Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng GV thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng

Được đăng lên bởi Trinh Hoang An
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 1590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC TRUNG HỌC

TÀI LIỆU TẬP
GIÁO
VIÊN
TÀI
BỒI HUẤN
DƯỠNG
GIÁO
VIÊN

THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

MÔN SINH HỌC
CẤP THPT

(Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán)

Hà Nội, tháng 7/ 2010

2

Biên soạn
NGÔ VĂN HƯNG (Chủ biên)
LÊ HỒNG ĐIỆP
NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN
ĐỖ TỐ NHƯ

3

Lời nói đầu
Hiện nay Đảng và nhà nước ta đang tiến hành đổi mới toàn diện về giáo
dục ở các cấp học trong đó có cấp THPT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu
quả đào tạo. Công cuộc đổi mới này liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như đổi
mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa, đổi mới thiết bị dạy học, đổi mới
phương pháp dạy và học, đổi mới quan niệm và cách thức kiểm tra đánh giá,
đổi mới cơ chế quản lí vv... Tuy nhiên, những đổi mới này có đem lại hiệu
quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào người giáo viên, những người trực
tiếp thể hiện tinh thần đổi mới nói trên trong từng tiết học. Vì vậy, sau khi
chương trình và sách giáo khoa mới đã biên soạn xong thì công việc bồi
dưỡng tập huấn giáo viên để giảng dạy sách giáo khoa mới theo chuẩn KTKN của Bộ GD& ĐT lại trở thành một vấn đề rất quan trọng và cấp bách.
Để đáp ứng được công việc bồi dưỡng giáo viên, được sự phân công của
Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học cùng tập thể các tác giả tham
gia biên soạn “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT - KN” trực tiếp biên soạn cuốn
tài liệu tập huấn này nhằm giúp giáo viên dạy chương trình và sách giáo khoa
Sinh học THPT hiểu được những định hướng đổi mới trong chương trình,
SGK, đổi mới về phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá, làm thế
nào để thực hiện chương trình và sách giáo khoa theo chuẩn KT - KN.
Tài liệu tập huấn này có mục đích hỗ trợ việc dạy và học trong các khoá
bồi dưỡng giáo viên, trong bồi dưỡng tập trung cũng như trong việc tự học
nhằm giúp giáo viên có khả năng thực hiện chương trình, SGK và phương
pháp dạy học mới môn sinh học ở trường THPT theo yêu cầu đổi mới giáo
dục THPT.
Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng biên soạn thể hiện tinh thần đổi mới
giáo dục nhưng với năng lực có hạn chắc chắn tài liệu vẫn còn có những
khiếm khuyết. Các tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng
nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về theo địa chỉ:
nvhungthpt@moet.edu.vn hoặc điện thoại 0438684270
Xin trân trọng cảm ơn.
Các tác giả

4

Danh mục các chữ viết tắt
D: Dạy (hoạt động dạy học của GV)
GD và ĐT: Giáo dục và Đào tạo
GDPT: Giáo dục phổ thôn...
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
MÔN SINH HỌC
CẤP THPT
(Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán)
Hà Nội, tháng 7/ 2010
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Tài liệu bồi dưỡng GV thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng GV thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng - Người đăng: Trinh Hoang An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng GV thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng 9 10 389