Ktl-icon-tai-lieu

Suy thoái môi trường

Được đăng lên bởi Marl Boro
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2389 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LOGO

BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 6
LỚP CĐ11QM3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN & MÔI
TRƯỜNG HÀ NỘI

CHỦ ĐỀ SUY THOÁI VÀ Ô NHIỄM
LOGO
MÔI TRƯỜNG NƯỚC
SINH VIÊN THỰC HIỆN
1

Trần thị phượng

2

Phạm Huyền Trang

3

Đinh Thị Bích Phương

4

Phạm Thị Thanh

5

Nguyễn Thị Nga

CNỘI DUNG CHÍNH
1
2
3

LOGO

CÁC KHÁI NIỆM
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC HIỆN NAY
NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

4

GIẢI PHÁP

5

TỔNG KẾT , NHẬN XÉT

1.CÁC KHÁI NIỆM

LOGO

a. Ô nhiễm môi trường là gì ?
Theo luật BVMT 2005: Ô nhiễm môi trường là sự
biến đổi các thành phần môi trường không phù hợp với
tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu tới con người
và sinh vật.
b. Ô nhiễm môi trường nước là gì ?
Theo luật BVMT 2005: Ô nhiễm môi trường nước
là sự biến đổi các thành phần môi trường nước không
phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu
tới con người và sinh vật.

LOGO
c. Suy thoái và ô nhiễm môi trường nước
Theo luật BVMT 2005: Là sự suy giảm về số lượng và
chất lượng của môi trường nước gây ảnh hưởng xấu tới con
người và sinh vật.

2. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC LOGO
HIỆN NAY
 Theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế về tài
nguyên nước, ngưỡng khai thác được phép giới hạn
trong phạm vi 30% lượng dòng chảy. Nhưng trên
thực tế hiện nay, hầu hết các tỉnh Miền Trung và Tây
Nguyên đã và đang khai thác trên 50% lượng dòng
chảy.
 Do tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng,
ở nước ta mùa mưa và lưu lượng nước có xu hướng
diễn biến thất thường, nên hạn hán hoặc ủng ngập cục
bộ xảy ra thường xuyên và trên diện rộng hơn trước.

2. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
HIỆN NAY
Ngập úng ở Hà Nội

LOGO

Hạn hán kéo dài

 Click to edit Master text styles  Click to edit Master text styles
 Second level
 Third level
• Fourth level
– Fifth level

 Second level
 Third level
• Fourth level
– Fifth level

2. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC LOGO
HIỆN NAY
 Tình trạng nhiều khu công nghiệp, nhà máy, khu đô thị xả
nước thải chưa qua xử lý xuống hệ thống sông hồ đã và
đang gây ô nhiễm nguồn nước mặt trên diện rộng, dẫn
đến nhiều vùng có nước nhưng không sử dụng được.

Nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ thẳng ra sông suối

2. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚCLOGO
HIỆN NAY
 Nông nghiệp là ngành sử dụng nhiều nước nhất, nên
lưu lượng nước thải từ ngành này chiếm tỷ trọng lớn
hàng đầu.

Người nông dân phun thuốc trừ sâu và vứt vỏ bữa bãi

2. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚCLOGO
HIỆN NAY
 Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công
nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi
trường sống...
LOGO
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 6
LỚP CĐ11QM3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN & MÔI
TRƯỜNG HÀ NỘI
Suy thoái môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Suy thoái môi trường - Người đăng: Marl Boro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Suy thoái môi trường 9 10 262