Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu lịch sử

Được đăng lên bởi kimcuc2807
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 56 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1.bài nước Văn Lang

- Nước Văn Lang ra đời khoảng năm 700 trước Công nguyen ở khu vực sông Hồng,
sông Mã và sông Cả.
- Vua Hùng Vương. Kinh đô ở Phong châu . ( phú Thọ)
- Cuộc sống của người Lạc Việt.
+ -Người lạc Việt làm ruộng, ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất.
+ Họ ở nhà sàn, họp nhau thành các làng bản.
+ Có tục nhuộm răng, ăn trầu, ngày lễ hội thường đua thuyền, đấu vật.
2. Nước Âu Lạc
-Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh: Năm 218 TCN , quân tần tràn xuống xâm lược
các nước phương Nam . Thục Phán lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt dánh lui ngoại
xâm rồi dựng nước Âu lạc.
- vua An Dương vương . Kinh đô dời xuống vùng Cồ Loa ( Đông Anh- Hà Nội)
- Thành tựu đặc sắc. chế tạo nỏ, bắn được nhiều mũi tên và xây dựng thành Cổ Loa
- Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc:
Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược Âu Lạc. Thời kì đầu do đoàn kết, có vũ
khí lợi hại nên giành được thắng lợi; nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên
cuộc kháng chiến thất bại.
3. Hai Bà Trưng.
- Nguyên nhân: do căm thù quân xâm lược , Thi sách bị tô Định giết hại, ( trả nợ nước ,
thù nhà)
- Diễn biến: Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát , Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
Nghĩa quân làm chủ Mê Linh , chiếm Cổ loa, rồi tấn công Luy Lâu , trung tâm của
chính quyền đô hộ,
- Ý nghĩa. Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên thắng lợi sau hơn 200 năm nước ta bị các
triều đại phonhg kiến phương Bắc đô hộ , thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
4. Chiến thắng Bạch Đằng
- Ngô quyền quê ở xã Đường Lâm., con rể của dương Đình Nghệ.
- Nguyên nhân : kiều Công Tiễn giết dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam hán , Ngô
Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón đánh quân Nam Hán.
- Diễn biến: Ngô Quyền chỉ huy quân ta lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch
Đằng nhử giặc vào bãi cọc và tiêu diệt chúng.
Ý nghĩa: Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kỳ nước ta bị phong kiến phương bắc đô
hộ , mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.
5. cuộc kháng chiến chống tống lần thứ nhất
Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân.
- Diễn biến: Đầu năm 981 , Quân Tống theo hai đường thủy ,bộ tiến vào xâm lược
nước ta . quân ta chặn địch ở Bạch đằng ( đường Thủy ) và chi Lăng ( đường Bộ)
cuộc kháng chiến thắng lợi

6.- vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
Vì : Đây là vùng trung tâm của đất nước, đất rộng lại bằng phẳng , nhân dân không khổ
vĩ ngập lụt.
- Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời đô từ Hoa Lư ra địa La năm 1010 và đổi t...
-1.bài nước Văn Lang
- Nước Văn Lang ra đời khoảng năm 700 trước Công nguyen ở khu vực sông Hồng,
sông Mã và sông Cả.
- Vua Hùng Vương. Kinh đô ở Phong châu . ( phú Thọ)
- Cuộc sống của người Lạc Việt.
+ -Người lạc Việt làm ruộng, ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất.
+ Họ ở nhà sàn, họp nhau thành các làng bản.
+ Có tục nhuộm răng, ăn trầu, ngày lễ hội thường đua thuyền, đấu vật.
2. Nước Âu Lạc
-Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh: Năm 218 TCN , quân tần tràn xuống xâm lược
các nước phương Nam . Thục Phán lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt dánh lui ngoại
xâm rồi dựng nước Âu lạc.
- vua An Dương vương . Kinh đô dời xuống vùng Cồ Loa ( Đông Anh- Hà Nội)
- Thành tựu đặc sắc. chế tạo nỏ, bắn được nhiều mũi tên và xây dựng thành Cổ Loa
- Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc:
Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược Âu Lạc. Thời kì đầu do đoàn kết, có vũ
khí lợi hại nên giành được thắng lợi; nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên
cuộc kháng chiến thất bại.
3. Hai Bà Trưng.
- Nguyên nhân: do căm thù quân xâm lược , Thi sách bị tô Định giết hại, ( trả nợ nước ,
thù nhà)
- Diễn biến: Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát , Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
Nghĩa quân làm chủ Mê Linh , chiếm Cổ loa, rồi tấn công Luy Lâu , trung tâm của
chính quyền đô hộ,
- Ý nghĩa. Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên thắng lợi sau hơn 200 năm nước ta bị các
triều đại phonhg kiến phương Bắc đô hộ , thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
4. Chiến thắng Bạch Đằng
- Ngô quyền quê ở xã Đường Lâm., con rể của dương Đình Nghệ.
- Nguyên nhân : kiều Công Tiễn giết dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam hán , Ngô
Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón đánh quân Nam Hán.
- Diễn biến: Ngô Quyền chỉ huy quân ta lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch
Đằng nhử giặc vào bãi cọc và tiêu diệt chúng.
Ý nghĩa: Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kỳ nước ta bị phong kiến phương bắc đô
hộ , mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.
5. cuộc kháng chiến chống tống lần thứ nhất
Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân.
- Diễn biến: Đầu năm 981 , Quân Tống theo hai đường thủy ,bộ tiến vào xâm lược
nước ta . quân ta chặn địch ở Bạch đằng ( đường Thủy ) và chi Lăng ( đường Bộ)
cuộc kháng chiến thắng lợi
tài liệu lịch sử - Trang 2
tài liệu lịch sử - Người đăng: kimcuc2807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tài liệu lịch sử 9 10 363