Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn WordPress 3.4

Được đăng lên bởi Hoang Nam
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu hướng dẫn WordPress 3.4

Kent International College

CIV01

WEB PROJECTS 2
WORDPRESS
Kent International College
Lecturer: NGUYEN HUU PHAT
Email: phatnguyen@kent-international.edu.vn
Cellphone: 0903616698

Kent International College | ThS. Nguyễn Hữu Phát

1

Tài liệu hướng dẫn WordPress 3.4

Kent International College

MỤC LỤC
Phần 1: WordPress là gì? .............................................................................................................................................................. 5
1. Cộng đồng sử dụng Wordpress........................................................................................................................................ 5
2. Tính năng mạnh mẽ của wordpress............................................................................................................................... 6
Phần 2: Cài đặt WordPress .......................................................................................................................................................... 7
1. Cài đặt WordPress trên LOCALHOST ............................................................................................................................ 7
2. Cài đặt Wordpress host “thật” .......................................................................................................................................... 8
Phần 3: Làm việc với Admin CP .............................................................................................................................................. 10
1. Dashboard: ........................................................................................................................................................................... 10
2. Write: ...................................................................................................................................................................................... 10
3. Manage: .................................................................................................................................................................................. 10
4. Blogroll:.................................................................................................................................................................................. 11
5. Presentation:.................................................................................................................................................................
Tài ling dn WordPress 3.4 Kent International College
Kent International College 
1
CIV01
WEB PROJECTS 2
WORDPRESS
Kent International College
Lecturer: NGUYEN HUU PHAT
Email: phatnguyen@kent-international.edu.vn
Cellphone: 0903616698
Tài liệu hướng dẫn WordPress 3.4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn WordPress 3.4 - Người đăng: Hoang Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn WordPress 3.4 9 10 260