Ktl-icon-tai-lieu

tài chính ngân hàng

Được đăng lên bởi tran-nam1
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 4457 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

1

Học viện ngân hàng

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Hoạt động TD là một trong những hoạt động chính của NHTM, chiếm tỷ
trọng lớn khoảng 80%, đây là hoạt động tạo ra 90% trong tổng lợi nhuận của
NH. Song hoạt động này rất phức tạp và chứa đựng rất nhiều rủi ro, nó có thể
xảy ra bất cứ lúc nào, làm sai lệch đảo lộn toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh
của NH, có thể đưa NH tới chỗ phá sản. sự phá sản của NH là một cú sốc mạnh
không chỉ gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống NH, mà còn ảnh hưởng đén toàn
bộ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Chính vì vậy đòi hỏi các NH phải quan tâm
và hiểu rõ về vấn đề rủi ro, đặc biệt là RRTD. Việc đánh giá đúng thực trạng
RRTD để tìm ra biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro là một yêu cầu cấp
thiết, đảm bảo an toàn và hệu quả trong hoạt động kinh đoanh của NH.
NH Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập năm 1963
với tư cách là một NHTM nhà nước. Năm 2007, tiến hành cổ phần hóa và chính
thức trở thành một NHTM cổ phần (NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam).
Với mục tiêu trở thành một tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam và trở thành
ngân hàng tầm cỡ quốc tế ở khu vực. Để tạo được một hình ảnh đẹp trong mắt
bạn bè trong nước và quốc tế thì Vietcombank cần nỗ lực trogn công tác phòng
ngừa và hạn chế rủi ro, đặc biệt là RRTD, xử lý nợ để làm trong sạch, lành mạnh
hóa tài chính của bản thân NH. Xuất phát từ những lý do trên, em quyết định
chọn đề tài “Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh ” làm chuyên đề tốt nghiệp của
mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Khái quát những vấn đề chung về RRTD, nguyên nhân và giải pháp
phòng ngừa và hạn chế RRTD tại NHTM nói chung và Vietcombank Bắc Ninh
nói riêng.
- Khẳng định vai trò quan trọng của công tác quản lý RRTD tại
Vietcombank Bắc Ninh

Lê Thị Huyền

LTCĐ5B

Chuyên đề tốt nghiệp

2

Học viện ngân hàng

- Phân tích thực trạng RRTD và việc áp dụng những giải pháp phòng
ngừa và hạn chế RRTD tại Vietcombank Bắc Ninh, đánh giá những kết quả đạt
được, những hạn chế và nguyên nhân.
- Đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế RRTD tại
Vietcombank Bắc Ninh và đề xuất những kiến nghị đối với các bộ, nghành liên
quan.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: RRTD và những giải pháp phòng ngừa
và hạn chế RRTD tại Vietcombank Bắc Ninh
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: chuyên đề nghiên cứu thực trạng RRTD
tại Vietcombank Bắc Ninh trong ba ...
Chuyên đề tốt nghiệp 1 Học viện ngân hàng
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Hoạt động TD một trong những hoạt động chính của NHTM, chiếm tỷ
trọng lớn khoảng 80%, đây hoạt động tạo ra 90% trong tổng lợi nhuận của
NH. Song hoạt động này rất phức tạp chứa đựng rất nhiều rủi ro, thể
xảy ra bất cứ lúc nào, làm sai lệch đảo lộn toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh
của NH, thể đưa NH tới chỗ phá sản. sự phá sản của NH một sốc mạnh
không chgây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống NH, còn ảnh hưởng đén toàn
bộ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Chính vì vậy đòi hỏi các NH phải quan tâm
hiểu về vấn đề rủi ro, đặc biệt RRTD. Việc đánh giá đúng thực trạng
RRTD để tìm ra biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro một yêu cầu cấp
thiết, đảm bảo an toàn và hệu quả trong hoạt động kinh đoanh của NH.
NH Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập năm 1963
với cách một NHTM nhà nước. Năm 2007, tiến hành cổ phần hóa chính
thức trở thành một NHTM cổ phần (NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam).
Với mục tiêu trở thành một tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam trở thành
ngân hàng tầm cỡ quốc tế khu vực. Để tạo được một hình ảnh đẹp trong mắt
bạn trong nước quốc tế thì Vietcombank cần nỗ lực trogn công tác phòng
ngừa và hạn chế rủi ro, đặc biệt là RRTD, xử lý nợ để làm trong sạch, lành mạnh
hóa tài chính của bản thân NH. Xuất phát từ những do trên, em quyết định
chọn đề tài “Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh ” làm chuyên đề tốt nghiệp của
mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Khái quát những vấn đề chung về RRTD, nguyên nhân giải pháp
phòng ngừa hạn chế RRTD tại NHTM nói chung Vietcombank Bắc Ninh
nói riêng.
- Khẳng định vai trò quan trọng của công tác quản lý RRTD tại
Vietcombank Bắc Ninh
Lê Thị Huyền LTCĐ5B
tài chính ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính ngân hàng - Người đăng: tran-nam1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
tài chính ngân hàng 9 10 134