Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu địa chất cấu tạo

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com

Nội dung
I. Khái niệm và phân loại
II. Khe nứt phi kiến tạo
III. Khe nứt kiến tạo
IV. Ý nghĩa nghiên cứu khe nứt

I. Khái niệm và phân loại

Khe nứt: là những vết nứt có dạng mặt, bằng phẳng phá hủy sự
đồng nhất của đá và dọc theo đó không có sự dịch chuyển đáng
kể của đá

I. Khái niệm và phân loại
1. Khe nứt phi kiến tạo
2. Khe nứt kiến tạo
3. Các nứt vỡ cắt trượt

II. Khe nứt phi kiến tạo

 Khe nứt do nguội lạnh co rút thể tích
 Khe nứt thoát tải

Khe nứt bóc vỏ (Exfoliation joints): Hình thành do quá trình thoát tải đá gốc dẫn
tới hoạt động bào mòn. Sự hình thành của chúng tương tự như sự hình thành địa
hình

Khe nứt do nguội lạnh (Cooling joints) và khe nứt bùn (Mud
Cracks): Hình thành bởi sự co rút thể tích do giảm nhiệt độ mất
nước hình thành các khe nứt có dạng cột

Ghềng đá đĩa Phú Yên

Khe nứt kiến tạo: Hình thành do các hoạt động kiến tạo, phân
bố có hệ thống và quy luật trong không gian

III. Khe nứt kiến tạo
 Về cơ bản các khe nứt kiến tạo có thể phân thành hai loại:
 Khe nứt tách (khe nứt căng giãn)
 Khe nứt cắt (khe nứt cắt trượt)

1

3

3

1

Khe nứt cắt
 Thường có sự dịch chuyển song
song trên bề mặt khe nứt
 Có thế nằm tương đối ổn định, phát
triển kéo dài
 Thường tạo thành một cặp khe nứt
cộng ứng
 Trên bề mặt khe nứt có dấu hiệu
dịch trượt với biên độ nhỏ, thường có
các đường trượt
 Khi không có các khoáng vật nhét
đầy khe nứt, chúng thường là các
đường khâu có hai mặt song song,
nếu có khoáng vật nhét đầy chúng
thường tạo các mạch có độ rộng đồng
đều

Chóp của góc nhọn chỉ 
hướng rút ngắn

Các đường trượt chỉ 
hướng dịch chuyển

Thường cấu thành các dạng khe nứt cộng ứng, có khoảng
các sắp xếp khá đều nhau. Đường phân giác của góc nhọn
chỉ hướng của ứng suất pháp cực đại

1

1

Sử dụng phương pháp chiếu cầu trong thống kê khe nứt

Đồ thị điểm cực trên bán cầu dưới Đồ thị hoa hồng

Đồ thị đẳng trị

* Kỹ thuật xây dựng các biểu đồ được trình bày trong bài tập
thực hành số 5

Khe nứt tách

1

3

3

1

 Bề mặt vỡ có tính mở
 Thế nằm không ổn định, độ dài không lớn

 Bề mặt thô ráp, không bằng phẳng, không có dấu hiệu dịch trượt
 Thường được lấp đầy bở các mạch, độ rộng của mạch biến đổi lớn

 Các khoáng vật phát triển trong nội bộ khe nứt thường có
tính định hướng

 Có thể cộng ứng ở dạng tổ hợp

 Có thể phát triển thành tổ hợp dọc theo phương hướng
phát triển của các khe nứt cắt (cắt trượt)

...
TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com
tài liệu địa chất cấu tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu địa chất cấu tạo - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
tài liệu địa chất cấu tạo 9 10 467