Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu câu hỏi trắc nghiệm môn marketing

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tâm
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tình huống nào dưới đây là không đúng với một đại lý bán lẻ:
Chọn một câu trả lời



A) Nó là khâu cuối cùng trong kênh marketing phân phối sản phẩm tiêu dùng.



B) Nó bao gồm việc bán hàng hoá công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng cho một t



C) Nó bao gồm các hoạt động bán, cho thuê hàng hoá và cung cấp các dịch vụ tớ
sử dụng vào mục đích cá nhân..



D) Nó bao gồm các hoạt động bán hàng, quảng cáo, xử lý dữ liệu thông tin và du
kho.

Tiêu thức phân đoạn thị trường dựa trên hành vi tiêu dùng bao gồm:
Chọn một câu trả lời



A) Lợi ích tìm kiếm.



B) Điều kiện mua.



C) Các nhãn hiệu tương tự.



D) Chu kỳ sống gia đình.

Một nhà quản lý có thể quyết định rằng thị trường được phân chia dựa trên cơ sở của việc liệu một
người ---------- của một sản phẩm cụ thể.
Chọn một câu trả lời



A) Không sử dụng, ít sử dụng hoặc sử dụng rất nhiều.



B) Mua một nhãn hiệu nhất định.



C) Mua một số lượng nhất định.

D) Là khách hàng trung thành hay không trung thành.
Khi sản phẩm đi vào giai đoạn suy thoái yếu tố nào không thể làm sống lại nó?
Chọn một câu trả lời

A) Yếu tố công nghệ.




B) Yếu tố phân phối.



C) Yếu tố truyền thông.



D) Yếu tố bao bì, nhãn hiệu.

Một cách quan trọng để người làm Marketing có thể tạo được hình ảnh tích cực và khác biệt là
thông qua…….
Chọn một câu trả lời



A) Các kế hoạch tiếp thị.



B) Tuyển dụng nhân sự làm tiếp thị.



C) Truyền thông marketing.



D) Tài trợ từ thiện.

Trong giai đoạn nào của chu kỳ sống sản phẩm, khuyến mại được coi là trọng tâm của hoạt động
xúc tiến:
Chọn một câu trả lời



A) Tung sản phẩm mới vào thị trường.



B) Tăng trưởng.



C) Bão hòa.



D) Suy thoái.

Phân đoạn thị trường theo tâm lý tập trung vào:
Chọn một câu trả lời



A) Nghiên cứu định lượng.



B) Nghiên cứu định tính



C) Thử thị trường.



D) Lối sống của người tiêu dùng.

Sự tiện lợi và tính thời trang của Vina giày là 1 ví dụ về sản phẩm....
Chọn một câu trả lời



A) Cốt lõi/ ý tưởng.



B) Hiện thực.



C) Bổ sụng.



D) Vô hình.

Hiểu được các giá trị văn hoá sẽ giúp ích cho hoạt động marketing bởi vì:
Chọn một câu trả lời



A) Sự biến đổi giá trị văn hoá luôn đem lại các cơ hội marketing.



B) b.Sự kết dính với xã hội là yếu tố cần thiết cho việc phát triển hoạt động mark





C) c.Các chiến lược
giá trị của nền văn hoá đó.

marketing muốn có hiệu quả thì nhất định phải phả

D) Văn hoá phương Đông và phương Tây cùng biểu hiện ở một vài vùng thị trườ

Vấn đề quan trọng nhất của định vị thị t...
Tình huống nào dưới đây là không đúng với một đại lý bán lẻ:
Chọn một câu trả lời
A) Nó là khâu cuối cùng trong kênh marketing phân phối sản phẩm tiêu dùng.
B) Nó bao gồm việc bán hàng hoá công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng cho một trung gian khác.
C) Nó bao gồm các hoạt động bán, cho thuê hàng hoá và cung cấp các dịch vụ tới người tiêu dùng
sử dụng vào mục đích cá nhân..
D) Nó bao gồm các hoạt động bán hàng, quảng cáo, xử lý dữ liệu thông tin và duy trì lượng hàng tồn
kho.
Tiêu thức phân đoạn thị trường dựa trên hành vi tiêu dùng bao gồm:
Chọn một câu trả lời
A) Lợi ích tìm kiếm.
B) Điều kiện mua.
C) Các nhãn hiệu tương tự.
D) Chu kỳ sống gia đình.
Một nhà quản có thể quyết định rằng thị trường được phân chia dựa trên cơ sở của việc liệu một
người ---------- của một sản phẩm cụ thể.
Chọn một câu trả lời
A) Không sử dụng, ít sử dụng hoặc sử dụng rất nhiều.
B) Mua một nhãn hiệu nhất định.
C) Mua một số lượng nhất định.
D) Là khách hàng trung thành hay không trung thành.
Khi sản phẩm đi vào giai đoạn suy thoái yếu tố nào không thể làm sống lại nó?
Chọn một câu trả lời
A) Yếu tố công nghệ.
B) Yếu tố phân phối.
C) Yếu tố truyền thông.
D) Yếu tố bao bì, nhãn hiệu.
Một cách quan trọng để người làm Marketing thể tạo được hình ảnh tích cực khác biệt
thông qua…….
Chọn một câu trả lời
A) Các kế hoạch tiếp thị.
B) Tuyển dụng nhân sự làm tiếp thị.
tài liệu câu hỏi trắc nghiệm môn marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu câu hỏi trắc nghiệm môn marketing - Người đăng: Nguyễn Thanh Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
tài liệu câu hỏi trắc nghiệm môn marketing 9 10 31