Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu địa chất cấu tạo

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4d

Đứt gãy trượt bằng
(Strike-slip fault )

TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com

Nội dung
1. Bối cảnh kiến tạo
2. Đặc trưng hình thái
3. Các hoạt động của đứt gãy trượt bằng
4. Các hoạt động kiến tạo

I. Bối cảnh kiến tạo
Thường xuất hiện ở quy mô kiến tạo mảng, biên giới chuyển dạng (trượt bằng)
giữa các địa mảng, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc các hoạt động kiến tạo
rìa mảng, phụ thuộc vào ranh giới hội tụ và phân kỳ của các mảng

Các đứt gãy trượt bằng lục địa – Đứt gãy San Andreas

Các đứt gãy trượt bằng trên lục địa Châu Á

The Altun Fault

Đứt gãy Sông Hồng

Các đứt gãy trượt bằng có thể
chuyển dịch trượt giữa các hệ
thống trượt chờm (nén ép) và
căng giãn khác nhau

Ứng suất tách trong bối cảnh rìa lục địa va chạm xiên

Các đứt gãy
chuyển dạng

Các đứt gãy
chuyển dạng

Các đứt gãy chuyển dạng

Sự khác biệt giữa đứt gãy chuyển dạng
và đứt gãy trượt bằng theo nghĩa hẹp

Sự hình thành đứt gãy trượt bằng và sự chuyển động
tương đối của các mảng

II. Những đặc điểm chủ yếu của đứt gãy trượt bằng
1. Những đặc điểm cơ bản
• Đứt gãy trượt ngang
• Quy mô
• Thế nằm dốc, đặc tính cấu tạo
đường phát triển
• Đới đứt gãy hẹp
• Tồn tại ở dạng đứt gãy đơn hoặc
cộng hưởng
• Khoảng dịch chuyển trên bình đồ
tương đối lớn
• Dịch trượt trái hoặc phải

Đứt gãy trượt
bằng
- Hình thức dãy
trượt trái,
dãy trượt phải

Vùng ký hiệu
“chấm” có chế độ
căng dãn
Vùng các đường
ghạch chéo có chế
độ nén ép đường

2. Hình thức cấu tạo sinh cùng đứt gãy trượt bằng
Cấu tạo dạng hoa
 Cấu tạo dạng hoa nghịch
Trượt bằng nén ép

 Cấu tạo dạng hoa thuận
Trượt bằng căng dãn

Mặt cắt cấu tạo dạng hoa

3. Mặt đứt gãy chính bị uốn cong và cấu tạo đoạn cong

Vùng chuyển
dạng nén ép

Vùng chuyển
dạng căng dãn

3. Mặt đứt gãy chính bị uốn cong và cấu tạo đoạn cong
Đoạn cong căng dãn
Căng dãn

Nén ép

Căng dãn

Đoạn cong nén ép
Nén ép

3. Mặt đứt gãy chính bị uốn cong và cấu tạo đoạn cong

Uốn nếp

Đứt gãy nghịch

Đứt gãy thuận

Bồn kéo
toạc

4. Đứt gãy trượt bằng trùng lặp và gián cách

W
O

Đứt gãy tách
tấm (thuận
thoải)

5. Bồn kéo toạc
(Pull-apart
basin)

Lăn
đổ
khối
tảng

Các loại bồn kéo toạc

Kiểu S

Kiểu Z

Tiến hóa của bồn kéo toạc

Đặc điểm địa chất của bồn kéo toạc
 Phát triển nhanh, tốc độ trầm tích nhanh, độ dày trầm tích lớn,
tướng trầm tích thay đổi nhanh
Lục nguyên: Tướng lục địa  tướng biển; hoặc tướng biển hồ,
đầm lầytướng sông
Bồn kéo toạc trong lục địa: toàn bộ là tướng...
(Strike-slip fault
Chương 4d
Đứt gãy trượt bằng
TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com
tài liệu địa chất cấu tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu địa chất cấu tạo - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
tài liệu địa chất cấu tạo 9 10 933