Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu địa chất cấu tạo

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 6b
ĐỨT GÃY CHỜM NGHỊCH

 Năm 1826 tại Dresden (Đông Đức) lần đầu tiên đã phát hiện các đá
granit Caledoni nghịch chờm lên trên các đá tuổi Jura, đây là đứt gẫy
chờm nghịch điển hình đầu tiên được phát hiện.
 Từ năm 1807 đến 1872 Arnold Escher đã phát hiện cấu tạo uốn
nếp hai tầng nhưng chưa nhận được sự quan tâm rộng rãi
 Năm 1878, Albert Heim (học trò của Arnold Escher) cho rằng sự
hình của các cấu tạo này liên quan chặt chẽ tới tác dụng tạo núi

 Marcel Bertrand (1847-1907) cho rằng đây là các thể lớp phủ
kiến tạo nghịch chờm

 Năm 1974, Các nhà địa chất Mỹ đã tổ chức thành lập các mặt cắt
dọc theo lục địa Bắc Mỹ, phát hiện các đá biến chất tiền Cambri
phủ chờm lên trên các đá Paleozoi, ranh giới giữa chúng là các đứt
gẫy chờm nghịch (góc dốc 30o). Thể ngoại lai có chiều dày 515km, khoảng cách trượt chờm đạt 260km
 Năm 1975 tại đứt gẫy chờm nghịch Rocky Mountain, các nhà
địa chất Mỹ đã tìm ra mỏ dầu khí Pineview, làm khuấy động giới
địa chất dầu khí của Mỹ

Precambrian
Cambrian
Mississippian

 Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, các nhà địa chất dầu khí
Trung Quốc đã tìm thấy dưới mặt đới đứt gãy chờm nghịch
Kelamayi-Urumchi (Tân Cương tồn tại hàng loạy các mỏ dầu khí
trữ lượng lớn. Đây đã trở thành một sự kiện trọng đại chảu các nhà
địa chất Trung Quốc

Khái niệm

Đứt gãy chờm nghịch là một đứt gãy nghịch
có góc dốc nhỏ (<30o), cự li dịch chuyển
>5km, địa tầng trùng lặp hàng trăm mét

Một ví dụ thực tế về một đứt gãy chờm nghịch quy mô nhỏ

Vì sao phải nghiên cứu các đới đứt gãy chờm
nghịch?

Nghiên cứu xuyên suốt các đới cấu tạo quy mô lớn,
cùng với nó là các tác hại động đất

Vì chúng thường liên quan trực tiếp tới quá trình tạo núi và va
chạm mảng

Mô hình tác dụng của đới tạo núi va chạm

 Giải thích được những vấn đề về sự dịch chuyển
quy mô lớn và lực học
 Ảnh hưởng đến sự phân bố các mỏ khóang và tài
nguyên dầu khí

Đặc trưng cơ bản
 Góc dốc của mặt đứt
gẫy chờm nghịch nhỏ
(<30o); Cánh trên là các
thể đá ngoại lai có cự ly
dịch chuyển >5km
 Đứt gẫy chờm nghịch
và các thể chờm phủ:
Khối đá bản địa, khối đá
ngoại lai, các núi sót và
cửa sổ kiến tạo

Thể ngoại lai
Cửa sổ kiến tạo

Đới cơ sở

Núi sót

Mặt đứt gãy chờm nghịch
Ramsay, 1987

Tổ hợp đứt gãy chờm nghịch
Chờm nghịch đơn: cấu tạo xếp ngói, cấu tạo xếp vảy (Imbricate Fan)
gồm hai dạng: xếp vảy rìa trước (Leading-edge Imbricate Fan) và xếp
vảy đuôi (Trailing-edge Imbricate Fan)

Xếp vảy rìa trước

Xếp vảy đuôi

Tổ hợp đứt gãy chờm nghịch

Chờm nghịch lưng

Tổ hợp...
Chương 6b
ĐỨT GÃY CHỜM NGHỊCH
tài liệu địa chất cấu tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu địa chất cấu tạo - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
tài liệu địa chất cấu tạo 9 10 297