Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu luyện thi đại học năm 2014

Được đăng lên bởi nickvatdi-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH

 HÓA HỌC: 0979.817.885

Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người !

Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình!

Tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 môn Hoá Học.
Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp.
Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm miến phí .

TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG
Trang 1
Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885 – Ym: netthubuon – : admin@hoahoc.org – Fb: facebook.com/hoahoc.org

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH

 HÓA HỌC: 0979.817.885

Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người !

Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình!

Tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 môn Hoá Học.
Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp.
Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm miến phí .

TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG
Trang 2
Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885 – Ym: netthubuon – : admin@hoahoc.org – Fb: facebook.com/hoahoc.org

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH

 HÓA HỌC: 0979.817.885

Với hình thức thi trắc nghiệm học sinh thường mất nhiều thời gian khi giải những
bài tập tính toán. Để giải quyết vấn đề đó cần tim ra những phương pháp giải nhanh
nhằm tiết kiệm thời gian. Với bài tập hỗn hợp kim loại phản ứng với hỗn hợp axit có
tính oxi hóa là những bài toán khó để giúp học sinh giải nhanh loại bài tập này tôi đưa
ra phương pháp(‫)٭‬
I.
Cơ sở lí thuyết:
Xét kim loại M có số oxi hóa khi tham gia phản ứng oxi hóa khử là +n với (n>0)
và axit HNO3.
Giọi số mol electron kim loại M nhường là a (a  R * ) quá trình oxi hóa M  M+n +n.e
ta có nM=

a
. Giả sử N+5 bị khử xuống N+x ( x  Z) quá trình khử
n
a
N+5 + (5-x)e  N+x ta có nN  x =
(1)
5 x
a
(2).
n
được biểu thị

Vì số mol NO3- cần để tạo muối gấp n lần số mol của kim loại M nên nNO 3 = n.
Từ (1) và (2) ta có mối quan hệ giữa số mol NO3- tạo muối và số mol N+x
nNO 
a
3
bằng biểu thức sau:
=
= 5-x(*)
nN  x
5 x

Số mol electron trao đổi gấp bao nhiêu lần số mol điện tích của anion tạo muối
thì số mol của anion tạo muối gấp bấy nhiêu lần số mol của N+x
Tƣơng tự đối với chất oxi hóa là axit H2SO4 đặc.
Giả sử S+6 bị khử xuống S+x( x  Z) quá trình khử
a
S+6 + (6-x)e  S+x ta có nS  x =
(1’)
6 x
n a
a
Số mol SO42- tạo muối = . = (2’)
2 n
2
Từ (1’) và (2’) ta có mối quan hệ giữa ...
LP BỒI DƯỠNG KIN THC & LUYỆN THI ĐH HÓA HC: 0979.817.885
TP CHÍ HÓA HC & TUI TR © HOAHOC.ORG
Ngô Xuân Qunh - 0979.817.885 Ym: netthubuon : admin@hoahoc.org Fb: facebook.com/hoahoc.org
Học để biết, học để làm, học để chung sng, học để làm người và để t khẳng định mình!
Thy giáo ca anh có th dắt anh đến cửa; đạt được s hc là vic tùy thuc vào mỗi người !
Trang 1
Tuyn sinh các lp 9, 10, 11, 12 môn Hoá Hc.
Các em có th hc ti nhà theo nhóm hoc cá nhân, hoc hc ti trung tâm 40 hc sinh/ 1lp.
Cung cp tài liu, đề thi trc nghim miến phí .
Tài liệu luyện thi đại học năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu luyện thi đại học năm 2014 - Người đăng: nickvatdi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu luyện thi đại học năm 2014 9 10 349