Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn học etaps

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu hướng dẫn
học etaps

1

Paris, 25/11/2008

D

KS.GV.THS. Trần Anh Bình

Giảng viên :
•

TH Tr
i
X al
D ve
-T rs
rư io
ờn n
g
Đ
H

X

Sinh ngày 03/10/1981 – Nam Định

Bộ Môn Tin Học Xây Dựng, Khoa Công Nghệ Thông
Tin, trường Đại Học Xây Dựng. Địa chỉ : số 55
Đường Giải Phóng, Hà Nội, 

Doctorant EDF/ Université Paris-Est :

EDF R&D, Département MMC, Site des Renardières.
Adresse : Avenue des Renardières – Ecuelles, F77818 Moret sur Loing cédex, France, 

•

Université Paris-Est, Laboratoire MSME, FRE 3160
CNRS. Adresse : 5, Boulevard Descartes, 77454
Marne la Vallée Cedex 2, France, 

BM

•

Tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót. Sư góp ý của độc giả sẽ góp thêm phần hoàn
thiện cho tài liệu này. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ sau, tác giả xin chân thành cảm ơn !
•

Điện thoại: 0033.6.18.93.03.94.

•

Email : anhbinh0310@yahoo.com

2

øng dông ETABS trong tÝnh to¸n c«ng tr×nh

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH
TOÁN CÔNG TRÌNH

TH Tr
i
X al
D ve
-T rs
rư io
ờn n
g
Đ
H

X

D

Bản thảo ko in được

Tặng bố mẹ già vĩ đại

Tặng vợ hiền yêu quý

BM

Tặng con trai ngoan dấu yêu

Chân thành cảm ơn công ty tư vấn xây dựng CDC, bộ môn Tin Học Xây Dựng – Khoa Công Nghệ
Thông Tin – Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội đã giúp tôi hoàn thành tài liệu này.

3

øng dông ETABS trong tÝnh to¸n c«ng tr×nh

Ch­¬ng 1: Tæng Quan vÒ Etabs ............................... 12
1. HÖ täa ®é ................................................................................................................. 12
2. Nót........................................................................................................................... 12
2.1. Tæng quan vÒ nót (Joint) ................................................................................... 12
2.2. HÖ täa ®é ®Þa ph­¬ng ........................................................................................ 13

D

2.3. BËc tù do t¹i nót ................................................................................................ 13

X

2.4. T¶i träng t¹i nót ................................................................................................. 14
2.5. Khèi l­îng t¹i nót (Mass)................................................................................... 14

TH Tr
i
X al
D ve
-T rs
rư io
ờn n
g
Đ
H

3. C¸c lo¹i liªn kÕt ....................................................................................................... 15
3.1. Retraints ....................................
Tài liệu hướng dẫn
học etaps
Tài liệu hướng dẫn học etaps - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn học etaps - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn học etaps 9 10 416