
Giới thiệu tình huống học tập cho học sinh . Vậy
một chất chuyển từ thể R  L : gọi là hiện tượng gì ?
Trong suốt thời gian chuyển thể thì nhiệt độ như thế
I. Sự nóng chảy .
nào ?
* Hoạt động 2 : ( 10 phút )
Mục tiêu: Giới thiệu thí nghiệm về sự nóng chảy .
Bình thường băng phiến ở thể gì ? ( rắn ) .
@. Lắp thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến –
giới thiệu chức năng của từng dụng cụ trong thí
nghiệm .
+ Giới thiệu cách làm thí nghiệm : Không trực tiếp
đun nóng ống nghiệm đựng băng phiến mà phải 1. Thí nghiệm :
Hình 24.1 SGK / 75 .
nhúng ống này vào một bình nước được nung nóng
dần : Để toàn bộ băng phiến trong ống nghiệm sẽ
cùng nóng dần lên .
. Theo dõi cách lắp ráp và tiến hành thí nghiệm .
( ghi lại kết quả thí nghiệm ) .
Sau khi đã đun x...
BÀI 24 TIẾT 28
TUẦN 29
ngày dạy: 17/03/2014
BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
1.MỤC TIÊU :
1.1/. Kiến thức:
Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản về nhiệt độ của sự nĩng chảy.
1.2/. Kĩ năng:
Vận dụng được kiến thức về sự nĩng chảy trn để giải thích một số hiện tượng đơn giản. Bước đầu
biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm , cụ thể là từ bảng này biết vẽ đường biểu diễn từ
đường biểu diễn biết rút ra những kết luận cần thiết .
1.3/. Thái độ:
Cĩ ý thức bảo vệ mơi trường sống.
2.NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy . Biết giải thích một số hiện tượng đơn giản .
- Biết vẽ đồ thị .
3. CHUẨN BỊ :
3.1/. GV:
Cả lớp :
- Một giá đỡ thí nghiệm . - Hai kẹp vạn năng .
- Một nhiệt kế . - Một đèn cồn .
- Một kiềng và lưới đốt . - Một cốc đốt .
- Một ống nghiệm . - Băng phiến tán nhỏ , nước , khăn lau .
- Bảng phụ có kẻ ô vuông . - Hình phóng to bảng 24.1 .
3.2/. HS:
Cho h/s : Thước kẻ , bút chì , tờ giấy kẻ ô vuông để vẽ đường biểu diễn .
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/. Ổn định, tổ chức và kiểm diện:
Kiểm diện HS.
Kiểm tra vệ sinh lớp
4.2/. Kiểm tra miệng: (10 đ )
? Nhiệt kế dùng để làm gì ? Kể tên các loại nhiệt kế . Nêu GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế . ( - Nhiệt
kế dùng để đo nhiệt độ . - Nhiệt kế thuỷ ngân , nhiệt kế y tế , nhiệt kế rượu. GV đưa nhiệt kế
cho h/s quan sát và đọc số chỉ trên nhiệt kế ) .
Nước đá thường ở thể gì ? Khi đang tan bao nhiêu độ C ? Khi đã tan hết thì ở thể gì ? ( Nước đá ở
thể rắn . - Đang tan 0
o
C . - Khi đã tan hết chuyển sang thể lỏng ) .
4.3/. Tiến trình bài học:
+ Bài học hôm nay có liên quan đến sự chuyển thể của các chất : Từ thể rắn chuyển sang thể lỏng
.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
* Hoạt dộng 1 : ( 3 phút )
1
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC - Trang 2
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC - Người đăng: Huong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC 9 10 235