Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu địa chất cấu tạo

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Địa chất cấu tạo
Và

Đo vẽ bản đồ địa chất
TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com

Nội dung bài học
 Tổng quan
 Đối tượng và nội dung môn học
 Phương pháp nghiên cứu
 Hình thức kiểm tra

Tứ Xuyên, 12/5/2008

Động đất
Izmit, Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 8 năm 1999
Động đất 7.4 độ richter

Kobe, Nhật Bản, tháng 1 năm 1995
Động đất 6.8 độ richter

Vấn đề
Trong tự nhiên đa số các trận động đất đều
liên quan đến hoạt động kiến tạo

 Có thể dự báo không?
 Có thể, nhưng…
 Bắt buộc trước tiên phải học “Địa chất cấu tạo”
 Sau đó, nghiên cứu….

Động
đất Tứ
Xuyên

Núi lửa

Hawaii

Hawaii, 5/1990

Núi lửa Mount Unzen
Nhật Bản, 1991

Vấn đề
 Hoạt động núi lửa có tính
quy luật không?
 Loài người có thể nắm
chắc được mọi quy luật hoạt
động của chúng?
 Các núi lửa đã chết liệu có
hoạt động trở lại?
 Các nhân tố gì đang khống
chế tính hoạt động của núi
lửa?

Sóng thần

Nhật Bản, 11/3/2011

Karatura, Sri Lanka

Bờ biển Kalatura, Sri Lanka, ngày
26/12/2006

Đợt sóng thứ nhất mạnh dần

Một cột nước thẳng đứng

Kalatura, Sri Lanka sau đợt sóng thứ nhất

Trượt lở đất

Các thủy điện
Trong xây dựng các công trình lớn, vấn đề nghiên cứu
địa chất cấu tạo luôn là vấn đề được quan tâm hàng
đầu

Công trình thủy điện Sơn La

…Nếu không quan
tâm đúng mức đến
hoạt động kiến tạo
(Địa chất cấu tạo) …

Địa chất cấu tạo trong nghiên cứu
tài nguyên khoáng sản

Mức đầu tư cho nhập khẩu khoáng sản của
Trung Quốc sau 7 năm tăng lên gấp đôi
( 100tr USD (

Margin Normal
Shortening

Localised
Strike-Slip

Retro Arc
Thrusts

Margin Normal
Shortening

Fore Arc
Basin Retro
Wedge

Intra Accretionary Complex
Strike­Slip Faults?
Fore Wedge

Fore Arc
Basin

Oblique
Subduction
Vector

OCEANIC
PLATE

CONTINENTAL
CRUST

+
+

CONTINENTAL
MANTLE WEDGE
Volatile
Melting

+
+

80°W

Ridge Subduction

70°W

60°W
N

Inca
Plateau

La Granja
(10 Ma)

0°

Minas Conga (20 Ma)
Yanacocha(11 Ma)

Peru

Pierina
(14.5 Ma)

150 km Benioff
contour

South
American
Plate

7.8 cm/yr

Nazca
Ridge

10°S

Chile

20°N

Trench
Nazca
Plate

Juan Fernandez Ridge

Cerro Casale
(13.5 Ma)
Bajo de la
Alumbrera
(8-7 Ma)
Pascua-Lama
(9–8 Ma)
El Indio (8–5 Ma)

30°S

Los Pelambres
(10 Ma)
RíoBlanco (6 Ma)
El Teniente (5 Ma)

400 km

40°S

45-30Ma

27Ma

Simao-Indoc hina
bloc k

South China
bloc k

Crust

Crust

Magma chamber

Upper mantle

Aila o sh a n - Re d Rive r
s he a r zo n e

Crus t

Cru s t

Upper m antle
Up p e r m an tle

Asthenosphere
Buried Tethyan...
Địa chất cấu tạo
Đo vẽ bản đồ địa chất
TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com
tài liệu địa chất cấu tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu địa chất cấu tạo - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
tài liệu địa chất cấu tạo 9 10 796