Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi đại học môn Hoá Học

Được đăng lên bởi Mai Hạnh
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1684 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÔN THI ĐẠI HỌC
Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa mới nhất
Thứ sáu, 25/04/2014, 09:58 GMT+7
10 Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa sẽ cung cấp cho bạn những
kiến thức, phương pháp để làm sao giải nhanh các bài trắc nghiệm môn Hóa
với nhiều ví dụ đính kèm sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn kỹ năng giải các dạng
toán và tự tin đối đầu với các kỳ thi sắp tới.
Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa mới nhất (Phần tt)
Ôn thi đại học môn Hóa khối A, B: Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn Hóa
(Phần 1)
Hãy bắt đầu bằng những phương pháp và kết thúc là những đáp án của các bài tập
nhé. Không nên xem cách giải trước khi giải mà hãy đối chiếu sau khi giải xong.
Như vậy sẽ giúp các bạn nhớ lâu hơn và không bị rối khi bước vào phòng thi nếu
gặp đúng những bài tập dạng này. Cùng bắt đầu với phương pháp giải nhanh
trắc nghiệm môn Hóa mới nhất nào.
1. Phương pháp bảo toàn khối lượng
- Nguyên tắc:

- Các ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: (2007 - Khối A) Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO,
ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat
khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là:
A. 6,81 gam
B. 4,81 gam
C. 3,81 gam
D. 5,81 gam

Ví dụ 4: (2009 - Khối A) Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một
lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng
dung dịch thu được sau phản ứng là:
A. 101,68 gam B. 88,20 gam
C. 101,48 gam D. 97,80 gam

Ví dụ 5. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO,
Fe3O4, Fe2O3 nung nón, kết thúc phản ứng thu được 64g Sắt khí đi ra gồm CO và
CO2cho sục qua dung dịch Ca(OH)2 dư được 40g kết tủa. Vậy m có giá trị là:
A. 70,4g
B. 74g
C. 47g
D.104g
Hướng dẫn:
Khí đi ra sau phản ứng gồm CO2 và CO dư cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư :

Ví dụ 8. Cho 4,48g hỗn hợp Na2SO4, K2SO4, (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 300
ml dung dịch Ba(NO3)2 0,1M . Kết thúc phản ứng thu được kết tủa A và dung dịch
B. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối nitrat. Vậy m có giá trị
là :
A. 5,32g
B. 5,23g
C. 5,26g
D. 6,25g
Hướng dẫn:

Ví dụ 9. Hoà tan hoàn toàn 3,72g hỗn hợp 2 kim loại A, B trong dung dịch HCl dư
thấy tạo ra 1,344 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối
khan có khối lượng là:
A. 7,12g
B. 7,98g
C. 3,42g
D. 6,12g

2. Phương pháp bảo toàn mol nguyên tố
- Nguyên tắc:
Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố trước và sau
phản ứng luôn bằng nhau.
Tính số mol nguyên tử của một nguyên tố :
nnguyên tử A = x.nx = (số nguyên tử A trong ...
ÔN THI ĐẠI HỌC
Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa mới nhất
Thứ sáu, 25/04/2014, 09:58 GMT+7
10 Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa sẽ cung cấp cho bạn những
kiến thức, phương pháp để làm sao giải nhanh các bài trắc nghiệm môn Hóa
với nhiều ví dụ đính kèm sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn kỹ năng giải các dạng
toán và tự tin đối đầu với các kỳ thi sắp tới.
Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa mới nhất (Phần tt)
Ôn thi đại học môn Hóa khối A, B: Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn Hóa
(Phần 1)
Hãy bắt đầu bằng những phương pháp và kết thúc là những đáp án của các bài tập
nhé. Không nên xem cách giải trước khi giải mà hãy đối chiếu sau khi giải xong.
Như vậy sẽ giúp các bạn nhớ lâu hơn và không bị rối khi bước vào phòng thi nếu
gặp đúng những bài tập dạng này. Cùng bắt đầu với phương pháp giải nhanh
trắc nghiệm môn Hóa mới nhất nào.
1. Phương pháp bảo toàn khối lượng
- Nguyên tắc:
- Các ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: (2007 - Khối A) Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO,
ZnO trong 500 ml axit H
2
SO
4
0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat
khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là:
A. 6,81 gam B. 4,81 gam C. 3,81 gam D. 5,81 gam
Tài liệu ôn thi đại học môn Hoá Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi đại học môn Hoá Học - Người đăng: Mai Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Tài liệu ôn thi đại học môn Hoá Học 9 10 546