Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LOGIC HỌC

Được đăng lên bởi thanhtuyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7170 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Ôn tập Logic Học
1, Bài tập chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của logic học
Bài 1. Hãy viết công thức logic của những tưtưởng sau:
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.
b/ Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học tiếp cao họchoặc đi làm.
c/ Nếu không cố gắng, anh sẽ không thể thựchiện tốt nhiệm vụ này.
d/ Không thể nào có chuyện là công dân mà lạikhông tuân thủ pháp luật.
e/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu làhoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây,tôi sẽ là
một vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽchết cho quê hương.
f/ Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
Khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Bài làm
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.
Có thể viết lại câu như sau: Cô ấy thông minh vàcô ấy nhanh nhẹn.
Ta đặt “cô ấy thông minh” là mệnh đề “a”, đặt“cô ấy nhanh nhẹn” là mệnh đề b.
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là: ab
b/ Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học tiếp cao họchoặc đi làm.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu tốt nghiệp đạihọc thì tôi sẽ học tiếp cao học hoặc tôi sẽ đi làm.
Ta đặt: “Tốt nghiệp đại học” là mệnh đề “a”, đặt“tôi sẽ học tiếp cao học” là mệnh đề “b”; đặt “tôisẽ đi làm” là
mệnh đề “c”
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là: a (b c)
c/ Nếu không cố gắng, anh sẽ không thể thựchiện tốt nhiệm vụ này.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu anh không cốgắng thì anh sẽ không thể thực hiện tốt nhiệm vụ
này.
Ta đặt “anh cố gắng” là mệnh đề “a”, ta đặt “anhsẽ thực hiện tốt nhiệm vụ này” là mệnh đề “b”
=> “anh không cố gắng” là ; “anh sẽ không thựchiện tốt nhiệm vụ này” là
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là:
d/ Không thể nào có chuyện là công dân mà lại không tuân thủ pháp luật.
Ta đặt “công dân tuân thủ pháp luật” là mệnh đề“a”“công dân không tuân thủ pháp luât” là
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là
e/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu làhoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây,tôi sẽ là một
vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽchết cho quê hương.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu tôi là chim thìtôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu tôi là hoa thì tôi sẽlà một đóa
hướng dương; nếu tôi là mây thì tôi sẽlà một vầng mây ấm; nếu tôi là người thì tôi sẽchết cho quê hương.
Ta đặt: “tôi là chim” là mệnh đề “a”, “tôi sẽ là loài bồ câu trắng” là mệnh đề “a1”; “tôi là hoa”là mệnh đề “b”,
“tôi sẽ là một đóa hướng dương”là mệnh đề “b1”; “tôi là mây” là mệnh đề “c”,“tôi sẽ là một vầng mây
ấm”làmệnh đề “c1”;“tôi là người” là mệnh đề “d”, “tôi sẽ chết choquê hương” là mệnh đề “d1”
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là:
(a a1) (b b1) (c c1) (d d1)
*f/ Dễ trăm...
Ôn tập Logic Học
1, Bài tập chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của logic học
Bài 1. Hãy viết công thức logic của những tưtưởng sau:
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.
b/ Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học tiếp cao họchoặc đi làm.
c/ Nếu không cố gắng, anh sẽ không thể thựchiện tốt nhiệm vụ này.
d/ Không thể nào có chuyện là công dân mà lạikhông tuân thủ pháp luật.
e/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu làhoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây,tôi sẽ là
một vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽchết cho quê hương.
f/ Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
Khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Bài làm
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.
Có thể viết lại câu như sau: Cô ấy thông minh vàcô ấy nhanh nhẹn.
Ta đặt “cô ấy thông minh” là mệnh đề “a”, đặt“cô ấy nhanh nhẹn” là mệnh đề b.
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là: ab
b/ Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học tiếp cao họchoặc đi làm.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu tốt nghiệp đạihọc thì tôi sẽ học tiếp cao học hoặc tôi sẽ đi làm.
Ta đặt: “Tốt nghiệp đại học” là mệnh đề “a”, đặt“tôi sẽ học tiếp cao học” là mệnh đề “b”; đặt “tôisẽ đi làm” là
mệnh đề “c”
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là: a (b c)
c/ Nếu không cố gắng, anh sẽ không thể thựchiện tốt nhiệm vụ này.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu anh không cốgắng thì anh sẽ không thể thực hiện tốt nhiệm vụ
này.
Ta đặt “anh cố gắng” là mệnh đề “a”, ta đặt “anhsẽ thực hiện tốt nhiệm vụ này” là mệnh đề “b”
=> “anh không cố gắng” là ; “anh sẽ không thựchiện tốt nhiệm vụ này” là
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là:
d/ Không thể nào có chuyện là công dân mà lại không tuân thủ pháp luật.
Ta đặt “công dân tuân thủ pháp luật” là mệnh đề“a”“công dân không tuân thủ pháp luât” là
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là
e/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu làhoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây,tôi sẽ là một
vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽchết cho quê hương.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu tôi là chim thìtôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu tôi là hoa thì tôi sẽlà một đóa
hướng dương; nếu tôi là mây thì tôi sẽlà một vầng mây ấm; nếu tôi là người thì tôi sẽchết cho quê hương.
Ta đặt: “tôi là chim” là mệnh đề “a”, “tôi sẽ là loài bồ câu trắng” là mệnh đề “a1”; “tôi là hoa”là mệnh đề “b”,
“tôi sẽ là một đóa hướng dương”là mệnh đề “b1”; “tôi là mây” là mệnh đề “c”,“tôi sẽ là một vầng mây
ấm”làmệnh đề “c1”;“tôi là người” là mệnh đề “d”, “tôi sẽ chết choquê hương” là mệnh đề “d1”
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là:
(a a1) (b b1) (c c1) (d d1)
*f/ Dễ trăm lần không dân cũng chịu,Khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Có thể viết lại như sau: Việc dễ trăm lần nhưngdân không làm thì cũng chịu, việc khó vạn lầnnhưng dân liệu thì
cũng xong
Ta đặt “việc dễ trăm lần” là mệnh đề “a”, “khôngdân” là mệnh đề “b”, “cũng chịu” là mệnh đề “c”
Như vậy thì “việc khó vạn lần” có thể coi nhưmệnh đề “”“dân liệu” có thể coi như mệnh đề “”
Và “cũng xong” có thể coi như mệnh đề “”
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là:
(a b) c
2, Bài tập chương 3: Phán đoán
Bài 1. Tìm 3 phán đoán tương đương với phánđoán sau:
a/ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
b/ Chăm sóc trẻ em là nghĩa vụ của cả gia đình
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LOGIC HỌC - Trang 2
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LOGIC HỌC - Người đăng: thanhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LOGIC HỌC 9 10 478