Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Thông tin trong Quản lý Nhà nuớc

Được đăng lên bởi vulienapa-gmail-com
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 5338 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn Thông tin trong quản lý nhà nước là tập bài giảng thuộc
chương trình đào tạo Cử nhân hành chính của Học viện Hành chính, nhằm
cung cấp cho người học hệ Cử nhân hành chính những nội dung cơ bản về
thông tin trong quản lý nhà nước trên cả hai phương diện lý luận và thực
tiễn.
Tập bài giảng này được Trung tâm Tin học hành chính - Công nghệ
thông tin Học viện Hành chính tổ chức biên soạn theo kế hoạch xây dựng và
hoàn thiện chương trình đào tạo Cử nhân hành chính của Học viện Hành
chính đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Để biên soạn, các tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu về thông tin học
và công nghệ thông tin do các nhà xuất bản trong nước ấn hành, đặc biệt là
các bài giảng phục vụ các khóa bồi dưỡng về quản trị thông tin, tin học ứng
dụng trong các cơ quan nhà nước mà tác giả cũng như các đồng nghiệp khác
trong nhiều năm đã cùng nhau cộng tác giảng dạy ở nhiều nơi trong và ngoài
Học viện.
Do biên soạn lần đầu, với thời gian hạn chế nên cuốn sách khó tránh
khỏi thiếu sót. Xin cảm ơn sự đóng góp của các nhà chuyên môn, các cơ
quan; cảm ơn lãnh đạo Học viện Hành chính, Hội đồng khoa học Học viện
về những ý kiến đóng góp quý báu mà chúng tôi đã nhận được.
Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để có thể tiếp tục
bổ sung, sửa chữa và hoàn thiện nhằm phục vụ tốt hơn cho việc học tập và
nghiên cứu của sinh viên cũng như những người quan tâm.
Xin cảm ơn các bạn và các đồng nghiệp.
Các ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Tin học hành chính - Công
nghệ thông tin, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Trung tâm Tin học hành chính - Công nghệ thông tin

1

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ
1.1. Thông tin
1.1.1 Khái niệm thông tin
Trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình, con người thường xuyên
cần đến thông tin. Đối với con người, thông tin là vô cùng cần thiết. Khái
niệm thông tin (information) được sử dụng thường ngày. Thông tin cung cấp
nội dung cho những trao đổi giữa con người với con người và giữa con
người với môi trường, trước hết tạo điều kiện cho con người cùng nhau thích
nghi với môi trường, sau nữa để con người có thể cùng nhau làm chủ môi
trường, khai thác môi trường và hướng môi trường phục vụ cho mục đích
của mình. Thông tin mang lại cho con người sự hiểu biết, nhận thức tốt hơn
về những đối tượng trong đời sống xã hội, trong thiên nhiên, ... giúp họ thực
hiện hợp lý công việc cần làm để đạt tới mục đích một cách tốt nhất.
Vậy thông tin là gì?
Thông tin là một khái niệm đã có từ lâu đời và l...
1
LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn Thông tin trong quản lý nhà nước là tập bài giảng thuộc
chương trình đào tạo Cử nhân hành chính của Học viện Hành chính, nhằm
cung cấp cho người học hệ Cử nhân hành chính những nội dung bản v
thông tin trong quản nhà nước trên cả hai phương diện luận thực
tiễn.
Tập bài giảng này được Trung tâm Tin học hành chính - Công nghệ
thông tin Học viện Hành chính tổ chức biên soạn theo kế hoạch xây dựng
hoàn thiện chương trình đào tạo C nhân hành chính của Học viện Hành
chính đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Để biên soạn, các tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu về thông tin học
công nghệ thông tin do các nxuất bản trong nước ấn hành, đặc biệt
các bài giảng phục vụ các khóa bồi dưỡng về quản trị thông tin, tin học ứng
dụng trong các cơ quan nhà nước mà tác giả cũng như các đồng nghiệp khác
trong nhiều năm đã cùng nhau cộng tác giảng dạy ở nhiều nơi trong và ngoài
Học viện.
Do biên soạn lần đầu, với thời gian hạn chế n cuốn ch khó tránh
khỏi thiếu sót. Xin cảm ơn sđóng góp của các nhà chuyên môn, các
quan; cảm ơn lãnh đạo Học viện nh chính, Hội đồng khoa học Học viện
về những ý kiến đóng góp quý báu mà chúng tôi đã nhận được.
Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để thể tiếp tục
bổ sung, sửa chữa hoàn thiện nhằm phục vụ tốt hơn cho việc học tập
nghiên cứu của sinh viên cũng như những người quan tâm.
Xin cảm ơn các bạn và các đồng nghiệp.
Các ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Tin học hành chính - Công
nghệ thông tin, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Trung tâm Tin học hành chính - Công nghệ thông tin
Tài liệu môn Thông tin trong Quản lý Nhà nuớc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn Thông tin trong Quản lý Nhà nuớc - Người đăng: vulienapa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Tài liệu môn Thông tin trong Quản lý Nhà nuớc 9 10 229